Fanen Generelt i dialogboksen Foregående opgaver

Brug fanen Foregående opgaver i dialogboksen Opgaveoplysninger til at angive, gennemse eller ændre oplysninger om foregående opgaver for den markerede opgave. Du kan:

  • Angive en foregående opgave for den aktuelle opgave.

  • Klikke på typen af foregående opgave: Afslutning-til-Start (standard), Start-til-Start, Afslutning-til-Afslutning og Start-til-Afslutning.

  • Skrive en mellemliggende tid, der angiver en forskydning mellem hyperlinks.

  • Skrive en gennemløbstid, der angiver overlap mellem opgaver.

Placering af dialogboks

I en opgavevisning skal du klikke på opgaven og derefter klikke på Opgaveoplysninger Knapflade . Klik på fanen Foregående opgaver. Selvom du kan vælge og redigere flere opgaver samtidigt via de andre faner af typen Opgaveoplysninger, er fanen Foregående opgaver kun tilgængelig, hvis der er markeret en enkelt opgave.

Detaljer

Generelle opgaveoplysninger

Navn     Viser navnet på den relaterede opgave. Du kan skrive et andet opgavenavn i boksen Navn for at ændre det.

Varighed     Angiver den tidsmængde, der kræves for at gennemføre den markerede opgave. Du kan angive varighed i minutter, timer, dage, uger eller måneder. Hvis du vil angive en anslået varighed, skal du skrive et spørgsmålstegn efter varighedsenheden eller markere afkrydsningsfeltet Anslået.

Anslået     Angiver, at den markerede opgave har en anslået eller foreløbig varighed. Anslåede varigheder angives af et spørgsmålstegn (?) efter tidsenheden i et varighedsfelt.

Tabellen Foregående opgaver

Id     Skriv identifikationsnummeret for opgavens foregående opgave. Skriv kun id'et for én foregående opgave pr. række, og indtast oplysninger om den pågældende foregående opgave i resten af rækken. Hvis du ikke kender id'et, kan du klikke på navnet på opgaven i feltet Opgavenavn. Du kan kun skrive et id for en opgave, der allerede findes. Hvis du vil oprette en kæde til en opgave i et andet projekt, mens det andet projekt er åbnet, kan du skrive projektnavnet og opgave-id'et, f.eks. Projekt1\8.

Bemærk: Når du sammenkæder opgaver i forskellige projekter, der er gemt i Microsoft Office Project Server, skal den foregående opgaves id være formateret korrekt, som i dette eksempel <>\projekt1.udgivet\42. I dette eksempel indeholder de kantede parenteser ingen oplysninger, projekt1.udgivet er navnet på det projekt, der indeholder den foregående opgave, og 42 er opgave-id'et for den foregående opgave.

Opgavenavn    Klik på navnet på den foregående opgave på listen. Alle andre opgaver i projektet vises på listen. Hvis du skrev et id i kolonnen Id, udfyldes kolonnen automatisk med opgavenavnet i Microsoft Office Project.

Type     Angiv en opgaveafhængigheder. Du kan klikke på afhængighedstypen på listen. Du kan også skrive dens forkortelse på to bogstaver.

Afhængighedstyper og forkortelser

Afslutning-til-Start (AS)     Den efterfølgende aktivitet kan ikke starte, før den foregående opgave er afsluttet. Dette er standardopgaveafhængigheden.

Start-til-Start (SS)     Den efterfølgende opgave kan ikke starte, før den foregående opgave starter.

Afslutning-til-Afslutning (AA)     Den efterfølgende opgave kan ikke afsluttes, før den foregående opgave er afsluttet.

Start-til-Afslutning (SA)     Den efterfølgende opgave kan ikke afsluttes, før den foregående opgave starter.

Ingen     Der er ikke angivet nogen opgaveafhængighed for denne foregående opgave.

Mellemliggende     Skriv den overlappende eller mellemliggende tid mellem opgaver.

Angiv overlappende tid og mellemliggende tid

Her følger fremgangsmåder for angivelse af oplappende tid og mellemliggende tid.

  • I forbindelse med overlappende tid for en angivet opgavevarighed skal du skrive et positivt varighedsforløb, herunder forkortelsen for forkortelse for tidsenhed, f.eks. 2d eller 4u. Hvis der i den efterfølgende opgave anvendes en opgavekalender, er varigheden af den overlappende tid baseret på denne kalender. I modsat fald er varigheden baseret på projektkalender.

  • I forbindelse med mellemliggende tid for en angivet opgavevarighed skal du skrive et negativt varighedsforløb, f.eks. -8t eller -1må. Hvis der i den efterfølgende opgave anvendes en opgavekalender, er varigheden af den mellemliggende tid baseret på denne kalender. I modsat fald er varigheden baseret på projektkalenderen.

  • I forbindelse med overlappende eller mellemliggende tid, som er en procentdel af varigheden af den foregående opgave, skal du indtaste et positivt eller negativt procenttal, f.eks. 20% eller -10%.

  • I forbindelse med overlappende eller mellemliggende tid, der repræsenterer forløbet varighed i stedet for arbejdstid, skal du indtaste en positiv eller negativ forløbet varighed, f.eks. 2fd eller -2fu.

Bemærk: Du kan ikke oprette Eksterne foregående opgaver og eksterne efterfølgende opgaver i projektet, der gemmes på et arbejdsområde.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×