Fejlfinding af almindelige webstedsproblemer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne indeholder oplysninger om fejlfinding for at hjælpe dig med at løse almindelige problemer og fejl, som kan forekomme, når du bruger Windows SharePoint Services 3.0.

Når jeg forsøger at oprette et nyt websted, får jeg en meddelelse, at webstedet er allerede i brug eller findes allerede

Når jeg forsøger at oprette en ny liste eller et bibliotek, får jeg en meddelelse, som det angivne navn er allerede i brug

Når jeg forsøger at oprette en fil eller mappe, får jeg en meddelelse om, at navnet på min fil eller mappe er for lang tid

Jeg kan ikke slette et websted. Jeg får meddelelsen "Du kan ikke slette et websted, som har underordnede websteder"

Når jeg forsøger at oprette en fil eller mappe, får jeg en meddelelse om, at navnet på min fil eller mappe indeholder ugyldige tegn

Jeg kan ikke slette selv som ejer af en gruppe af websteder

Når jeg forsøger at slette en fil, får jeg en meddelelse, at filen er i øjeblikket er tjekket ud eller låst for redigering af en anden bruger

Når jeg får vist startsiden for Mit websted, får jeg fejlmeddelelsen webdel

Jeg får meddelelsen "tjenesten er ikke tilgængelig", når jeg forsøger at få vist mit websted eller administrationssiderne for Mit websted eller en server

Når jeg forsøger at få vist siden Anvendelsesrapport for webstedet, får jeg en besked, brugsrapporter ikke er tilgængelig

Når jeg forsøger at overføre en fil, får jeg en meddelelse, at filen er "overskredet den maksimale tilladte længde"

Når jeg forsøger at overføre en fil, får jeg en meddelelse, at filen er blevet blokeret af server-administratorer

Jeg kan ikke sende e-mail til en bruger efter give brugerne adgang til nye tilladelser

Jeg kan ikke oprette flere påmindelser

Jeg får en meddelelse om, at mit websted har overskredet kvoten for lagerpladsen

Når jeg forsøger at oprette et nyt websted, vises der en meddelelse om, at webstedet allerede er i brug eller allerede findes

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny gruppe af websteder, vises følgende meddelelse muligvis:

Der findes allerede et andet websted på h TTP://sitename/sites/subsitename . Slet dette websted, før du forsøger at oprette et nyt websted med det samme URL-adresse skal du vælge en ny URL-adresse, eller Opret en ny optagelse på den sti, som du oprindeligt blev angivet.

Når du forsøger at oprette et nyt underordnet websted, får du muligvis vist en meddelelse af typen:

Feltet webadresse /sites/subsitename/subsubsitename er allerede i brug.

Løsning

URL-adressen på det websted, du forsøger at oprette, findes allerede på den samme webstedsplacering. Klik på knappen Tilbage i browseren, og skriv derefter en anden URL-adresse til webstedet.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en ny liste eller et nyt bibliotek, vises der en meddelelse om, at det angivne navn allerede bruges

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny liste eller et nyt bibliotek, vises følgende meddelelse muligvis:

Det angivne navn er allerede i brug. En liste, undersøgelse, diskussionsforum eller et dokumentbibliotek kan ikke have samme navn som en anden liste eller undersøgelse diskussionsforum eller dokumentbibliotek på dette websted. Bruge yo browserens tilbage knappen, og skriv et nyt navn.

Løsning

Du kan ikke oprette en ny liste eller et nyt bibliotek med det samme navn som en eksisterende liste eller et eksisterende bibliotek. Du skal enten skrive et andet navn til den nye liste eller det nye bibliotek eller slette den gamle liste eller det gamle bibliotek, før du kan oprette den nye liste eller det nye bibliotek.

Bemærk!: Hvis denne meddelelse vises, men du ikke kan finde den eksisterende liste eller det eksisterende bibliotek med det samme navn, har du muligvis ikke den tilladelse, der skal til for at få vist listen eller biblioteket. Kontakt administratoren for at få hjælp.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet er for langt

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny fil eller mappe, vises følgende meddelelse muligvis:

Den angivne fil eller mappe navn er for lang. URL-sti for alle filer og mapper skal være 260 tegn eller mindre (og ikke mere end 128 tegn for en enkelt fil eller et mappenavn i URL-adressen). Skriv et kortere fil eller mappe navn.

Løsning

Fil- og mappenavne må højst være på 128 tegn. Desuden må hele URL-stien til filen højst være på 260 tegn. Klik på Tilbage i webbrowseren, og skriv et andet navn.

Toppen af siden

Jeg kan ikke slette et websted. Meddelelsen "Du kan ikke slette et websted, som indeholder underordnede websteder" vises

Symptom

Når du forsøger at slette et websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Fejl under sletning af websted " /sitename/subsitename ". Du kan ikke slette et websted, som har underordnede websteder.

Løsning

Hvis du vil slette et websted, skal du først slette eventuelle underordnede websteder, som findes under det.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at oprette en fil eller en mappe, vises der en meddelelse om, at fil- eller mappenavnet indeholder ugyldige tegn

Symptom

Når du forsøger at oprette en ny fil eller mappe, vises følgende meddelelse muligvis:

Navnet på filen eller mappen " Navn på fil/mappe "indeholder ugyldige tegn. Brug et andet navn. Ugyldige tegn omfatter følgende: # % & *: sammen? / \ { | } .

Løsning

Visse tegn må ikke bruges i fil- og mappenavne i Windows SharePoint Services 3.0. Skriv et navn til filen eller mappen, som ikke indeholder de ugyldige tegn.

Toppen af siden

Jeg kan ikke slette mig selv som ejer af en gruppe af websteder

Symptom

Når du forsøger at slette ejerne af en gruppe af websteder, vises en af følgende meddelelser muligvis:

  • Du kan ikke slette ejerne af en gruppe af websteder.

  • Du kan ikke fjerne ejerne fra listen over vi b administratorer af websteder.

Løsning

Du kan ikke fjerne din egen konto fra gruppen Administratorer af gruppe af websteder. Kontakt en anden administrator af en gruppe af websteder eller serveradministratoren, og anmod om, at dit navn bliver fjernet fra gruppen Administratorer af gruppe af websteder.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at slette en fil, vises der en meddelelse om, at filen i øjeblikket er tjekket ud eller låst, fordi den redigeres af en anden bruger

Symptom

Når du forsøger at slette en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Filen er i øjeblikket tjekket ud eller låst, fordi den redigeres af en anden bruger.

Løsning

Du kan ikke slette en fil, der i øjeblikket er tjekket ud af en anden bruger. Kontakt den bruger, som filen er tjekket ud til, og bed ham eller hende om at tjekke filen ind, eller kontakt ejeren af webstedet for at få hjælp.

Toppen af siden

Når jeg får vist startsiden på mit websted, vises der en meddelelse om en webdelsfejl

Symptom

Når du får vist startsiden på dit websted, vises en af følgende meddelelser muligvis:

  • Fejl i webdel: En af webdelens egenskaber har et forkert format. Windows SharePoint Services kan ikke annullere serialiseringen af webdelen. Kontroller egenskabernes format, og prøv igen.

  • Fejl i webdel: kan ikke deserialisere (konvertere en XML-stream tilbage til et objekt) webdelen på serveren.

Løsning

Hvis en af disse meddelelser vises, skal du give serveradministratoren besked.

Toppen af siden

Meddelelsen "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises, når jeg forsøger at få vist mit websted eller administrationssiderne for webstedet eller serveren

Symptom

Når du forsøger at få vist et websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Tjenesten er ikke tilgængelig

Løsning

Hvis meddelelsen "Tjenesten er ikke tilgængelig" vises, er der et problem med programgruppen til webprogrammet. Giv serveradministratoren besked.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at få vist siden Rapport over anvendelse af webstedet, vises der en meddelelse om, at rapporter over anvendelse ikke er tilgængelige

Symptom

Når du forsøger at få vist siden Rapport over anvendelse af webstedet, vises følgende meddelelse muligvis:

Der findes ikke en anvendelsesrapport for webstedet. Anvendelsesbehandling er muligvis deaktiveret på serveren, eller anvendelsesdataene for webstedet er muligvis endnu ikke behandlet.

Løsning

Logføring og anvendelsesbehandling skal være aktiveret, og brugere skal have besøgt en side på webstedet, før der kan vises data på siden Rapport over anvendelse af webstedet. Kontakt webstedsadministratoren for at få bekræftet, at logføring og anvendelsesbehandling er aktiveret i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis webstedet er nyt (oprettet i dag) eller ikke er blevet brugt før i dag, vises der heller ingen data, før anvendelsesloggen er behandlet (normalt inden for 24 timer). Hvis der ikke har været aktivitet på webstedet i de sidste 31 dage, vises meddelelsen "Ingen data".

Toppen af siden

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at "den maksimale længde er overskredet"

Symptom

Når du forsøger at overføre en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Formularafsendelsen kan ikke behandles, fordi den er længere end tilladt af webadministratoren. Send formularen igen med færre data.

Løsning

Den maksimale standardstørrelse for en fil, der overføres til Windows SharePoint Services 3.0 er 50 megabyte (MB). Serveradministratorer kan forøge eller reducere filstørrelsen efter behov. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at filoverførselsstørrelsen forøges.

Toppen af siden

Når jeg forsøger at overføre en fil, vises der en meddelelse om, at filen er blevet blokeret af serveradministratorerne

Symptom

Når du forsøger at overføre en fil, vises følgende meddelelse muligvis:

Den fil, du forsøger at Gem eller Hent er blevet blokeret fra dette websted ved serveradministratorerne.

Løsning

Som standard forhindrer Windows SharePoint Services 3.0 visse filtyper i at blive overført til serveren. Serveradministratorer kan tilføje eller fjerne filtyper fra denne liste efter behov. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at blokeringen af filtypen ophæves.

Toppen af siden

Jeg kan ikke sende en e-mail til en bruger efter at have givet brugeren nye tilladelser

Symptom

Når du forsøger at sende en e-mail til en bruger, efter at du har givet brugeren nye tilladelser, vises følgende meddelelse muligvis:

Den eller de brugere er blevet tilføjet, men der opstod en fejl i at sende e-mailen. Serveren kan ikke konfigureres korrekt til at sende e-mails. For at bekræfte, at e-mail er konfigureret korrekt, skal du kontakte din serveradministrator.

Løsning

Denne meddelelse vises, hvis SMTP-serveren er ugyldig eller ikke svarer, når du markerer afkrydsningsfeltet Send velkomst-e-mail til nye brugere, mens du føjer en ny bruger til et websted, en liste eller et bibliotek. Giv serveradministratoren besked om, at der er et problem med SMTP.

Toppen af siden

Jeg kan ikke oprette flere beskeder

Symptom

Når du forsøger at oprette en besked for en liste eller et bibliotek, vises følgende meddelelse muligvis:

Du har oprettet det maksimale antal beskeder, der tillades på webstedet. Du kan administrere beskederne fra siden "Mine beskeder på dette websted".

Løsning

Windows SharePoint Services 3.0 angiver en begrænsning for det antal beskeder, som en bruger kan oprette. Antallet angives automatisk som standard, men kan forøges eller reduceres af serveradministratoren. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at beskedkvotaen forøges.

Toppen af siden

Der vises en meddelelse om, at lagerkvotaen for mit websted er overskredet

Symptom

Når du forsøger at føje data til dit websted, vises følgende meddelelse muligvis:

Ændringerne blev ikke gemt, fordi denne SharePoint-webstedet har overskredet lagerplads quo ta-begrænse. Du skal gemme dit arbejde til en anden placering. Kontakt administratoren for at ændre kvote begrænsninger for webstedet.

Løsning

Serveradministratorer kan angive grænser for den mængde af lagerplads, som websteder må bruge på serveren. Kontakt serveradministratoren for at anmode om, at lagerkvotaen for webstedet forøges.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×