Fejlfinding af almindelige webstedsproblemer

Dette emne indeholder oplysninger om fejlfinding for at hjælpe dig med at løse almindelige problemer og fejl, som kan forekomme, når du bruger Windows SharePoint Services 3.0.

Når jeg forsøger at oprette et nyt websted, vises der en meddelelse om, at webstedet allerede er i brug eller allerede findes

Når jeg forsøger at oprette en ny liste eller et nyt bibliotek, vises der en meddelelse om, at det angivne navn allerede bruges

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet er for langt

Jeg kan ikke slette et websted. Meddelelsen "Du kan ikke slette et websted, som indeholder underordnede websteder" vises

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet indeholder ugyldige tegn

Jeg kan ikke slette mig selv som ejer af en gruppe af websteder

Når jeg forsøger at slette en fil, vises der en meddelelse om, at filen i øjeblikket er tjekket ud eller låst, fordi den redigeres af en anden bruger

Når jeg får vist startsiden på mit websted, vises der en meddelelse om en webdelsfejl

Meddelelsen "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises, når jeg forsøger at få vist mit websted eller administrationssiderne for webstedet eller serveren

Når jeg forsøger at få vist siden Rapport over anvendelse af webstedet, vises der en meddelelse om, at rapporter over anvendelse ikke er tilgængelige

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at "den maksimale længde er overskredet"

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at filen er blevet blokeret af serveradministratorerne

Jeg kan ikke sende en e-mail til en bruger efter at have givet brugeren nye tilladelser

Jeg kan ikke oprette flere beskeder

Der vises en meddelelse om, at lagerkvotaen for mit websted er overskredet

Når jeg forsøger at oprette et nyt websted, vises der en meddelelse om, at webstedet allerede er i brug eller allerede findes

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny gruppe af websteder, vises følgende meddelelse muligvis:

Der findes allerede et websted på http://webstednavn/websteder/navnpåunderordnetwebsted. Slet dette websted, før du prøver at oprette et nyt websted med samme URL-adresse, vælg en ny URL-adresse, eller opret en ny medtagelse i den sti, du oprindeligt angav.

Når du forsøger at oprette et nyt underordnet websted, får du muligvis vist en meddelelse af typen:

Webstedsadressen /websteder/navnpåunderordnetwebsted/navnpåunderordnetwebstedunderunderordnetwebsted bruges allerede.

Løsning

URL-adressen på det websted, du forsøger at oprette, findes allerede på den samme webstedsplacering. Klik på knappen Tilbage i browseren, og skriv derefter en anden URL-adresse til webstedet.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en ny liste eller et nyt bibliotek, vises der en meddelelse om, at det angivne navn allerede bruges

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny liste eller et nyt bibliotek, vises følgende meddelelse muligvis:

Det angivne navn bruges allerede. En liste, en undersøgelse, et diskussionsforum eller et dokumentbibliotek må ikke have det samme navn som en anden liste eller undersøgelse eller et andet diskussionsforum eller dokumentbibliotek på webstedet. Klik på Tilbage i webbrowseren, og skriv et andet navn.

Løsning

Du kan ikke oprette en ny liste eller et nyt bibliotek med det samme navn som en eksisterende liste eller et eksisterende bibliotek. Du skal enten skrive et andet navn til den nye liste eller det nye bibliotek eller slette den gamle liste eller det gamle bibliotek, før du kan oprette den nye liste eller det nye bibliotek.

Bemærk: Hvis denne meddelelse vises, men du ikke kan finde den eksisterende liste eller det eksisterende bibliotek med det samme navn, har du muligvis ikke den tilladelse, der skal til for at få vist listen eller biblioteket. Kontakt administratoren for at få hjælp.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet er for langt

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny fil eller mappe, vises følgende meddelelse muligvis:

Det angivne fil- eller mappenavn er for langt. URL-stien til alle filer og mapper må højst være på 260 tegn, og der må højst være 128 tegn i hvert enkelt fil- eller mappenavn i URL-stien. Skriv et kortere fil- eller mappenavn.

Løsning

Fil- og mappenavne må højst være på 128 tegn. Desuden må hele URL-stien til filen højst være på 260 tegn. Klik på Tilbage i webbrowseren, og skriv et andet navn.

Toppen af siden

Jeg kan ikke slette et websted. Meddelelsen "Du kan ikke slette et websted, som indeholder underordnede websteder" vises

Symptom

Når du forsøger at slette et websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Fejl under sletning af webstedet "/webstednavn/navnpåunderordnetwebsted". Du kan ikke slette et websted, som indeholder underordnede websteder.

Løsning

Hvis du vil slette et websted, skal du først slette eventuelle underordnede websteder, som findes under det.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet indeholder ugyldige tegn

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny fil eller mappe, vises følgende meddelelse muligvis:

Fil- eller mappenavnet "Fil/Mappenavn" indeholder ugyldige tegn. Brug et andet navn. Ugyldige tegn er blandt andet følgende: # % & * : < > ? / \ { | } .

Løsning

Visse tegn må ikke bruges i fil- og mappenavne i Windows SharePoint Services 3.0. Skriv et navn til filen eller mappen, som ikke indeholder de ugyldige tegn.

Toppen af siden

Jeg kan ikke slette mig selv som ejer af en gruppe af websteder

Symptom

Når du forsøger at slette ejerne af en gruppe af websteder, vises en af følgende meddelelser muligvis:

  • Du kan ikke slette ejerne af en gruppe af websteder.

  • Du kan ikke fjerne ejerne fra listen over administratorer for gruppen af websteder.

Løsning

Du kan ikke fjerne din egen konto fra gruppen Administratorer af gruppe af websteder. Kontakt en anden administrator af en gruppe af websteder eller serveradministratoren, og anmod om, at dit navn bliver fjernet fra gruppen Administratorer af gruppe af websteder.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at slette en fil, vises der en meddelelse om, at filen i øjeblikket er tjekket ud eller låst, fordi den redigeres af en anden bruger

Symptom

Når du forsøger at slette en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Filen er i øjeblikket tjekket ud eller låst, fordi den redigeres af en anden bruger.

Løsning

Du kan ikke slette en fil, der i øjeblikket er tjekket ud af en anden bruger. Kontakt den bruger, som filen er tjekket ud til, og bed ham eller hende om at tjekke filen ind, eller kontakt ejeren af webstedet for at få hjælp.

Toppen af siden

Når jeg får vist startsiden på mit websted, vises der en meddelelse om en webdelsfejl

Symptom

Når du får vist startsiden på dit websted, vises en af følgende meddelelser muligvis:

  • Fejl i webdel: En af webdelens egenskaber har et forkert format. Windows SharePoint Services kan ikke annullere serialiseringen af webdelen. Kontroller egenskabernes format, og prøv igen.

  • Fejl i webdel: Serialiseringen af webdelen på serveren kan ikke annulleres (konvertering af en XML-stream tilbage til et objekt).

Løsning

Hvis en af disse meddelelser vises, skal du give serveradministratoren besked.

Toppen af siden

Meddelelsen "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises, når jeg forsøger at få vist mit websted eller administrationssiderne for webstedet eller serveren

Symptom

Når du forsøger at få vist et websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Tjenesten er ikke tilgængelig

Løsning

Hvis meddelelsen "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises, er der et problem med programgruppen til webprogrammet. Giv serveradministratoren besked.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at få vist siden Rapport over anvendelse af webstedet, vises der en meddelelse om, at rapporter over anvendelse ikke er tilgængelige

Symptom

Når du forsøger at få vist siden Rapport over anvendelse af webstedet, vises følgende meddelelse muligvis:

Der findes ikke en anvendelsesrapport for webstedet. Anvendelsesbehandling er muligvis deaktiveret på serveren, eller anvendelsesdataene for webstedet er muligvis endnu ikke behandlet.

Løsning

Logføring og anvendelsesbehandling skal være aktiveret, og brugere skal have besøgt en side på webstedet, før der kan vises data på siden Rapport over anvendelse af webstedet. Kontakt webstedsadministratoren for at få bekræftet, at logføring og anvendelsesbehandling er aktiveret i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis webstedet er nyt (oprettet i dag) eller ikke er blevet brugt før i dag, vises der heller ingen data, før anvendelsesloggen er behandlet (normalt inden for 24 timer). Hvis der ikke har været aktivitet på webstedet i de sidste 31 dage, vises meddelelsen "Ingen data".

Toppen af siden

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at "den maksimale længde er overskredet"

Symptom

Når du forsøger at overføre en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Formularafsendelsen kan ikke behandles, fordi den er længere end tilladt af webadministratoren. Send formularen igen med færre data.

Løsning

Den maksimale standardstørrelse for en fil, der overføres til Windows SharePoint Services 3.0 er 50 megabyte (MB). Serveradministratorer kan forøge eller reducere filstørrelsen efter behov. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at filoverførselsstørrelsen forøges.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at filen er blevet blokeret af serveradministratorerne

Symptom

Når du forsøger at overføre en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Den fil, du prøver at gemme eller hente, er blevet blokeret på webstedet af serveradministratorerne.

Løsning

Som standard forhindrer Windows SharePoint Services 3.0 visse filtyper i at blive overført til serveren. Serveradministratorer kan tilføje eller fjerne filtyper fra denne liste efter behov. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at blokeringen af filtypen ophæves.

Toppen af siden

Jeg kan ikke sende en e-mail til en bruger efter at have givet brugeren nye tilladelser

Symptom

Når du forsøger at sende en e-mail til en bruger, efter at du har givet brugeren nye tilladelser, vises følgende meddelelse muligvis:

Brugeren eller brugerne er blevet tilføjet, men der opstod en fejl under afsendelse af e-mailen. Serveren er måske ikke konfigureret korrekt til at sende e-mail. Kontakt serveradministratoren for at kontrollere, at e-mail er konfigureret korrekt.

Løsning

Denne meddelelse vises, hvis SMTP-serveren er ugyldig eller ikke svarer, når du markerer afkrydsningsfeltet Send velkomst-e-mail til nye brugere, mens du føjer en ny bruger til et websted, en liste eller et bibliotek. Giv serveradministratoren besked om, at der er et problem med SMTP.

Toppen af siden

Jeg kan ikke oprette flere beskeder

Symptom

Når du forsøger at oprette en besked for en liste eller et bibliotek, vises følgende meddelelse muligvis:

Du har oprettet det maksimale antal beskeder, der tillades på webstedet. Du kan administrere beskederne fra siden "Mine beskeder på dette websted".

Løsning

Windows SharePoint Services 3.0 angiver en begrænsning for det antal beskeder, som en bruger kan oprette. Antallet angives automatisk som standard, men kan forøges eller reduceres af serveradministratoren. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at beskedkvotaen forøges.

Toppen af siden

Der vises en meddelelse om, at lagerkvotaen for mit websted er overskredet

Symptom

Når du forsøger at føje data til dit websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Ændringerne kunne ikke gemmes, fordi SharePoint-webstedet har overskredet kvotagrænsen for lageret. Du skal gemme dit arbejde på en anden placering. Kontakt administratoren for at få ændret webstedets kvotagrænser for lager.

Løsning

Serveradministratorer kan angive grænser for den mængde af lagerplads, som websteder må bruge på serveren. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at lagerkvotaen for webstedet forøges.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×