Føje ressourcer til virksomhedens ressourcepulje

I Microsoft Office Project Professional 2007 kan du tilføje ressourcer på listen over virksomhedsressourcer ved at føje dem individuelt til virksomhedens ressourcepulje ved hjælp af projektguiden. Projektguiden sætter dig i stand til at importere flere ressourcer fra et projekt til virksomhedens ressourcepulje. Hold dig for øje, at en ressource skal føjes til dit projekt, før du kan føje ressourcen til virksomhedens ressourcepulje.

Bemærk: Du skal have passende tilladelser til at føje ressourcer til virksomhedens ressourcepulje.

Hvad vil du foretage dig?

Føje individuelle ressourcer til virksomhedens ressourcepulje

Føje flere ressourcer til virksomhedens ressourcepulje ved hjælp af projektguiden

Føje individuelle ressourcer til virksomhedens ressourcepulje

 1. Peg på Indstillinger for virksomhed i menuen Funktioner, og klik derefter på Åbn virksomhedsressourcepulje.

  Ressourcecenter vises.

 2. Hvis du vil føje en ny ressource til virksomhedens ressourcepulje, skal du klikke på Ny og derefter klikke på Ressourcer.

 3. Angiv følgende elementer om den nye ressource:

  • Ressourcetype    Hvis du vil ændre ressourcetypen, skal du vælge arbejdsressource, omkostningsressource eller materialeressource på listen Ressourcetype. Du kan også vælge, om ressourcen er en budgetressource eller en standardressourcer ved at markere afkrydsningsfeltet Budget eller Standard.

   Bemærk: Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcen kan logge på Project Server, hvis du ikke ønsker at indsamle oplysninger om opgaver, som ressourcen arbejder på, eller hvis du ikke ønsker, at ressourcen skal logge på Microsoft Office Project Server.

  • Ressourcenavn og andre identificerende oplysninger    Dette omfatter ressourcens faktiske navn samt e-mail-adressen og RBS-værdien (RBS).

   Hvis denne ressource forbliver et gruppewebsted, skal du indtaste navnet på hyperlinket og URL i henholdsvis feltet Hyperlinkets navn og Hyperlinkets URL-adresse.

  • Udjævning    Hvis du vil udelade denne ressource fra udjævning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kan udjævnes.

  • Timeseddelleder og standardtildelingsejer    Hvis ressourcen er en timeseddelleder for ressourcen, skal du indtaste eller søge efter lederens navn i feltet Timeseddelleder.

   Hvis du vil angive tildelingsejeren, skal du indtaste eller søge efter tildelingsejerens navn i feltet Standardtildelingsejer. Tildelingsejeren er typisk den arbejdsressource, der indledningsvist blev tildelt opgaven, men tildelingsejeren kunne også være en leder eller en hvilken som helst anden person i gruppen.

   Hvis du vil angive projektets kalender, der skal anvendes på ressourcen, skal du klikke på kalenderen på listen Basiskalender.

   Du kan vælge, om ressourcen er reserveret ressource eller foreslået ressource for at arbejde på et projekt ved at vælge feltet Standardbookingtype.

  • Gruppeoplysninger    Hvis ressourcen er medlem af en gruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Gruppetildelingspulje og derefter angive navnet på gruppen i feltet Gruppenavn. Du kan også søge efter navnet på gruppen ved at klikke på Gennemse Gennemse .

  • Tilgængelighed    Hvis du vil ændre tilgængeligheden af ressourcen for feltet Tidligst tilgængelig og feltet Senest tilgængelig, skal du klikke på Datovælger kalender , og derefter klikke på datoerne i kalenderen.

  • Omkostnings- og gruppekoder    Hvis din organisation oprettede koder til grupperings- og omkostningsberegningsformål, skal du vælge disse koder i feltet Gruppe, Kode, Omkostningssted og Omkostningstype.

  • Hyperlink     Hvis et gruppewebsted vedligeholdes for denne ressource, skal du angive hyperlinkdestinationen og URL i feltet Hyperlinkets navn og Hyperlinkets URL-adresse.

 4. Din organisation kan kræve yderligere oplysninger om ressourcerne. Angiv de oplysninger, som din organisation har brug for, for hver ressource under Brugerdefinerede ressourcefelter. Dette afsnit vises ikke, hvis din organisation ikke har definerede brugerdefinerede ressourcefelter.

 5. Klik på Gem i menuen Filer.

  Bemærk: Hvis du ikke har angivet oplysninger i de påkrævede felter, eller hvis du angav nogle felter forkert, bliver du bedt om at bekræfte disse oplysninger og derefter klikke på Gem igen.

Toppen af siden

Føje flere ressourcer til virksomhedens ressourcepulje ved hjælp af projektguiden

 1. Peg på Indstillinger for virksomhed i menuen Funktioner, og klik derefter Importer ressourcer til virksomhed.

 2. Vælg projektfilen (eller andre filer, som f.eks. et Microsoft Office Excel 2007 regneark), der indeholder de ressourcer, du vil føje til virksomhedens ressourcepulje, i dialogboksen Åbn.

  Projektguiden er vist til venstre.

 3. Følg instruktionerne i projektguiden for at føje ressourcer til virksomhedens ressourcepulje.

Bemærk: 

 • Eftersom du bruger projektguiden, kan du angive oplysninger om påkrævede virksomhedsfelter, som du ikke har fuldført.

 • Hvis du tilpassede felter i dit projekt for at hjælpe dig med at definere ressourceattributter, kan du knytte disse felter til brugerdefinerede virksomhedsfelter på siden Afbild brugerdefinerede felter i projektguiden.

 • Du kan vælge en projektplan fra en tidligere version af Project for at tilføje ressourcer. Dette er nyttigt, hvis du opgraderer fra Microsoft Project 2002 eller Microsoft Office Project 2003.

 • Hvis du vil tilføje ressourcer, der allerede findes i en database eller på en liste i Microsoft Office Excel, kan du bruge guiden Importer, der vises, når du åbner en fil, der ikke er en MPP-fil (Microsoft Project Plan) eller MPT-fil (Microsoft Project Template), eller når du klikker på ODBC i dialogboksen Åbn.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×