Føje ressourcer til projektet

Du kan føje ressourcer til projekterne på to måder:

 • Opret gruppe     Med funktionen Opret gruppe kan du søge efter virksomhedsressourcer, som har de færdigheder, der kræves for at udføre opgaverne i projektet.

 • Ressourceplan     Under igangsættelsen af projektet, inden der er udarbejdet en detaljeret projektplan med opgaver og tildelinger, kan du bruge en ressourceplan til at repræsentere ressourcekravene for projektet på et højt niveau. Dette er nyttigt, når du skal informere ressourcelederne og afdelingslederne om kommende arbejde men ikke kender de specifikke opgaver eller ressourcer, som bliver en del af projektplanen.

  Bemærk: Du kan kun oprette og få vist ressourceplaner ved hjælp af Microsoft Office Project Web Access. Ressourceplanerne kan ikke ses i Microsoft Office Project Professional 2007, og planerne begrænser ikke ressourcetilgængeligheden i Project.

Hvad vil du foretage dig?

Føjer ressourcer til et projekt ved hjælp af Opret gruppe

Oprette en ressourceplan for et projektforslag

Føjer ressourcer til et projekt ved hjælp af Opret gruppe

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Marker rækken for det projekt, du vil oprette en gruppe for, og klik derefter på Opret gruppe.

 3. På siden Opret gruppe viser en liste over ressourcer i venstre side alle de ressourcer, som du har tilladelse til at se i RBS for dit firma. Listen i højre side viser de ressourcer, der allerede er tildelt i projektet.

 4. Marker de ressourcer i venstre side, som du vil tildele projektet, og klik derefter på Tilføj. Marker ressourcen ved at markere afkrydsningsfeltet ved siden af ressourcen.

 5. Hvis du vil oprette en liste i venstre side, som kun indeholder de ressourcer, der har færdigheder svarende til en ressource i højre side, skal du markere ressourcen i højre side og derefter klikke på Sammensætning.

  Denne måde at finde ressourcer på er især nyttig, hvis du har standardressourcer i projektet, og du ønsker at finde rigtige ressourcer (personer) med de samme færdigheder, som kan erstatte standardressourcerne.

 6. Hvis du ønsker at erstatte ressourcen i højre side med ressourcen i venstre side, skal du markere både ressourcen i venstre side og ressourcen i højre side og derefter klikke på Erstat. Hvis ressourcens arbejdskraft er allokeret til opgaver, kan denne ressource ikke anvendes i projektet.

 7. Vælg Bekræftet under Bookingtype, hvis du vil reserveret ressource ressourcens deltagelse i projektet, eller marker Foreslået, hvis du endnu ikke har tilladelse til at bekræfte ressourcens deltagelse i projektet.

  Tip: Du kan få vist et diagram, der viser de markerede ressourcers tilgængelighed, inden du tilføjer dem i projektplanen, ved at markere ressourcerne i venstre side og derefter klikke på Diagrammer.

 8. Klik på Gem ændringer for at føje de nye ressourcer til projektet.

Du kan også oprette et filter for kun at få vist et undersæt af ressourcer på siden Opret gruppe:

 1. Klik på Indstillinger for visning knapflade , og klik derefter på Filtrer.

 2. Klik på det filter, du vil anvende, på listen Filter.

 3. Vælg et felt på listen Feltnavn og en test på listen Test. Vælg en værdi, du vil teste for, på listen Værdi, eller angiv en række værdier ved at indtaste to værdier adskilt af komma (,).

 4. Hvis filteret indeholder mere end én kriterierække, skal du vælge en operator i kolonnen Og/eller for at starte en ny række.

 5. Klik på Valider filtre for at teste, om filteret returnerer gyldige resultater, før du anvender det til dine ressourcer.

 6. Klik på OK for at anvende filteret til listen over ressourcer.

Bemærk: Projektledere kan muligvis ikke få vist og tildele alle ressourcer i deres organisation. Kontakt administrator for at få tilladelse til at oprette en gruppe.

Toppen af siden

Oprette en ressourceplan for et projektforslag

 1. Klik på Forslag og handlingsarbejde på værktøjslinjen Hurtig start under Projekter, .

 2. Marker det projekt, som du vil oprette en ressourceplan for, og klik derefter på Ressourceplan.

 3. Klik på Indstillinger for visning knapflade .

 4. Angiv det datoområde og de tidsenheder, der skal vises i den tidsfaseinddelte del af ressourceplantabellen, i felterne Datoområde og Enheder.

 5. Angiv i feltet Vis enheder, om værdierne i ressourcetabellen skal vise timer, dage eller enheder, som svarer til fuld tid.

 6. Du angiver, hvordan oversigtsressourcetildelinger vises i de rapporter, du genererer fra Project Web Access, i sektionen Beregn ressourceudnyttelse fra ved at vælge en af følgende:

  • Projektplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet men ikke fra projektets ressourceplan, skal du vælge denne indstilling.

  • Ressourceplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden ved hjælp af ressourceoplysninger i ressourceplanen, skal du vælge denne indstilling.

  • Projektplan, indtil      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet indtil en bestemt dato, skal du vælge denne indstilling. Ressourceudnyttelsen fra ressourceplanen bruges til at bestemme ressourcetilgængeligheden efter den angivne dato.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Vis samlet arbejde for at få vist det samlede antal timer i ressourceplantabellen i stedet for tidsfaseinddelt værdier.

 8. Skriv det maksimale antal linjer, der skal vises i ressourceplantabellen, i feltet Elementer pr. side.

 9. Klik på Anvend for at anvende indstillingen for ressourcegitteret uden at gemme.

 10. Klik på Udgiv for at udgive planen, så den vises som et projektforslag i Projektcenter.

  Hvis du vil gemme forslaget uden at udgive det, skal du klikke på Gem. Andre gruppemedlemmer kan ikke se forslaget i Projektcenter.

Hvorfor kan jeg ikke foretage visse handlinger i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×