Føje navne til listerne over filtre for uønsket e-mail

Selvom filteret for uønsket e-mail i Microsoft Outlook automatisk filtrerer dine e-mails, kan du oprette og styre lister, som tilpasser filteret, ved at angive, hvilke e-mail-adresser og domænenavne du vil tillade, og hvilke der skal blokeres.

Denne artikel indeholder

Tilføje navne på listen over afsendere, der er tillid til

Tilføje navne på listen over modtagere, der er tillid til

Tilføje navne på listen over afsendere af uønsket e-mail

Tilføje domæner på listen over internationale blokerede topdomæner

Tilføje koder på din liste over international blokeret kodning

Tilføje navne på listen over afsendere, der er tillid til

Hvis filteret for uønsket e-mail ved en fejl markerer en e-mail som uønsket, kan du tilføje afsenderen af denne meddelelse på listen over afsendere, der er tillid til. E-mail-adresser og domænenavne, som vises på listen over afsendere, der er tillid til, behandles aldrig som uønskede.

Afsendere, der er tillid til

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Uønsket e-mail under E-mail under fanen Indstillinger.

 3. Klik på fanen Afsendere, der er tillid til.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i boksen Angiv en e-mail-adresse eller et internetdomænenavn, der skal føjes til listen. Du kan f.eks. tilføje følgende typer adresser:

  • nogen@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klik på OK.

Tilføj adresse eller domæne

Bemærk: 

 • Hvis du vil have, at alle dine kontaktpersoner skal betragtes som afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Hav også tillid til e-mail fra mine kontaktpersoner. Yderligere oplysninger finder du under Medtage mine kontaktpersoner som afsendere, der er tillid til.

 • Der kan være personer, du korresponderer med, som ikke står på din liste over Kontaktpersoner. Hvis de skal figurere blandt afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender e-mail til, på listen Afsendere, der er tillid til. Yderligere oplysninger finder du under Tilføje personer, som jeg sender e-mails til, på listen over afsendere, der er tillid til.

 • Hvis Blokere automatisk hentning af billeder er aktiveret (standardindstillingen), behandles meddelelser fra eller til e-mail-adresser eller domænenavne, som står på listen over afsendere, der er tillid til, og listen over modtagere, der er tillid til, som undtagelser, og eksternt indhold (f.eks. billeder) blokeres ikke. Der gøres en undtagelse, når markeringen er fjernet i afkrydsningsfeltet Tillad overførsel i e-mails fra afsendere og til modtagere, som er defineret på listerne Afsendere, der er tillid til og Modtagere, der er tillid til. Disse lister anvendes af filteret for uønsket e-mail i dialogboksen Indstillinger for automatisk hentning af billede.

 • Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er tillid til, kan du flytte oplysningerne til Outlook ved at gemme listen som en tekstfil (.txt), der har én post pr. linje, og derefter importere listen. Yderligere oplysninger finder du under Importere e-mail-adresser til listerne over filtre for uønsket e-mail.

 • Hvis du hurtigt vil tilføje en afsender, et domænenavn eller et postlistenavn på listen over afsendere, der er tillid til, skal du højreklikke på en meddelelse fra en kilde, som du har tillid til. Peg i genvejsmenuen på Uønsket e-mail, og klik derefter på listen Føj afsenderen til listen over sikre afsendere eller Føj afsenderens domæne (@example.com) til listen over sikre afsendere.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen over afsendere, der er tillid til, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Afsendere, der er tillid til og derefter klikke på Fjern.

 • Hvis du vil ændre et navn på listen over afsendere, der er tillid til, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Afsendere, der er tillid til og derefter klikke på Rediger.

 • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, betragtes alle de navne og e-mail-adresser, der findes i virksomhedens adressekartotek (som også omtales som den globale adresseliste), automatisk som navne og adresser, der er tillid til.

Toppen af siden

Tilføje navne på listen over modtagere, der er tillid til

Hvis du står på adresselister eller distributionslister, kan du tilføje disse navne på din liste over modtagere, der er tillid til, så meddelelser, der sendes til disse e-mail-adresser eller domænenavne, aldrig behandles som uønskede.

Modtager, der er tillid til

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Uønsket e-mail under E-mail under fanen Indstillinger.

 3. Klik på fanen Modtagere, der er tillid til.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i boksen Angiv en e-mail-adresse eller et internetdomænenavn, der skal føjes til listen. Du kan f.eks. tilføje følgende typer adresser:

  • nogen@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klik på OK.

Tilføj adresse eller domæne

Bemærk: 

 • Hvis du hurtigt vil tilføje en afsender, et domænenavn eller et postlistenavn på listen over modtagere, der er tillid til, skal du højreklikke på en meddelelse fra en kilde, som du har tillid til. Peg på Uønsket e-mail i genvejsmenuen, og klik derefter på Føj modtager til liste over sikre modtagere.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen over modtagere, der er tillid til, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Modtagere, der er tillid til og derefter klikke på Fjern.

 • Hvis du vil ændre et navn på listen over modtagere, der er tillid til, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Modtagere, der er tillid til og derefter klikke på Rediger.

 • Hvis du bruger en Exchange-konto, betragtes alle de navne og e-mail-adresser, der findes i virksomhedens adressekartotek (som også omtales som den globale adresseliste), automatisk som navne og adresser, der er tillid til.

Toppen af siden

Tilføje navne på listen over afsendere af uønsket e-mail

Du kan nemt blokere meddelelser fra en bestemt afsender ved at tilføje afsenderens e-mail-adresse eller domænenavn på listen over afsendere af uønskede e-mails. Meddelelser fra adresser eller domænenavne på denne liste behandles altid som uønskede. Når du tilføjer en afsender på listen over afsendere af uønsket e-mail, flytter Outlook indgående meddelelser fra den pågældende afsender til mappen Uønsket e-mail, uanset meddelelsens indhold.

Afsendere af uønsket e-mail

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Uønsket e-mail under E-mail under fanen Indstillinger.

 3. Klik på fanen Afsendere af uønsket e-mail.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i boksen Angiv en e-mail-adresse eller et internetdomænenavn, der skal føjes til listen. Du kan f.eks. tilføje følgende typer adresser:

  • nogen@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klik på OK.

  Outlook foretager suffikssammenligner. Hvis f.eks. teksten example.com forekommer på din liste over afsendere af uønsket e-mail, betragtes alle e-mails fra alle domæner, der slutter på example.com, som uønskede. Eksempelvis vil adresserne nogen@domæne.example.com og nogen@suffiks.domæne.example.com blive betragtet som uønskede. Ved fuldstændige e-mail-adresser kræves nøjagtigt sammenfald, og bestemte adresser har altid forrang i forhold til domænenavne. Hvis du vil kategorisere et domæne (@example.com) som uønsket, men ikke en bestemt adresse i det samme domæne (nogen@example.com), skal du føje domænet (@example.com) til listen over afsendere af uønsket e-mail og derefter tilføje den pågældende adresse (nogen@example.com) på listen over afsendere af uønsket e-mail.

Tilføj adresse eller domæne

Bemærk: 

 • Hvis du hurtigt vil tilføje en afsender på listen over uønsket e-mail, skal du højreklikke på en e-mail fra den pågældende afsender. Peg på Uønsket e-mail i genvejsmenuen, og klik derefter på Føj afsender til liste over blokerede afsendere.

 • Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er blokerede, kan du flytte oplysningerne til Outlook ved at gemme listen som en tekstfil (.txt), der har én post pr. linje, og derefter importere listen. Yderligere oplysninger finder du under Importere e-mail-adresser til listerne over filtre for uønsket e-mail.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen over afsendere af uønsket e-mail, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Afsendere af uønsket e-mail og derefter klikke på Fjern.

 • Hvis du vil ændre et navn på listen over afsendere af uønsket e-mail, skal du klikke på det pågældende navn under fanen Afsendere af uønsekt e-mail og derefter klikke på Rediger.

Toppen af siden

Tilføje domæner på listen over internationale blokerede topdomæner

Du kan blokere uønskede e-mails, som kommer fra lande/områder, du angiver. Ved hjælp af Liste over blokerede topdomæner kan du blokere meddelelser fra e-mail-adresser, som slutter med et bestemt topdomæne eller en bestemt lande-/områdekode. Hvis du f.eks. markerer afkrydsningsfelterne CA [Canada], US [United States] og MX [Mexico] i på listen, blokeres meddelelser, som kommer fra e-mail-adresser, som slutter på ca, us eller mx. Du kan finde flere lande-/områdekoder på listen.

international

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Uønsket e-mail under E-mail under fanen Indstillinger.

 3. Klik på fanen International, og klik derefter på Liste over blokerede topdomæner.

 4. Marker afkrydsningsfeltet for den lande-/områdekode, du vil blokere, på listen, eller klik på Marker alt.

 5. Klik to gange på OK.

Liste over blokerede topdomæner

Toppen af siden

Tilføje koder på din liste over international blokeret kodning

Du kan blokere alle e-mail-adresser i sprogkoder (også kendt som tegnsæt), som du angiver. I dag sendes den overvejende del af uønsket e-mail i US-ASCII-kode. Påmindelsen sendes med mange forskellige internationale kodninger. Du kan bruge listen over blokeret kodning til at at frafiltrere uønskede e-mails, der vises på sprog, som du ikke forstår.

international

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Uønsket e-mail under E-mail under fanen Indstillinger.

 3. Klik på fanen International, og klik derefter på Liste over blokeret kodning.

 4. Klik på den sprogkodning, du vil blokere, eller klik på Marker alt.

 5. Klik to gange på OK.

Liste over blokerede kodninger

Bemærk: 

 • Kodningsformatet Unicode er ikke medtaget på Liste over blokerede kodninger.

 • Meddelelser med ukendt eller ikke-angivet kodning skal bortfiltreres med det almindelige filter for uønsket e-mail.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×