Føje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan oprette og køre en tilføjelsesforespørgsel. Du bruger en tilføjelsesforespørgsel, når du skal føje nye poster til en eksisterende tabel ved at bruge data fra andre kilder.

Hvis du vil ændre data i en et eksisterende sæt af poster, f.eks. opdatere værdien af et felt, kan du bruge en opdateringsforespørgsel. Hvis du vil oprette en ny tabel ud fra et udvalg af data eller flette to tabeller til én ny tabel, kan du bruge en tabeloprettelsesforespørgsel. Du finder flere oplysninger om opdateringsforespørgsler eller tabeloprettelsesforespørgsler eller generelle oplysninger om andre måder at føje poster til en database eller ændre eksisterende data i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Oprette og køre en tilføjelsesforespørgsel

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Oversigt

En tilføjelsesforespørgsel vælger poster fra én eller flere datakilder og kopierer de valgte poster til en eksisterende tabel.

Antag f.eks., at du modtager en database, der indeholder en tabel over potentielle nye kunder, og at du allerede har en tabel i din eksisterende database, der indeholder denne type data. Du vil gerne gemme dataene på ét sted, så du beslutter at kopiere dataene fra den nye database til din eksisterende tabel. Du vil helst ikke gøre det manuelt, så du bruger en tilføjelsesforespørgsel til at kopiere posterne.

Fordele ved at bruge en tilføjelsesforespørgsel

Ved at bruge en forespørgsel til at kopiere data kan du:

 • Tilføje flere poster på én gang    Hvis du kopierer data manuelt, skal du normalt udføre flere kopiér/indsæt-handlinger. Når du bruger en forespørgsel, markerer du alle dataene på én gang og kopierer dem derefter.

 • Gennemse markeringen, før du kopierer den    Du kan få vist dit valg i dataarkvisningen og kan foretage eventuelle justeringer af dit valg, før du kopierer dataene. Dette kan være specielt nyttigt, hvis din forespørgsel omfatter kriterier eller udtryk, og du må bruge flere forsøg til at få det helt rigtigt. Du kan ikke fortryde en tilføjelsesforespørgsel. Hvis du laver en fejl, skal du enten gendanne din database ud fra en sikkerhedskopi eller rette fejlen enten manuelt eller ved at bruge en sletteforespørgsel.

 • Bruge kriterier til at indskrænke dit valg    Det kan f.eks. være, at du kun vil tilføje poster for kunder, der bor i din by.

 • Tilføje poster, når nogle af felterne i datakilderne ikke findes i destinationstabellen     Antag f.eks., at din eksisterende kundetabel har 11 felter, og den nye tabel, som du vil kopiere fra, kun indeholder 9 af disse 11 felter. Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at kopiere dataene fra de ni felter, der passer, og lade de andre to felter være tomme.

Grundlæggende fremgangsmåde i en tilføjelsesforespørgsel

Når du vil oprette en tilføjelsesforespørgsel, skal du benytte følgende grundlæggende fremgangsmåde:

 • Oprette en udvælgelsesforespørgsel    Du starter med at vælge de data, du vil kopiere. Du kan justere din udvælgelsesforespørgsel efter behov og køre den så mange gange, du vil, for at sikre, at du har valgt de data, du vil kopiere.

 • Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel    Når du har foretaget dit valg, skal du ændre forespørgselstypen til Tilføj.

 • Vælge destinationsfelterne for hver kolonne i tilføjelsesforespørgslen    I nogle tilfælde vælges destinationsfelterne automatisk i Access. Du kan justere destinationsfelterne eller vælge dem, hvis de ikke blev valgt i Access.

 • Gennemse og køre forespørgslen for at tilføje posterne    Før du tilføjer posterne, kan du skifte til dataarkvisning for at gennemse de tilføjede poster.

Vigtigt: Du kan ikke fortryde en tilføjelsesforespørgsel. Overvej at sikkerhedskopiere din database eller destinationstabellen. Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedskopiering af en database, i artiklen sikkerhedskopiere en database.

Øverst på siden

Oprette og køre en tilføjelsesforespørgsel

Dette afsnit indeholder

Trin 1: Oprette en forespørgsel for at vælge de poster, der skal kopieres

Trin 2: Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

Trin 3: Vælge destinationsfelterne

Trin 4: Gennemse og køre tilføjelsesforespørgslen

Trin 1: Oprette en forespørgsel for at vælge de poster, der skal kopieres

 1. Åbn den database, der indeholder de poster, du vil kopiere.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigner åbnes, og dialogboksen Vis tabel vises.

 3. Dobbeltklik på de tabeller eller forespørgsler, der indeholder de poster, du vil kopiere, og klik derefter på Luk.

  Tabellerne eller forespørgslerne vises som et eller flere vinduer i Forespørgselsdesigner. Hvert enkelt vindue angiver felterne i en tabel eller forespørgsel. I figuren nedenfor vises en typisk tabel i Forespørgselsdesigner.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

  1. Tabellen Aktier vist i forespørgselsdesigneren

  2. Forespørgselsgitter

 4. Dobbeltklik på hvert felt, du vil tilføje. De valgte felter vises i rækken Felt i forespørgslens designgitter.

  Datatyperne for felterne i kildetabellen skal være kompatibelt med datatyperne for felterne i destinationstabellen. Tekstfelter er kompatible med de fleste andre typer felter. Talfelter er kun kompatible med andre talfelter. For eksempel kan du føje tal til et tekstfelt, men du kan ikke føje tekst til et talfelt. Du kan finde flere oplysninger om datatyper og hvordan du bruger dem artiklen Rediger eller ændre datatypen for et felt.

  Du kan også bruge et udtryk som et felt ( f.eks. =Date() til automatisk at vise dags dato ), og du kan bruge udtryk med tabel- eller forespørgselsfelter i designgitteret til at tilpasse de data, du vælger. Hvis din destinationstabel f.eks. indeholder et felt, der lagrer et firecifret årstal, og kildetabellen har et almindeligt dato/klokkeslæt-felt, kan du vælge at bruge funktionen DatePart i kildefeltet for kun at vælge årstallet.

  Du kan hurtigt tilføje alle felterne i en tabel ved at dobbeltklikke på stjernen (*) øverst på listen med tabelfelter. Figuren nedenfor viser designgitteret med alle felter tilføjet.

  En forespørgsel med alle tabelfelter tilføjet

 5. Du kan vælge at angive et eller flere kriterier i rækken Kriterier i designgitteret. I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier med en beskrivelse af, hvordan de påvirker forespørgslen.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra og med Callahan til slutningen af alfabetet.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Returnerer datoer fra 2-feb-07 til 1-dec-07 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'.

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke slutter på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder alle de poster i et tekstfelt, der begynder med bogstaverne A til D. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

Like "*ar*"

Finder alle de poster, der indeholder bogstavkombinationen "ar". Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn i stedet for stjerne.

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison", og som også indeholder en anden streng på 5 bogstaver, hvor de første 4 bogstaver er "Dewe", og det sidste bogstav er ukendt (angivet med et spørgsmålstegn). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2/2/2007#

Finder alle posterne for 02.02.07. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i enkelte anførselstegn i stedet for nummertegn #. Eksempel: '2/2/2006'.

< Date() - 30

Returnerer alle datoer, der er over 30 dage gammel.

Date()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en værdi.

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Du kan bruge strenge af længden nul, når du skal tilføje en værdi i et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender værdien. Hvis et felt f.eks. skal indeholde et faxnummer, men nogle af kunderne ikke har en faxmaskine, skal du indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") i stedet for et nummer.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 2. Kontrollér, at forespørgslen har returneret de poster, du vil kopiere. Hvis du får brug for at tilføje eller fjerne felter i forespørgslen, skal du skifte til designvisning og tilføje felterne, som beskrevet ovenfor, eller vælge de felter, du vil fjerne, og trykke på Delete for at fjerne dem fra forespørgslen.

Trin 2: Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dialogboksen Tilføj vises.

 3. Herefter skal du angive, om du vil føje poster til en tabel i den aktuelle database eller til en tabel i en anden database.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Aktuel database i dialogboksen Tilføj, vælg derefter destinationstabellen i kombinationsboksen Tabelnavn, og klik derefter på OK.

   Eller

  • Klik på En anden database i dialogboksen Tilføj.

  • Angiv destinationsdatabasens placering og navn i boksen Filnavn.

  • Angiv navnet på destinationstabellen i kombinationsboksen Tabelnavn, og klik derefter på OK.

Trin 3: Vælge destinationsfelterne

Måden, som du vælger destinationsfelter på, afhænger af, hvordan du oprettede din udvælgelsesforespørgsel i trin 1.

Hvis du

Vil Access...

Tilføjede alle felterne fra din kildetabel eller forespørgsel

Føje alle felterne i destinationstabellen til rækken Føj til i designgitteret

Føjede individuelle felter til forespørgslen eller brugte udtryk, og feltnavnene i kilde- og destinationtabellerne stemmer overens

Automatisk føje de tilsvarende destinationsfelter til rækken Føj til i forespørgslen

Tilføjede individuelle felter eller brugte udtryk, og nogle af navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke svarer til hinanden

Tilføje de tilsvarende felter og lade ikke-tilsvarende felter være tomme

Hvis felter efterlades tomme i Access, kan du klikke på en celle i rækken Føj til og vælge et destinationsfelt.

Denne figur viser, hvordan du kan klikke i en celle i rækken Føj til og vælge et destinationsfelt.

Rulleliste i rækken Føj til

Bemærk: Hvis du lader destinationsfeltet være tomt, føjer forespørgslen ikke data til dette felt.

Trin 4: Gennemse og køre tilføjelsesforespørgslen

 1. Hvis du vil have vist, hvordan ændringerne kommer til at se ud, skal du åbne forespørgslen i dataarkvisning.

  Tip: Hvis du hurtigt vil skifte visning, skal du højreklikke på fanen øverst i forespørgslen og derefter klikke på den ønskede visning.

 2. Gå tilbage til designvisning, og klik på Kør ( Knapflade ) for at tilføje posterne.

  Vigtigt: Du kan ikke fortryde resultaterne af en tilføjelsesforespørgsel.

Øverst på siden

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en tilføjelsesforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Hvis du vil forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer forespørgslen, skal du aktivere databaseindholdet. Du kan bruge knappen Indstillinger i meddelelseslinjen til at aktivere forespørgslen.

Aktiver tilføjelsesforespørgslen

 1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen.

 2. Klik på Aktiver indholdet i dialogboksen Sikkerhedsindstillinger i Microsoft Office, og klik derefter på OK.

Hvis du ikke kan se meddelelseslinjen, kan den være skjult. Du kan vise det, medmindre det er også blevet deaktiveret. Hvis meddelelseslinjen er blevet deaktiveret, kan du aktivere den.

Vise meddelelseslinjen

Hvis meddelelseslinjen allerede er synlig, kan du springe dette trin.

 • Markér afkrydsningsfeltet Meddelelseslinje i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

Hvis afkrydsningsfeltet Meddelelseslinjen er deaktiveret, er du nødt til at aktivere den.

Aktivere meddelelseslinjen

Hvis afkrydsningsfeltet Meddelelseslinje er markeret, kan du springe over dette trin.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter i venstre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for Sikkerhedscenter i højre rude under Microsoft Office Access Sikkerhedscenter.

 4. Klik på Meddelelseslinje i venstre rude i dialogboksen Sikkerhedscenter.

 5. Klik på Vis Meddelelseslinje i alle programmer, når aktivt indhold er blokeret i højre rude, og klik derefter på OK.

 6. Luk databasen, og åbn den igen, for at den ændrede indstilling kan træde i kraft.

Bemærk: Når du aktiverer tilføjelsesforespørgslen, aktiveres også alt andet indhold i databasen.

Du kan finde flere oplysninger om Access-sikkerhed artiklen sikre en Access 2007-database.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Opdatere data ved hjælp af en forespørgsel

Tilføje en eller flere poster til en database

Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×