Følge pengestrømmen: Beregne NUTIDSVÆRDI og IA i Excel

Har du ligget søvnløs, fordi du har regnet på, hvordan du bedst kan maksimere indtjeningen og minimere risikoen ved dine forretningsinvesteringer? Stop med at diskutere frem og tilbage. Slap af, og følg strømmen.

Altså pengestrømmen. Kig på pengestrømmen eller på, hvad der går ind og ud af virksomheden. En positiv pengestrøm er et mål for penge, der kommer ind (salg, optjent rente, aktieemissioner osv.), mens en negativ pengestrøm er et mål for penge, der går ud (indkøb, lønninger, skatter osv.). Nettopengestrømmen er forskellen mellem den positive pengestrøm og den negative pengestrøm og giver svar på de mest fundamentale forretningsspørgsmål: Hvor mange penge er der tilbage i kassen?

Hvis du vil have virksomheden til at vokse, skal du træffe vigtige beslutninger om, hvor du skal investere pengene på lang sigt. Microsoft Office Excel kan hjælpe dig med at sammenligne mulighederne og træffe de rigtige valg, så du kan være rolig både nat og dag.

Indholdet i denne artikel

Stille spørgsmål om kapitalinvesteringsprojekter

Besvare spørgsmål ved hjælp af NUTIDSVÆRDI og IA

Vælge den rette Excel-funktion

Flere oplysninger

Stille spørgsmål om kapitalinvesteringsprojekter

Hvis du vil tage pengene fra kassen, gøre dem til driftskapital og investere dem i de projekter, der udgør din forretning, skal du stille dig selv nogle spørgsmål om disse projekter:

  • Bliver et nyt langsigtet projekt rentabelt? Hvornår?

  • Er det bedre at investere pengene i et andet projekt?

  • Skal jeg investere endnu flere penge i et igangværende projekt, eller er det tid til at nedbringe min tab?

Kig nu nærmere på hvert af projekterne, og spørg:

  • Hvad er de negative og positive pengestrømme i dette projekt?

  • Hvilken effekt vil en stor førstegangsinvestering have, og hvor meget er for meget?

I sidste ende er det, du virkelig har brug for, tallene på bundlinjen, som du kan bruge til at sammenligne projektvalgene. Men for at nå dertil skal du indregne værdien af penge over tid i analysen.

Min far sagde en gang til mig: "Min søn, det er bedre at få pengene så hurtigt som muligt og holde på dem så længe som muligt." Senere hen lærte jeg, hvorfor. Du kan investere dine penge og få rentes rente, hvilket vil sige, at dine penge avler flere penge  – og derefter en del. Med andre ord hvornår der går penge ud eller kommer penge ind er det lige så vigtigt som, hvor mange penge der går ud eller kommer ind.

Toppen af siden

Besvare spørgsmål ved hjælp af NUTIDSVÆRDI og IA

Der er to økonomiske metoder, du kan bruge til at få besvaret alle disse spørgsmål: nutidsværdien (NUTIDSVÆRDI) og den interne rente (IA). Både NUTIDSVÆRDI og IA kaldes for DCF-metoder (Discounted Cash Flow), fordi de indregner værdien af penge over tid i evalueringen af kapitalinvesteringsprojektet. Både NUTIDSVÆRDI og IA er baseret på en række fremtidige betalinger (negativ pengestrøm), indtægter (positiv pengestrøm), tab (negativ pengestrøm) eller "///no-gainers " (nul pengestrøm).

NUTIDSVÆRDI

NUTIDSVÆRDI returnerer nettoværdien af pengestrømmene  –  repræsenteret ved dagens kroner. På grund af værdien af penge over tid er det mere værd at modtage en krone i dag end i morgen. NUTIDSVÆRDI beregner nutidsværdien for hver række af pengestrømme og lægger dem sammen for at få nutidsværdien.

Formlen for NUTIDSVÆRDI er:

Ligning

Hvor n er antallet af pengestrømme, og i   er renten eller diskontosatsen.

IA

IA er baseret på NUTIDSVÆRDI. Du kan betragte det som et særligt tilfælde af NUTIDSVÆRDI, hvor det beregnede afkast er renten svarende til en nutidsværdi på 0 (nul).

NPV(IRR(values),values) = 0

Når alle de negative pengestrømme forekommer tidligere i rækkefølgen end alle de positive pengestrømme, eller når et projekts rækkefølge af pengestrømme kun indeholder én negativ pengestrøm, returnerer IA en entydig værdi. De fleste kapitalinvesteringsprojekter begynder med en stor negativ pengestrøm (///forhåndsinvesteringen) efterfulgt af en række positive pengestrømme og har derfor en entydig IA. Nogle gange kan der dog være mere end én acceptabel IA, og nogle gange ingen overhovedet.

Sammenligne projekter

NUTIDSVÆRDI bestemmer, om et projekt giver mere eller mindre end det ønskede afkast (også kaldet kritisk afkast) og er velegnet til at finde ud af, om et projekt bliver rentabelt. IA går et trin videre end NUTIDSVÆRDI, når det gælder om at fastslå et bestemt afkast af et projekt. Både NUTIDSVÆRDI og IA giver dig tal, som du kan bruge til at sammenligne konkurrerende projekter og foretage det bedste valg i forhold til din virksomhed.

Toppen af siden

Vælge den rette Excel-funktion

Hvilke Office Excel-funktioner kan du bruge til at beregne NUTIDSVÆRDI og IA? Der findes fem funktioner: NUTIDSVÆRDI, NETTO.NUTIDSVÆRDI, IA, INTERN.RENTE og MIA. Hvilken funktion du vælger afhænger af, hvilken økonomisk metode du foretrækker, om pengestrømmene forekommer med jævne mellemrum, eller om pengestrømmene er periodiske.

Bemærk  Pengestrømme angives som positive eller negative værdier eller nulværdier. Når du bruger disse funktioner, skal du især lægge mærke til, hvordan du håndterer her og nu-strakspengestrømme, der forekommer i begyndelsen af den første periode, og alle de andre pengestrømme, der forekommer i slutningen af en periode.

Funktionens syntaks

Bruges, når du vil

Kommentarer

NUTIDSVÆRDI (rente, værdi1, værdi2, …)

Bestemme nutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der forekommer med jævne mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der angives som en værdi, forekommer i slutningen af en periode.

Hvis der er en ekstra pengestrøm i starten af den første periode, skal den føjes til den værdi, der returneres af funktionen NUTIDSVÆRDI. Se eksempel 2 i Hjælp-emnet NUTIDSVÆRDI.

NETTO.NUTIDSVÆRDI(rente, værdier, datoer)

Bestemme nutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der forekommer med ujævne mellemrum.

Hver pengestrøm, der angives som en værdi , forekommer på en planlagt betalingsdato.

IA (værdier , gæt)

Bestemme den interne rente ved hjælp af pengestrømme, der forekommer med jævne mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der angives som en værdi , forekommer i slutningen af en periode.

IA beregnes via en iterativ søgeprocedure, der starter med et estimat for IA – angivet som et gæt – og derefter gentagne gange varierer denne værdi, indtil der nås en korrekt IA. Det er valgfrit, om du vil angive argumentet gæt. I Excel bruges 10 % som standardværdien.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer funktionen IA kun den første fundne forekomst. Hvis IA ikke kan finde et svar, returneres fejlværdien # NUM!. Brug en anden værdi for gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk   Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er flere mulige interne renter.

INTERN.RENTE(værdier, datoer, gæt)

Bestemme den interne rente ved hjælp af pengestrømme, der forekommer med ujævne mellemrum.

Hver pengestrøm, der angives som enværdi, forekommer på en planlagt betalingsdato.

INTERN.RENTE beregnes via en iterativ søgeprocedure, der starter med et estimat for IA – angivet som et gæt – og derefter gentagne gange varierer denne værdi, indtil der nås en korrekt INTERN.RENTE. Det er valgfrit, om du vil angive argumentet gæt. I Excel bruges 10 % som standardværdien.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer funktionen INTERN.RENTE kun den første fundne forekomst. Hvis INTERN.RENTE ikke kan finde et svar, returneres fejlværdien # NUM!. Brug en anden værdi for gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk   Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er flere mulige interne renter.

MIA (værdier, finansrente, geninvesteringsrente)

Bestemme den modificerede interne rente ved hjælp af pengestrømme, der forekommer med jævne mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt, og både betragte investeringsomkostningen og den rente, der opnås ved geninvestering af pengene.

Hver pengestrøm, der angives som en værdi, forekommer i slutningen af en periode, undtagen den første pengestrøm, som angiver en værdi i begyndelsen af perioden.

Den rente, du betaler af de penge, der bruges i pengestrømmene, angives i finansrente. Den rente, du får af pengestrømmene, når du geninvesterer dem, angives i geninvesteringsrente.

Toppen af siden

Flere oplysninger

Du kan lære mere om brugen af NETTOVÆRDI og IA i kapitel 8, "Evaluating Investments with Net Present Value Criteria", og kapital 9, "Internal Rate of Return", i Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling af Wayne L. Winston.

Toppen af siden


Gælder: Excel 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog