FORMELTEKST, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen FORMELTEKST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en formel som en streng.

Syntaks

FORMELTEKST(reference)

Syntaksen for funktionen FORMELTEKST har følgende argumenter:

 • Reference    Påkrævet. En reference til en celle eller et celleområde.

Bemærkninger

 • Funktionen FORMELTEKST returnerer det, der vises på formellinjen, hvis du markerer den celle, der refereres til.

 • Argumentet reference kan være til et andet regneark eller en anden projektmappe.

 • Hvis argumentet reference er til en anden projektmappe, som ikke er åben, returnerer FORMELTEKST fejlværdien #I/T.

 • Hvis argumentet reference er til en hel række eller kolonne eller til at område eller et defineret navn, der indeholder mere end en celle, returnerer FORMELTEKST værdien i cellen øverst til venstre i rækken, kolonnen eller området.

 • I følgende tilfælde returnerer FORMELTEKST fejlværdien #I/T:

  • Den celle, der bruges som argumentet reference, indeholder ikke en formel.

  • Formlen i celle er på mere end 8192 tegn.

  • Formlen kan ikke vises i regnearket, f.eks. fordi regnearket er beskyttet.

  • En ekstern projektmappe, som indeholder formlen, er ikke åben i Excel.

 • Ugyldige datatyper, der bruges som input, vil returnere fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis du angiver en reference til den celle, du angiver funktionen i, som argument, vil ikke resultere i en advarsel om en cirkulær reference. Formlen vil blive returneret som tekst i cellen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=IDAG()

Formlen i C2 returnerer den formel, som den finder i celle 2, som en tekststreng, så du let kan undersøge dens struktur. Den formel, der er angivet i A2, er =IDAG(). Den returnerer den dags dato i A2. Formlen =IDAG() skulle blive vist som tekst i C2.

=FORMELTEKST(A2)

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×