Fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger

Brug fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger til at angive, gennemse eller redigere den generelle funktion af Microsoft Office Project. Du kan:

  • Angive generelle indstillinger globalt for Project.

  • Angive indstillinger globalt for guiden Planlægning.

  • Angive generelle indstillinger lokalt for det aktuelle projekt.

Placering af dialogboks

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Generelt.

Detaljer

Globale projektindstillinger

Vis startopgaverude      Viser opgaveruden, når Project startes. Opgaveruden indeholder indstillinger for åbning af et eksisterende projekt eller oprettelse af et nyt. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Åbn seneste fil ved start      Åbner automatisk den sidst anvendte projektfil, når du starter Project. Når markeringen er fjernet fra dette afkrydsningsfelt, oprettes et nyt projekt i Project, hver gang programmet startes. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Spørg om projektoplysninger for nye projekter      Indstiller Project til at åbne dialogboksen Projektoplysninger, hver gang du opretter et nyt projekt. Brug denne dialogboks til at indtaste grundlæggende projektoplysninger, f.eks. projektets startdato og projektkalender.

Angiv autofilter på nye projekter      Aktiverer automatisk autofilter, når du opretter et nyt projekt. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Vis senest åbnede filer x poster      Angiver antallet af de seneste åbnede projektfiler, der er opført på listen nederst i menuen Filer. Som standard indeholder menuen Filer en liste over navnene på de sidste fire åbnede projektfiler.

Brugernavn      Viser det brugernavn, der blev indtastet, da Projekt blev installeret. Du kan ændre brugernavnet ved at skrive et nyt navn i denne boks.

Fortryd niveauer      Angiver antallet af skift af niveau, som du kan fortryde og annullere fortrydelse af i Project.

Tjenesteindstillinger      Klik på knappen Tjenesteindstillinger for at ændre indstillinger for kundefeedback og dokumenthåndtering.

Indstillinger for guiden Planlægning

Brug afsnittet Guiden Planlægning til at angive, hvilken af guiderne Planlægning, du vil bruge. Med planlægningsguider kan du få hjælp til mange planlægningsopgaver og finde råd i forbindelse med eventuelle fejl, du støder på, eller råd til funktioner og genveje i Projekt. Guiderne kan f.eks. pege på mulige problemer i din tidsplan og bede dig om at klargøre tvetydige handlinger.

Individuelle meddelelser i guiden Planlægning omfatter afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse igen. Du kan deaktivere individuelle meddelelser ved at markere dette afkrydsningsfelt, når meddelelsen vises. Hvis du deaktiverer meddelelser i guiden Planlægning, vises afkrydsningsfelterne Råd om for de pågældende guider nedtonet på denne fane. Du kan deaktivere hele sæt af planlægningsguider ved at fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter af typen Råd om.

Indstillingerne for guiden Planlægning er globale og gælder for alle dine projekter.

Råd fra guiden Planlægning     Aktiverer alle planlægningsguider. I Project vises planlægningsguider, som angivet af de resterende indstillinger i denne gruppe. Hvis du deaktiverer individuelle meddelelser i nogle af planlægningsguiderne, vises de pågældende meddelelser ikke. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, vises ingen planlægningsguider i Project. Hvis du aktiverer planlægningsguider igen, gendannes dine oprindelige indstillinger i Project, herunder indstillingerne for individuelle meddelelser. Som standard er afkrydsningsfeltet ikke markeret.

Råd om brug af Microsoft Office Project     Aktiverer planlægningsguider, der viser hurtigere og mere effektive måder at bruge Project på. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Råd om projektplaner     Aktiverer planlægningsguider, der tydeliggør dine planlægningshandlinger. I Project antages betydninger for bestemte handlinger. Der vises planlægningsguider, når du udfører disse handlinger, så du kan vælge, hvordan handlingen tolkes i Project. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Råd om fejl     Aktiverer planlægningsguider, der advarer dig om problemer. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Aktuelle projektindstillinger

Indstillingerne i afsnittet Generelle indstillinger angiver standardindstillinger for nye ressourcer og opgaver. Disse indstillinger er lokale og anvendes kun til det aktive projekt.

Tilføj automatisk nye ressourcer og opgaver     Føjer automatisk nye ressourcer til ressourcepuljen og tildeler dem standardværdier, hver gang du indtaster et nyt ressourcenavn eller nye initialer for en ressource. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis der skal vises en advarsel i Project, hver gang der oprettes en ny ressource eller opgave, mens der foretages en ny tildeling. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, kan det beskytte dig mod at føje forkert stavede ressourcenavne eller opgaver til dit projekt. Dette er en lokal indstilling, der gemmes sammen med det aktive projekt. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Generel standardsats     Angiver standardbetalingssatsen for nye ressourcer. Du kan tilsidesætte denne standardsats ved at skrive en anden sats i visningen Ressourceformular, dialogboksen Ressourceoplysninger eller ressourcearket. Du kan angive en sats for enhver tidsperiode fra minutter til år. Du kan f.eks. oprette en standardsats på $1000/dag. Angivelse af en standardsats kan være specielt nyttigt i de indledende faser af et projekt. Det gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan dit projektbudget kan se ud, før du har tildelt nogen faktiske ressourcer. Standardindstillingen er $0/t.

Standardovertidssats     Angiver overtidsbetalingssatsen for nye ressourcer. Du kan tilsidesætte denne overtidsbetalingssats ved at skrive en anden sats i visningen Ressourceformular, dialogboksen Ressourceoplysninger eller ressourcearket. Du kan angive en sats for enhver tidsperiode fra minutter til år. Du kan f.eks. oprette en standardsats på $1500/dag. Standardindstillingen er $0/t.

Benyt som standard     De generelle indstillinger er alle lokale indstillinger og gælder kun for det aktive projekt. Hvis du vil gøre disse indstillinger til global standard for alle nye projekter, skal du klikke på knappen Benyt som standard.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×