Fanen Sorter i dialogboksene Krydstabuleringsrapport, Ressourcerapport og Opgaverapport

Du kan bruge fanen Sorter i dialogboksene Krydstabuleringsrapport, Ressourcerapport og Opgaverapport til at angive, hvordan oplysninger i den nye rapport skal sorteres. Du kan:

  • Vælge op til tre felter for tre sorteringsniveauer i sorteringer.

  • Vælge, om oplysningerne skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge.

  • Angive, om opgaver skal sorteres inden for deres disposition.

Placering af dialogboks

Klik på Rapporter i menuen Vis. Klik på Brugerdefineret, klik på Vælg, og klik derefter på Ny. Klik på Krydstabulering, Ressource eller Opgave. Klik på OK, og klik derefter på fanen Sorter.

Detaljer

Sektionen Sorter efter

Sorter efter     Angiver navnet på det primære felt, som oplysningerne sorteres efter.

Stigende     Sorterer oplysninger fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer oplysninger fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Første sektion af typen Og derefter

Og derefter     Angiver navnet på det sekundære felt, som oplysningerne sorteres efter. Oplysningerne sorteres først efter det primære felt i boksen Sorter efter. I denne sortering sorteres oplysningerne derefter efter feltet i denne Og derefter-boks.

Stigende     Sorterer oplysninger fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer oplysninger fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Anden sektion af typen Og derefter

Og derefter     Angiver navnet på det tertiære felt, som oplysningerne sorteres efter. Oplysningerne sorteres først efter det primære felt i boksen Sorter efter. I denne sortering sorteres oplysningerne derefter efter feltet i den første Og derefter-boks. I denne sortering sorteres oplysningerne derefter efter feltet i denne anden Og derefter-boks.

Stigende     Sorterer oplysninger fra laveste værdier til højeste (A til Z og 1, 2, 3…).

Faldende     Sorterer oplysninger fra højeste værdier til laveste (Z til A og 3, 2, 1…).

Afkrydsningsfeltet Behold disposition (kun i dialogboksene Krydstabuleringsrapport og Opgaverapport)

Sorterer opgaver inden for deres opgavedisposition, dvs. underopgaver forbliver sammen med deres hovedopgaver. I en krydstabuleringsrapport vises dette afkrydsningsfelt kun, hvis du opretter en krydstabuleringsrapport for opgaver som angivet under fanen Definition.

Afkrydsningsfeltet Sorter ressourcer efter projekt (kun i dialogboksene Krydstabuleringsrapport og Ressourcerapport)

Sorterer ressourcer inden for deres projekt. Hvis du f.eks. opretter et sammenflettet projekt, som indeholder flere ressourcelister, forbliver ressourcerne sammen med deres projekter, når du markerer dette afkrydsningsfelt. I en krydstabuleringsrapport vises dette afkrydsningsfelt kun, hvis du opretter en krydstabuleringsrapport for ressourcer som angivet under fanen Definition.

Kommandoknapper

Knappen Tekst     Åbner dialogboksen Teksttypografier, som du kan bruge til at angive teksttypografierne for elementer i rapporten.

Nulstil     Fører oplysningerne under fanen Sorter tilbage til standardindstillingen, som er sortering efter stigende id.

Bemærk:  Sorteringsindstillingerne under denne fane anvendes kun på valgte felter og ikke på vilkårlige elementer, som er valgt under fanen Detaljer. Detaljer kan ikke sorteres.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×