Fastgøre diagrammer, billeder og objekter til et gitter for at justere eller formatere dem

Juster billeder, diagrammer eller andre objekter på siden eller efter hinanden vha. fastgørelseskommandoerne.

Hvilket Office-program bruger du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Aktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på diagrammet, billedet eller objektet i regnearket.

 2. Gør et af følgende eller begge dele:

  • Hvis du vil placere figurer eller objekter ved det nærmeste skæringspunkt i gitteret, skal du klikke på Formatér > Juster > Fastgør til gitter.

  • Hvis du vil justere en figur eller et objekt efter andre figurer eller objekter, skal du klikke på Formatér > Juster > Fastgør til figur.

Tip  Hvis du vil ignorere fastgørelsesindstillingerne midlertidigt, skal du holde Alt-tasten nede, mens du trækker i diagrammet, billedet eller objektet.

Deaktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på diagrammet, billedet eller objekt i regnearket.

 2. Klik på Formatér > Juster, og afhængigt af de ønskede indstillinger, skal du klikke på Fastgør til gitter eller Fastgør til figur for at deaktivere disse indstillinger.

PowerPoint

Aktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på Vis, og klik på dialogboksstarteren i gruppen Vis.
  Dialogboksstarteren i gruppen Vis

 2. Hvis du vil placere figurer eller objekter ved det nærmeste skæringspunkt i gitteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Fastgør objekter til gitter under Fastgør til. Hvis du vil have vist gitteret på skærmen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis gitter på skærmen under Gitterindstillinger.
  Dialogboksen Gitter og hjælpelinjer i PowerPoint

  Bemærkninger  

  • Hvis du vil ignorere fastgørelsesindstillingerne midlertidigt, skal du holde Alt-tasten nede, mens du trækker i diagrammet, billedet eller objektet.

  • Hvis du vil have vist tegnehjælpelinjer på skærmen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tegnehjælpelinjer på skærmen under Hjælpelinjeindstillinger. Når tegnehjælpelinjer er slået til, fastgøres objekter til disse linjer, når de trækkes hen på linjen eller på få pixels afstand deraf:

  • Hvis de aktuelle indstillinger i dialogboksen Gitter og hjælpelinjer skal være standardindstillinger for alle præsentationer, skal du klikke på Benyt som standard.

  • Hvis afkrydsningsfeltet Fastgør objekter til gitter er markeret, kan du tegne med lige linjer, når du tegner en kombinationstegning Knapflade.

Deaktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på Vis, og klik på dialogboksstarteren Ikonbillede i gruppen Vis. Feltet Gitter og hjælpelinjer vises.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Fastgør objekter til gitter.

  Bemærk  Hvis de aktuelle indstillinger i dialogboksen Gitter og hjælpelinjer skal være standardindstillinger for alle præsentationer, skal du klikke på Benyt som standard.

Word

Aktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på diagrammet, billedet eller objektet i dokumentet.

 2. Klik på Formatér > Juster > Gitterindstillinger. Feltet Gitter og hjælpelinjer vises.
  Dialogboksen Gitter og hjælpelinjer i Word

 3. Gør et af følgende eller begge dele:

  • Hvis du vil placere diagrammer, billeder eller objekter ved det nærmeste skæringspunkt i gitteret, når gitteret ikke er synligt, skal du markere afkrydsningsfeltet Fastgør objekter til gitter, når gitterlinjerne ikke vises under Vis gitter.

  • Hvis du vil justere en figur eller et objekt efter andre figurer eller objekter, skal du markere feltet Fastgør objekter til andre objekter under Objektfastgørelse.

   Bemærkninger  

   • Hvis du vil ignorere fastgørelsesindstillingerne midlertidigt, skal du holde Alt-tasten nede, mens du trækker i diagrammet, billedet eller objektet.

   • Hvis de aktuelle indstillinger i dialogboksen Gitter og hjælpelinjer skal være standardindstillinger for alle dokumenter, skal du klikke på Benyt som standard.

   • Som standard fastgøres figurer og andre objekter kun til det nærmeste skæringspunkt i gitterlinjerne, hvis gitteret vises. Det kan du ændre ved at markere afkrydsningsfeltet Fastgør objekter til gitter, når gitterlinjerne ikke vises.

Deaktivere fastgørelsesindstillingerne

 1. Klik på diagrammet, billedet eller objektet i dokumentet.

 2. Klik på Formatér > Juster > Gitterindstillinger. Feltet Gitter og hjælpelinjer vises.

 3. Hvis du vil deaktivere indstillingen Fastgør objekter til gitter, når gitterlinjerne ikke vises eller Fastgør objekter til andre objekter, skal du fjerne markeringen i det pågældende afkrydsningsfelt.

  Bemærk  Hvis de aktuelle indstillinger i dialogboksen Gitter og hjælpelinjer skal være standardindstillinger for alle dokumenter, skal du klikke på Benyt som standard.

Se også

Vise eller skjule gitterlinjer

Vise eller skjule gitterlinjer i et regneark

Tegne eller slette en streg, forbindelse eller kombinationsfigur

Bruge hjælpelinjer til at justere objekter på tværs af alle slides

Gælder: PowerPoint 2013, Excel 2013, Word 2013Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog