FRAKTIL, funktionen

Returnerer den k'te fraktil for datasættet. Du kan bruge denne funktion til at fastlægge en tærskel for accept. Du kan f.eks. beslutte at eksaminere kandidater, der opnår et resultat, som ligger over den 90. fraktil.

Vigtigt: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Funktionen FRAKTIL.UDELAD og Funktionen FRAKTIL.MEDTAG.

Syntaks

FRAKTIL(matrix;k)

Syntaksen for funktionen FRAKTIL har følgende argumenter:

  • Matrix     Påkrævet. Den matrix eller det område med data, der definerer den relative placering.

  • K     Påkrævet. En fraktilværdi i området 0 til 1, begge inklusive.

Bemærkninger

  • Hvis k er ikke-numerisk, returnerer FRAKTIL fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis k < 0, eller hvis k > 1, returnerer FRAKTIL fejlværdien #NUM!.

  • Hvis k ikke er et multiplum af 1/(n - 1), interpolerer FRAKTIL for at afgøre værdien for den k'te fraktil.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivelse

R esultat

=FRAKTIL(A2:A5;0,3)

30. fraktil for listen i området A2:A5.

1,9

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×