FRAKTIL.MEDTAG, funktionen

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge inklusive.

Du kan bruge denne funktion til at fastlægge en tærskel for accept. Du kan f.eks. beslutte at eksaminere kandidater, der opnår et resultat, som ligger over den 90. fraktil.

Syntaks

FRAKTIL.MEDTAG(matrix,k)

Syntaksen for funktionen FRAKTIL.MEDTAG har følgende argumenter:

  • Matrix     Påkrævet. Den matrix eller det område med data, der definerer den relative placering.

  • K     Påkrævet. En fraktilværdi i området 0 til 1, begge inklusive.

Bemærkninger

  • Hvis matrix er tom, returnerer FRAKTIL.MEDTAG fejlværdien #NUM!

  • Hvis k er ikke-numerisk, returnerer FRAKTIL.MEDTAG fejlværdien #VÆRDI!

  • Hvis k < 0, eller hvis k > 1, returnerer FRAKTIL.MEDTAG fejlværdien #NUM!

  • Hvis k ikke er et multiplum af 1/(n - 1), interpolerer FRAKTIL.MEDTAG for at afgøre værdien for den k'te fraktil.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivelse

R esultat

=FRAKTIL.MEDTAG(A2:A5;0,3)

30. fraktil for listen i området A2:A5.

1,9

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×