Fanen Billedværktøjer

Når du indsætter eller markerer et billede i Microsoft Publisher 2010, bliver kontekstfanen Billedværktøjer tilgængelig på båndet. Denne fane giver dig mulighed for at hurtigt at formatere billedet, herunder justering af billedet, formatering af billedtypografi fra et galleri, brug af effekter, justering og gruppering samt beskæring af billedet.

Fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Denne artikel indeholder

Indsætte

Justere

Lysstyrke

Kontrast

Omfarvning

Hurtigt ændre et billede til toner af en enkelt farve

Flere variationer

Angive gennemsigtig farve

Gendanne billedets oprindelige farver

Komprimere billeder

Skifte billede

Nulstille billede

Bytte om

Skifte placering

Skifte formatering

Billedtypografier

Galleriet Billedtypografi

Anvende en typografi

Rydde en typografi

Billedkant

Billedfigur

Tekst

Skyggeeffekter

Arrangere

Beskære

Størrelse

Indsætte

Hvis du vil indsætte et andet billede, skal du klikke på Billede og finde det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

Gruppen Indsæt under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Justere

Gruppen Juster giver dig mulighed for at styre lysstyrke, kontrast og farve på billedet. Du kan også komprimere billedet for at spare plads og udskifte det aktuelle billede med et andet billede eller fjerne det helt. Endelig kan du fjerne alle de justeringer, du har anvendt på billedet.

Gruppen Juster under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Lysstyrke

Du kan øge eller mindske lysstyrken i det valgte billede med 10 %, 20 %, 30% eller 40 %. Hold markøren over hver markering, så Publisher kan vise et eksempel på effekten på det valgte billede.

Kontrast

Du kan øge eller mindske kontrasten i det valgte billede med 10 %, 20 %, 30% eller 40 %. Hold markøren over hver markering, så Publisher kan vise et eksempel på effekten på det valgte billede.

Omfarvning

Du kan forenkle et farvebillede i Microsoft Publisher 2010 ved at reducere antallet af farver i billedet. Dette kan reducere billedets filstørrelse og reducere omkostningerne til udskrivning. Hvis du anvender den samme farve og typografi på alle billeder i publikationen, kan det også ensarte publikationen.

Hurtigt ændre et billede til toner af en enkelt farve

 1. Markér det billede, du vil ændre, vælg fanen Billedværktøjer, og klik på Omfarv.

 2. Vælg en af de foruddefinerede tilstande for omfarvning, f.eks. Sepia, gråtoneskala eller en af de lyse eller mørke variationer. Når du holder markøren over en markering, vises der i Publisher en eksempelvisning af effekten på det valgte billede.

Flere variationer

 1. Markér det billede, du vil ændre, vælg fanen Billedværktøjer, og klik på Omfarv.

 2. Vælg Flere variationer.

 3. Klik på pilen ud for Farve i dialogboksen Omfarv billede, og klik derefter på den ønskede farve, eller klik på Flere farver for at få flere valgmuligheder. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Hvis publikationen anvender staffagefarver, er Flere farver ikke tilgængeligt.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Omfarv hele billedet for at anvende tonfarver af den markerede farve på hele billedet.

  • Klik på Lad sorte dele forblive sorte for kun at anvende tonfarver af den markerede farve på de dele i billedet, der ikke er sorte eller hvide.

Angive gennemsigtig farve

Sådan gøres en farve i billedet gennemsigtig:

 1. Markér det billede, du vil ændre, vælg fanen Billedværktøjer, og klik på Omfarv.

 2. Klik på Angiv gennemsigtig farve, og markøren ændres til gennemsigtighedsmarkøren. Markør for farvegennemsigtighed

 3. I billedet, skal du klikke på gennemsigtighedsmarkøren på den farve, du vil gøre gennemsigtig.

Toppen af siden

Gendanne billedets oprindelige farver

Billedets oprindelige farveoplysninger forbliver gemt sammen med billedet, så du kan når som helst gendanne billedets oprindelige farver.

 1. Markér det billede, du vil ændre, vælg fanen Billedværktøjer, og klik på Omfarv.

 2. Klik på indstillingen Ingen omfarvning.

  Bemærkninger: 

  • Du kan gendanne alle billedets oprindelige indstillinger ved at klikke på knappenGendan oprindelige farver i dialogboksen Omfarv billede.

  • Hvis du opdaterer dit farveskema, ændres de farveændringer, du har foretaget, muligvis også.

Komprimere billeder

Dette værktøj kan komprimere de markerede billeder for at reducere publikationens størrelse.

 1. Markér det eller de billeder, du vil ændre, vælg fanen Billedværktøjer, og klik på Komprimer billeder.

 1. Du kan se oplysninger om det eller de valgte billeder samt muligheder for at komprimere dem, i dialogboksen Komprimer billeder:

  • Komprimeringsgevinst :
   Størrelsen af det aktuelle kombinerede billede – Viser den aktuelle kombinerede størrelse for alle billeder i publikationen.
   Det kombinerede billedes beregnede størrelse efter komprimering – Viser den beregnede kombinerede størrelse for alle billeder i publikationen efter komprimering. Denne værdi ændres, afhængigt af de andre valgte indstillinger.

  • Komprimeringsindstillinger:
   Slet fraskårne dele af billeder – Markér dette afkrydsningsfelt for at slette de pixeloplysninger, der normalt lagres for fraskårne billedområder. De oplysninger, der er tilknyttet fraskårne områder, kan hverken ses eller bruges.
   Fjern OLE-data – Markér dette afkrydsningsfelt for at fjerne det ikke-komprimerede bitmapbillede på 24-bit, som er en del af billedets OLE-strøm. Det lille synlige billede, der er en del af OLE-strømmen, slettes, men selve billedet ser ud på samme måde. Når du har fjernet OLE-data fra et billede, kan du ikke længere åbne det pågældende billede vha. det program, du oprindeligt brugte til at oprette billedet.
   Gendan pixelantallet i billeder – Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre et tilpasset billede mindre ved at slette de resterende data fra billedets oprindelige størrelse. Hvis pixelantallet i et billede gendannes, og billedet derefter strækkes længere end til den størrelse, som pixelantallet blev gendannet til, reduceres billedkvaliteten.
   Konverter til JPEG, hvor det er relevant – Markér dette afkrydsningsfelt for at konvertere billedet til en JPEG-fil.

   Bemærk: 
   Afhængigt af billedtypen – f.eks. om det er et foto, omfanget af "støj" eller udsving i billedets histogram osv. – varierer komprimeringsværdierne. Komprimeringsværdien for PNG-billeder kan ikke ændres.

   Billeder på 100 KB eller mindre komprimeres ikke.

  • Måloutput:
   Udskrivning på trykkeri – Klik på denne indstilling for at komprimere billederne til 300 ppi (pixel per inch). Der udføres ingen JPEG-komprimering.
   Udskrivning på desktopprinter – Klik på denne indstilling for at komprimere billederne til 220 ppi og et 95 JPEG-kvalitetsniveau.
   Web – Klik på denne indstilling for at komprimere billederne til 96 dpi (dots per inch) og et 75 JPEG-kvalitetsniveau.

  • Anvend komprimeringsindstillinger nu:
   Anvend på alle billeder i publikationen – Klik på denne indstilling for at anvende komprimeringsindstillingerne på alle billederne i publikationen.
   Anvend kun på de markerede billeder – Klik på denne indstilling for kun at anvende komprimeringsindstillingerne på de markerede billeder.

Skifte billede

Sådan erstattes de markerede billeder med andre billeder:

 1. Markér det eller de billeder, du vil skifte.

 2. Klik på Skift billede, og vælg derefter Skift billede.

 3. Naviger til det billede, du vil indsætte, i dialogboksen Indsæt billede.

 4. Hvis du vil slette de markerede billeder, skal du klikke på Skift billede og derefter vælge Fjern billede, så billederne bliver udskiftet med tomme billedrammer.

Nulstille billede

Hvis du vil fjerne al formatering, du har anvendt på det valgte billede, skal du klikke på Nulstil billede.

Toppen af siden

Bytte om

Med dette værktøj kan du bytte rundt på placeringen eller formateringen af to markerede billeder.

Gruppen Ombyt under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Skifte placering

 1. Klik på det første billede, og hold derefter Ctrl eller Shift nede, mens du klikker på det andet billede, så de begge markeres.

 2. Klik på Ombyt, og vælg derefter Ombyt.

Skifte formatering

 1. Klik på det første billede, og hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på det andet billede, så de begge markeres.

 2. Klik på Ombyt, og vælg derefter Skift kun formatering.

Billedtypografier

Gruppen Billedtypografier indeholder indstillinger for billedets figur, kant og billedtekster. Du kan anvende foruddefinerede billedtypografier fra et billedtypografigalleri, eller du kan formatere billedets figur og kant manuelt.

Gruppen Billedtypografier fra fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Galleriet Billedtypografi

Typografigalleriet indeholder fire forskellige figurer, som hver har seks forskellige kantindstillinger, som du kan anvende på dine billeder. Når du holder markøren over en af indstillingerne i galleriet, vises der et eksempel på typografien.

Anvende en typografi

 1. Markér det billede (eller de billeder), du vil ændre typografien for.

 2. Klik på fanen Billedværktøjer.

 3. Klik på den ønskede typografi i galleriet med billedtypografier.

  Bemærk:  Hvis du vil have vist alle de 24 mulige typografier på en gang, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere .

Rydde en typografi

 1. Markér det billede (eller de billeder), du vil ændre typografien for.

 2. Klik på fanen Billedværktøjer.

 3. I galleriet med billedtypografier skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere .

 4. Vælg Ryd billedtypografi.

Billedkant

Du kan vælge farve, stregtykkelse og mønster for kanten af det valgte billede manuelt.

 1. Markér det billede (eller de billeder), du vil ændre typografien for.

 2. Klik på fanen Billedværktøjer.

 3. Klik på Billedkant, og vælg de ønskede indstillinger:
  Farver – Vælg den ønskede stregfarve i paletten. Du kan finde flere farveindstillinger under Flere konturfarver, hvor dialogboksen Farver åbner. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten for Microsoft Windows, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en Pantone-farve.

  Bemærk:  PANTONE®-farver, der er vist heri, matcher muligvis ikke PANTONE-identificerede standarder. Se de aktuelle PANTONE Color Publications for nøjagtig farve. PANTONE® og andre varemærker fra Pantone, Inc. er varemærker, der tilhører Pantone, Inc, 2007..

  Tykkelse – Vælg en stregtykkelse, eller vælg Flere streger, og angiv en stregtykkelse i feltet Tykkelse.Stiplet – Vælg en typografien Stiplet linje.Mønster – Åbner dialogboksen Mønsterlinjer. Under fanen Tonfarve kan du vælge en ny Grundfarve og anvende en farvetone af din grundfarve. Under fanen Mønster kan du anvende et mønster på kanten.

Billedfigur

Du kan anvende en figur på de markerede billeder. Hvis du vil have mere at vide om at anvende figurer på billeder, skal du se Anvende en autofigur på et billede.

Bemærk:  Hvis du vælger mere end ét billede, vil indstillingen Billedfigur ikke længere være tilgængelig.

Tekst

Du kan anvende en billedtekst på dine billeder fra et galleri med billedteksttypografier.

 1. Markér det billede (eller de billeder), du vil ændre typografien for.

 2. Klik på fanen Billedværktøjer.

 3. Klik på Billedtekst, og vælg derefter fra galleriet med billedteksttypografier. Når du holder markøren over en af indstillingerne i galleriet, vises der et eksempel på typografien.

 4. Publisher indsætter et forudformateret tekstfelt, og du kan derefter angive billedteksten til dine billeder.

Toppen af siden

Skyggeeffekter

Gruppen Skyggeeffekter gør det muligt at formatere en skygge på billederne. Den første række i galleriet Billedtypografi indeholder skygger.

Gruppen Skyggeeffekter under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

 1. Markér det eller de billeder, du vil anvende en skygge på.

 2. Klik på fanen Billedværktøjer.

 3. Klik på Skyggeeffekter, og vælg derefter den ønskede effekt i galleriet med skyggeeffekttypografier.

 4. Hvis du vil ændre farven på skyggen, skal du markere Skyggefarve og vælge de ønskede farveindstillinger.

 5. Hvis du vil skubbe skyggeafstanden, skal du klikke på de relevante retningsknapper Fremhævningsværktøjet Skyggeeffekter under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010 .

 6. Hvis du vil slå skyggeeffekt til og fra, skal du klikke på knappen Centreret.

Arrangere

Gruppen Arranger gør det muligt at indstille funktionsmåden for tekstombrydning omkring dit billede, flytte billedet frem eller tilbage i forhold til andre objekter på siden, justere dit billede på siden, gruppere eller opdele billedet med andre objekter samt at rotere billedet. Hvis du vil have mere at vide om at arrangere objekter, skal du se:

Gruppen Arranger under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Beskære

Beskæring bruges ofte til at skjule eller trimme en del af et billede, enten for at fremhæve eller for at fjerne uønskede dele. Hvis du vil have mere at vide om beskæring, skal du se Beskære billeder.

Gruppen Beskær under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Størrelse

I gruppen Størrelse kan du bestemme Figurhøjde og Figurbredde for dine billeder.

Gruppen Størrelse under fanen Billedværktøjer i Publisher 2010

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×