Fanen Svargrupper

Tjenesten Svargruppe er et Unified Communications-program, der bruges til at oprette og konfigurere arbejdsprocesser. Arbejdsprocesser dirigerer og stiller indgående opkald til grupper med agenter i kø.

En agentgruppe er en samling agenter, der håndterer indgående opkald fra tjenesten Svargruppe. Når en administrator opretter en agentgruppe, kan vedkommende vælge de agenter, der skal tildeles til gruppen, og angive, om agenterne skal logge på og af gruppen. Du bliver betragtet som enten uformel eller formel agent, afhængigt af om du formelt skal logge på agentgruppen, inden du kan modtage opkald:

 • • Uformelle agenter er de agenter, der er tildelt til en agentgruppe, og som ikke behøver at logge på og af. Uformelle agenter logges automatisk på gruppen, når de logger på Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Hvis du er en uformel agent, kan du modtage de opkald, der overføres til gruppen, ved hjælp af Microsoft Office Communicator 2007 R2 Attendant eller Office Communicator 2007 R2.

 • • Formelle agenter er de agenter, der er tildelt til en agentgruppe, og som skal logge på og af. Formelle agenter skal være logget på gruppen, inden de kan modtage de opkald, der overføres til gruppen.

Sådan ser du, om du er logget på

Fanen Svargruppe er en brugerdefineret fane på Office Communicator 2007 R2-klienten, som de formelle agenter bruger til at logge på og af deres tildelte agentgrupper. Under fanen Svargruppe vises oplysninger om dit agentgruppemedlemskab og oplysninger om medlemskabet af en bestemt gruppe. Hvis du er tildelt flere grupper, og grupperne håndteres af mere end én gruppe, som hver kører tjenesten Svargruppe, vises fanen Svargruppe for hver af grupperne.

Fanen Svargruppe vises nederst i vinduet i Communicator.

I kolonnen Logget på vises status for, om du er logget på de enkelte grupper, du er tildelt.

 • Hvis afkrydsningsfeltet er nedtonet, kan du ikke logge på og af gruppen. Du er en uformel agent i gruppen.

 • Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, er du ikke logget på gruppen.

 • Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er du logget på gruppen.

Logonstatussen og din tilstedeværelsesstatus angiver, om du er tilgængelig til at modtage opkald. Opkaldene overføres til dig, når du er logget på, og din tilstedeværelsesstatus er Kan kontaktes.

Logonstatussen og din tilstedeværelsesstatus angiver, om du er tilgængelig til at modtage opkald. Opkaldene overføres til dig, når du er logget på, og din tilstedeværelsesstatus er enten Kan kontaktes eller Inaktiv.

Sådan logges på og af agentgrupper

Du kan logge på eller af grupperne enkeltvis, eller du kan logge på eller af alle grupperne på en gang.

Sådan logges på agentgrupper

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil logge på en agentgruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den agentgruppe, du vil logge på.

  • Hvis du vil logge på alle agentgrupperne, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle grupper.

Sådan logges af agentgrupper

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil logge af en agentgruppe, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den agentgruppe, du vil logge af.

  • Hvis du vil logge af alle agentgrupperne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Alle grupper

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×