Fanen Omkostninger i dialogboksen Ressourcerapport

Brug denne fane til at angive, gennemse eller ændre omkostningsoplysninger om den markerede ressource. Du kan:

  • Angive prissoplysninger for ressourcen.

  • Konfigurere alternative tabel over omkostningssatser for forskellige satser for forskellige opgaver.

  • Angive ressourcens metode til periodisering af omkostninger.

Placering af dialogboks

I en ressourcevisning (Ressourceark, Ressourceforbrug eller Ressourcediagram) kan du klikke på ressourcenavnet og derefter klikke på Ressourceoplysninger Knapflade . Klik på fanen Omkostninger.

Detaljer

Boksen Ressourcenavn

Viser navnet på den markerede ressource.

Tabel over omkostningssatser

Ved hjælp af tabeller over omkostningssatser kan du tildele den valgte ressource forskellige satser i forskellige satstabeller. Hver eneste fane udgør en forskellig satstabel, der kan anvendes til forskellige satser for forskellige opgaver. I hver af de fem satstabeller (A, B, C, D og E) kan du definere op til fem forskellige satser for den markerede ressource sammen med ikrafttrædelsesdatoer. Disse forskellige satstabeller kan anvendes for at tage højde for satsstigninger eller -reduktioner over tid, f.eks. på grund af lønstigninger for arbejdsressourcen eller rabatter på materialeressourcer. Som standard tildeles opgaver ressourcer ud fra omkostningssatsen fra tabel A. Satstabellerne kan ikke omdøbes.

Du kan ændre den tildelte satstabel i dialogboksen Tildelingsoplysninger.

Ikrafttrædelsesdato     Dette er den data, hvor den standardsats, overtidssats og omkostninger pr. gang, som er angivet i denne række, skal træde i kraft. Hvis der findes to streger (--) i feltet Ikrafttrædelsesdato, betyder det, at den tilknyttede sats aktuelt anvendes. Dette er den standardsats, der gælder, når der ikke findes nogen andre ikrafttrædelsesdatoer, eller for de datoer, som ikrafttrædelsesdatoerne ikke dækker. Hvis den første ikrafttrædelsesdato, der vises i tabellen, f.eks. er 14/11/08, vil alt før 14/11/08 være inkluderet af den sats, der har to streger (--) i feltet Ikrafttrædelsesdato.

Denne sats forbliver gyldig, indtil den næste Ikrafttrædelsesdato, der er angivet i tabellen over omkostningssatser. På den dato, hvor en ny sats træder i kraft, ændres satsen globalt i Microsoft Office Project, f.eks. i felterne Standardsats og Overtidssats i ressourcearket og i beregninger af ressourceomkostninger for tildelte opgaver.

Standardsats     Den timesats, der skal periodiseres for almindeligt arbejde (eller ren tid) for denne ressource.

Overtidssats     Den timesats, der skal periodiseres for overarbejde for denne ressource.

Omkostninger pr. gang     Det angivne beløb, der skal periodiseres, hver gang denne ressource anvendes, uanset mængden af udført arbejde.

Boksen Periodisering af omkostninger

Brug boksen Periodisering af omkostninger til at angive, hvornår standard- og overtidsomkostninger for ressourcer påløber. Omkostninger pr. gang periodiseres altid i starten af en opgave.

Indstillinger for periodisering af omkostninger

Start     Omkostningen periodiseres i starten af en tildelt opgave.

Proportionelt     Omkostningerne påløber proportionelt over tid. Dette er standard.

Slut     Omkostningen periodiseres i slutningen af en tildelt opgave.

Knappen Detaljer

Åbner en dialogboks fra dit MAPI-kompatible e-mail-adressekartotek og viser de kontaktoplysninger, der er angivet, om den markerede ressource.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×