Fanen Definition i dialogboksen Krydstabuleringsrapport

Du kan bruge fanen Definition i dialogboksen Krydstabuleringsrapport til at angive det generelle indhold og udseende af den nye krydstabuleringsrapport, du vil oprette. Du kan:

  • Indstille tidsperioden for rapporten i dage, uger, måneder osv.

  • Angive, om rapporten skal dreje sig om opgaver eller ressourcer, og om der skal indgå tildelinger.

  • Vælge feltet til krydstabuleringen.

Placering af dialogboks

Klik på Rapporter i menuen Rapport. Klik på Brugerdefineret, og klik derefter på Vælg. Klik på Ny, klik på Krydstabulering, og klik derefter på OK. Fanen Definition skulle nu være aktiveret.

Detaljer

Navn

Angiver navnet på krydstabuleringsrapporten.

Sektionen Krydstabulering

Brug denne sektion til at angive, hvilken type af oplysninger krydstabuleringsrapporten skal indeholde.

Række     Angiver, om opgave- eller ressourceoplysninger skal vises i rækkerne af krydstabuleringsrapporten.

Kolonne     Indstiller tællingen for tidsskalaen. Hvis du f.eks. indstiller kolonnen til Uger, og du vælger 2, angiver dette, at hver kolonneoverskrift skal repræsentere to ugers data (omkostninger, arbejde, allokering osv.). Skriv et tal i den første boks, og vælg derefter en tidsenhed fra den anden boks for at angive hyppigheden og tidsperioden, som skal vises i rapporten.

Felt     Angiver det opgave- eller ressourcefelt, der skal vises i krydstabuleringsrapporten. Vælg feltet på rullelisten. Hvis du har valgt Opgaver i boksen Række, vises kun opgavefelter. Hvis du har valgt Ressourcer i boksen Række, vises kun ressourcefelter.

Med opgavetildelinger     Viser tildelingsoplysninger, som skal fremgå af krydstabuleringsrapporten for hver ressource. Dette afkrydsningsfelt er kun synligt, når Ressourcer er valgt og bliver vist i boksen Række. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at skjule tildelingsoplysninger.

Med ressourcetildelinger     Viser tildelingsoplysninger, som skal vises i krydstabuleringsrapporten for hver opgave. Dette afkrydsningsfelt er kun synligt, når Opgaver er valgt og bliver vist i boksen Række. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at skjule tildelingsoplysninger.

Sektionen Filter

Filter     Angiver det filter, der skal anvendes på oplysningerne i krydstabuleringsrapporten. Hvilke filtertyper der anvendes afhænger af, om der er valgt opgaver eller ressourcer i boksen Række.

Fremhæv     Fremhæver bestemte opgaver eller ressourcer og viser alle opgaver eller ressourcer. Du kan angive formateringsindstillinger for fremhævede oplysninger ved at klikke på knappen Tekst.

Knappen Tekst

Åbner dialogboksen Teksttypografier, som du kan bruge til at angive teksttypografierne for elementer i rapporten.

Bemærk: I nogle tilfælde kan rapporten Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug allerede indeholde de oplysninger, du prøver at definere i en brugerdefineret krydstabuleringsrapport. Visningerne Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug giver også større fleksibilitet, når rapporten oprettes. Du kan f.eks. angive, hvilke kolonner der skal udskrives. Du kan oprette en af disse rapporter ved at klikke på Rapporter i menuen Vis, dobbeltklikke på Arbejdsmængde og derefter klikke på Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Klik på Vælg for at oprette rapporten. Klik på Rediger for at tilpasse rapporten.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×