Fanen Visning i dialogboksen Sideopsætning

Brug fanen Visning i dialogboksen Sideopsætning til at angive visningselementer, der skal medtages i udskrivningen af den aktuelle visning. Denne fane gælder ikke og vises ikke for rapporter. Du kan:

  • Angive, at alle arkkolonner og tomme sider skal udskrives.

  • Angive, at bemærkninger skal udskrives sammen med visningen eller rapporten.

  • Tilpasse tidsskalen til den udskrevne side.

Placering af dialogboks

Vis den visning, du vil angive visningsindstillinger for. Klik på Sideopsætning i menuen Filer, og klik derefter på fanen Visning.

Detaljer

Indstillinger for Gantt-, ark-, diagram- og netværksdiagramvisninger

Disse afkrydsningsfelter er tilgængelige for alle visningstyper undtagen kalendervisning. Afkrydsningsfelter vises som tilgængelige eller ikke-tilgængelige (nedtonede) afhængigt af den aktuelle visning.

Udskriv alle arkkolonner    Udskriver alle felter (kolonner) i et ark, uanset om de vises i visningen eller ej. Hvis du f.eks. udskriver en Gantt-diagramvisning, og du vil vise de kolonner, der er skjulte bag ved diagramdelen af visningen, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du kun vil udskrive de kolonner, der er synlige i den aktive visning. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Udskriv de første n kolonner på hver side    Udskriver det angivne antal kolonner yderste til venstre på hver side af visningen. Marker afkrydsningsfeltet, og indtast derefter antallet af kolonner i boksen. Dette kan give læserne et bedre overblik over visningen. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Udskriv bemærkninger    Udskriver alle opgaver, ressourcer og tildelingsbemærkninger. Bemærkninger udskrives som en gruppe på en eller flere særskilte sider efter selve visningen er udskrevet. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Udskriv tomme sider    Udskriver de sider i en visning, der ikke indeholder data, hvilket f.eks. kan være tilfældet for et stort Gantt- eller et netværksdiagram. Dette kan være nyttigt, hvis du skal samle den udskrevne visning til en opslagstavle. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Tilpas tidsskalaen til siden    Ændrer bredden på tidsskalaenhederne, så al tilgængelig plads på siden bruges til udskrivning. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Udskriv rækketotaler for værdier inden for udskriftsdatointervallet    Tilføjer en totalkolonne i den udskrevne tidsfaseinddelte del af en forbrugsvisning, der indeholder rækketotaler for et interval af tidsfaseinddelte data. Datointervallet, der bruges til denne total, angives i dialogboksen Udskriv.

Udskriv kolonnetotaler    Tilføjer en totalrække i en udskreven forbrugsvisning, der indeholder kolonnetotaler for et interval af arkdata og tidsfaseinddelte data. Datointervallet, der bruges til denne total, angives i dialogboksen Udskriv.

Indstillinger for kalendervisningen

Når kalendervisningen er den aktive visning, og du klikker på fanen Visning i dialogboksen Sideopsætning, vises følgende indstillinger for kalendervisningen.

Afsnittet Udskriv

Måneder pr. side    Angiver, at måneder skal vises i den udskrevne kalender. Marker enten en eller to måneder pr. side. Denne indstilling er som standard markeret.

1    Udskriver en måned pr. side. Denne indstilling er tilgængelig, når indstillingen Måneder pr. side er markeret. Denne indstilling er som standard markeret.

2    Udskriver to måneder pr. side. Denne indstilling er tilgængelig, når indstillingen Måneder pr. side er markeret.

Vis kun dage    Viser kun datoer i datobokse for den udskrevne måned. Hvis du vil udfylde tilstødende dage i kalendergitteret fra den forrige og næste måned, så du f.eks. får vist den 30. og den 31. i den forrige måned, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt, når indstillingen Måneder pr. side er markeret, og det er som standard markeret.

Vis kun uger    Viser kun datoer i datobokse for de uger, der indeholder dage i den udskrevne måned. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du også vil have vist datoer for de tilstødende måneder. Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt, når indstillingen Måneder pr. side er markeret, og det er som standard markeret.

Uger pr. side    Udskriver det angivne antal uger pr. side. Marker denne indstilling, og indtast derefter antallet af uger pr. side i boksen.

Ugehøjde som på skærmen    Udskriver ugerne på den samme højde, som de vises i kalendervisningen.

Afsnittet Detaljer

Udskriv kalenderoverskrift    Udskriver måned og år på hver side. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Udskriv forrige/næste månedskalendere i forklaring    Udskriver små kalendere for forrige og næste måned i de øverste hjørner af de udskrevne kalendersider. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Vis øvrige opgaver    Udskriver opgaver, hvis søjler ikke vises i den aktuelle kalendervisning. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Efter hver side    Udskriver en liste med øvrige opgaver, der ikke vises i den aktuelle kalendervisning, efter hver side. Denne indstilling er tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Vis øvrige opgaver er markeret. Denne indstilling er som standard markeret.

Efter sidste side    Udskriver en liste med øvrige opgaver, der ikke vises i den aktuelle kalendervisning, efter den sidste side. Denne indstilling er tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Vis øvrige opgaver er markeret.

Grupper efter dag    Udskriver øvrige opgaver, der ikke vises i kalendervisningen, som en grupperet liste efter den dato, opgaven forekommer på. Opgaver, der varer mere end en dag, vises for hver planlagte dag. Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt, når afkrydsningsfeltet Vis øvrige opgaver er markeret. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Udskriv bemærkninger    Udskriver opgavebemærkninger sammen med kalenderen. Bemærkningerne udskrives som en gruppe på en særskilt side, efter kalenderen er udskrevet.

Teksttypografier    Åbner dialogboksen Teksttypografier, som du kan bruge til at ændre på skrifttypen, skriftstørrelsen, farven og andre indstillinger for datoer og øvrige opgaver på den udskrevne kalender.

Kommandoknapper

Vis udskrift    Viser vinduet Vis udskrift, som du kan bruge til at se kalendervisningen, som den vil se ud, når den blive udskrevet. Klik på Luk for at vende tilbage til den aktuelle visning.

Indstillinger    Åbner dialogboksen Dokumentegenskaber, som du kan bruge til at vælge papirbakke, sætvis sortering og andre printerstyrede indstillinger. Disse indstillinger afhænger af den valgte printer. Du kan finde flere oplysninger i printerdokumentationen.

Udskriv     Åbner dialogboksen Udskriv, som du kan bruge til at udskrive kalendervisningen. Du kan angive antallet af kopier, og hvilke sider der skal udskrives.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×