Fejlfinding i forbindelse med tegneobjekter

Udseende

Linjerne i tegningen er ujævne.

 • Buede linjer og lige linjer, som ikke er helt lodrette eller vandrette, vil se ujævne ud på skærmen. Når de udskrives, vil kurverne være udjævnet.

 • To værktøjer på værktøjslinjen Tegning (menuen Autofigurer, undermenuen Streger), nemlig værktøjet Kurve Button image og værktøjet Kombinationstegning Button image , giver også tegningen et mere jævnt udseende, end hvis du bruger værktøjet Frihånd Buttom image .

 • Prøv at øge forstørrelsen vha. kommandoen Zoom i menuen Vis. Det er lettere at tegne detaljer i 200 procent.

 • Indstil musen til den langsommeste sporingshastighed i Windows Kontrolpanel. Du har bedre kontrol over musen, når du tegner ved en langsom hastighed.

 • Du kan tilpasse formen på kombinationstegning for at få dem til at se mere jævne ud. Klik på figuren, klik på Rediger punkter i menuen Tegning (Tegning på værktøjslinjen) for at få vist knudepunkter, og træk derefter i et af toppunkterne. Husk at øge forstørrelsen (vha. kommandoen Zoom i menuen Vis) til 200 procent.

 • Du kan udjævne kombinationstegninger ved at fjerne individuelle hjørner. Klik på figuren, og klik derefter på Rediger punkter i menuen Tegning for at få hjørnerne frem på skærmen. Peg på det hjørne, du vil slette, og tryk derefter på CTRL, mens du klikker på hjørnet.

Farverne i objekterne er ikke jævne.

 • Kontroller, at forstørrelsen (kommandoen Zoom, menuen Vis) er indstillet til 100 procent. Skyggemønstre kan se ujævne ud ved reducerede eller forstørrede visninger.

 • Hvis din skærm kun kan vise 16 farver, vises skygge muligvis ikke jævnt. Skygge ser bedst ud på skærme, der kan vise 256 farver eller flere.

De tegnede kombinationstegninger kan ikke justeres korrekt.

I stedet for at bruge kommandoen Juster eller fordel i menuen Tegning (værktøjslinjen Tegning) skal du forsøge at justere objekterne ved at flytte dem.

 • Brug værktøjerne Skub i menuen Tegning for at flytte objektet med intervaller på 1 pixel.

 • Hvis kommandoen Til gitter (menuen Tegning, undermenuen Fastgør) er markeret, skal du midlertidigt deaktivere den ved at trykke på ALT, mens du trækker en kombinationstegning.

Teksten i et tegneobjekt roteres eller vendes ikke.

Tekst, der er knyttet til en Autofigurer i Microsoft Graph, flyttes med figuren, men roteres eller spejlvendes ikke, når figuren roteres eller spejlvendes. Klik på figurens ramme, klik på Autofigur i menuen Formater, og klik derefter på de ønskede indstillinger under fanerne Justering og Margener for at ændre tekstens placering i en figur.

Tegning

Kombinationstegningen er svær at styre.

 • Prøv at øge forstørrelsen vha. kommandoen Zoom i menuen Vis. Det er lettere at tegne detaljer i 200 procent.

 • Brug værktøjet Kombinationstegning Button image på værktøjslinjen Tegning (menuen Autofigur, undermenuen Streger) i stedet for værktøjet Frihånd Buttom image .

 • Indstil musen til den langsommeste sporingshastighed i Windows Kontrolpanel. Du har bedre kontrol over musen, når du tegner ved en langsom hastighed.

Flytning og markering

En gruppe tegneobjekter er blevet opdelt og kan ikke grupperes igen.

Hvis du arbejder med flere grupper af tegneobjekter, skal du sørge for at markere et tegneobjekt i den gruppe, som du vil opdele. Hvis du lukker Microsoft Graph og senere vil omgruppere objekterne, skal du markere objekterne ved at holde SKIFT nede, mens du klikker på alle objekterne, og derefter klikke på Grupper i menuen Tegning på værktøjslinjen Tegning.

Når jeg prøver at flytte et tegneobjekt, tilpasses størrelsen - eller omvendt.

 • Hvis du vil flytte en Autofigurer, som ikke har tekst vedhæftet, skal du trække i selve figuren eller i rammen på figuren, men ikke i et størrelseshåndtag eller i et justeringshåndtag. Hvis autofiguren har tekst vedhæftet, eller hvis den ikke er fyldt ud (hvis f.eks. kun omridset af figuren vises), skal du trække i rammen. Hvis du klikker på selve figuren, som har vedhæftet tekst, markerer du teksten.

 • Hvis du vil tilpasse størrelsen på en markeret autofigur, skal du trække i et af markeringshåndtagene eller i justeringshåndtaget. Hvis du trækker i midten eller i rammen på en figur, markerer du enten teksten i figuren eller flytter figuren i stedet for at tilpasse størrelsen på den.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×