Føje indtaling til en præsentation

Indtaling kan forbedre webbaserede eller selvkørende præsentationer. Du kan også bruge indtaling til at arkivere et møde, så præsentationsværterne eller de, der ikke er til stede ved mødet, senere kan gennemse præsentationen og høre eventuelle kommentarer, der tilføjes under præsentationen.

Denne artikel indeholder

Om indtaling i en præsentation

Indtale en kommentar før en præsentation

Gennemgå en indtaling

Indtale en del af en kommentar igen

Indtale en kommentar under en præsentation

Indtale kommentarer på et dias

Angive tidsindstillingerne manuelt

Slå tidsindstillingerne fra

Om indtaling i en præsentation

Du kan enten indtale en kommentar, før du kører en præsentation eller indtale en kommentar under en præsentation og medtage deltagernes kommentarer i optagelsen. Hvis der ikke skal være indtaling i hele præsentationen, kan du indtale kommentarer på udvalgte dias eller slå indtalingen fra, så den kun afspilles, når du ønsker det.

Når du føjer indtaling til et dias, vises der et lydikon Ikonbillede på diaset. Som det er tilfældet med enhver lyd, kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyden eller angive, at lyden skal afspilles automatisk. Tale har forrang for andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Andre lyde, der er angivet til at blive afspillet automatisk i en præsentation, tilsidesættes derfor af en indtaling og afspilles ikke. Men lyde, der er angivet til at blive afspillet, når du klikker på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Automatiske tidsindstillinger og indtaling

Efterhånden som du indtaler kommentarerne, registrerer Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisk, hvor lang tid du bruger på de enkelte dias. Du kan vælge at gemme disse tidsindstillinger med indtalingen, når du bliver spurgt om det, eller du kan angive tidsindstillingerne manuelt. Tidsindstillinger er specielt nyttige, hvis præsentationen skal afvikles automatisk sammen med indtalingen. Du kan slå tidsindstillingerne fra, når præsentationen ikke skal bruge dem.

Integrere eller sammenkæde en indtaling

Du kan enten sammenkæde eller Integreret objekt en indtaling.

 • Når du integrerer en indtaling, bliver lydfilen med indtalingen en del af præsentationen og flytter med den, hvilket medfører, at præsentationsfilen bliver større.

 • Når du sammenkæder en indtaling, bliver præsentationsfilen mindre, fordi lyden gemmes uden for præsentationen. Du angiver en placering på harddisken til indtalingen, og lydfilen afspilles sammen med præsentationen. Hvis du kører præsentationen på en anden computer, skal du flytte den sammenkædede lydfil til den pågældende computer. Den bedste måde at flytte en præsentation og de tilhørende sammenkædede filer på er at bruge funktionen Pakke til cd. Du kan også manuelt opdatere kæderne på den anden computer ved at slette indtalingen og derefter tilføje lydfilen med indtalingen igen, før du kører præsentationen.

  Når du sammenkæder indtalinger, kan du også gå tilbage på et senere tidspunkt og redigere lydfilerne ved hjælp af et lydredigeringsprogram.

Tip: Opret diasnoter til at ledsage indtalingen. Deltagernes behov og computerudstyr varierer, så du kan overveje at oprette noter til at ledsage indtalingen. Noter kan være til nytte for personer med nedsat hørelse, eller hvis computeren mangler et lydkort. Hvis du gemmer præsentationen som en webside (.htm-fil), vises noterne under det dias, der vises. Hvis du gemmer præsentationen som en præsentation (.pptx-fil), kan deltagerne udskrive noterne, eller du kan udskrive noterne for dem.

Toppen af siden

Indtale en kommentar før en præsentation

Når du indtaler en kommentar, gennemgår du præsentationen og indtaler på de enkelte dias. Du kan afbryde og genoptage indtalingen. 

 1. Vælg det dias, du vil starte optagelsen på i Normal visning.

 2. Klik på Indtaling under fanen Diasshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen i indstilling af mikrofonstyrken, og klik derefter på OK.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på OK, hvis indtalingen skal Integreret objekt.

  • Hvis du vil sammenkæde kommentarerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse, klikke på en mappe på listen og derefter klikke på Vælg.

   Tip: Du kan undgå eventuelle problemer ved at bruge den samme mappe, som præsentationen er gemt i.

 5. Hvis du har valgt at begynde at indtale på det første dias, skal du gå videre til trin 6.

  Hvis du har valgt at begynde at indtale på et andet dias, vises dialogboksen Indtaling. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Første dias, hvis indtalingen skal begynde på det første dias i præsentationen.

  • Klik på Aktuelt dias, hvis indtalingen skal begynde på det aktuelt markerede dias. 

 6. I visningen Diasshow skal du indtale kommentaren i mikrofonen og derefter klikke på diaset for at gå videre til det næste dias. Benyt denne fremgangsmåde for hvert af de dias, du vil føje indtaling til.

  Tip: Højreklik på diaset, og klik derefter enten på Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling i genvejsmenu for at afbryde eller genoptage indtalingen. 

 7. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 8. Kommentaren gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem for at gemme tidsindstillingerne. Diasene vises i diassorteringsvisning, og tidsindstillingerne vises under de enkelte dias. 

  • Klik på Gem ikke for at annullere tidsindstillingerne. Du kan optage tidsindstillingerne separat.

Bemærk: Tale har forrang for andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Andre lyde, der er angivet til at blive afspillet automatisk i en præsentation, tilsidesættes derfor af en indtaling og afspilles ikke. Men lyde, der er angivet til at blive afspillet, når du klikker på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

Toppen af siden

Gennemgå en indtaling

 1. Klik på lydikonet Ikonbillede på diaset.

 2. Klik på Eksempel i gruppen Afspil under Lydværktøjer under fanen Indstillinger, eller dobbeltklik på lydikonet.

  Billede af fanen med indstillinger for lydværktøjer

Toppen af siden

Indtale en del af en kommentar igen

 1. Vælg det dias, du vil starte optagelsen på i Normal visning.

 2. Klik på Indtaling under fanen Diasshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på OK, hvis du allerede har afprøvet mikrofonen. 

  • Hvis du vil afprøve mikrofonen, skal du klikke på Indstil mikrofonstyrke, følge vejledningen i indstilling af mikrofonstyrken og derefter klikke på OK.

 4. Hvis du har valgt at begynde at indtale på det første dias igen, skal du gå videre til trin 5.

  Hvis du har valgt at begynde at indtale på et andet dias igen, vises dialogboksen Indtaling. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Første dias, hvis indtalingen skal begynde på det første dias i præsentationen.

  • Klik på Aktuelt dias, hvis indtalingen skal begynde på det aktuelt markerede dias. 

 5. I visningen Diasshow skal du indtale kommentaren til diaset og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på ESC for at stoppe indtalingen.

  • Hvis du vil fortsætte med indtalingen, skal du klikke med musen for at gå til næste dias, indtale kommentaren til diaset og derefter klikke på næste dias for at fortsætte indtalingen.

  • Hvis du vil afslutte indtalingen, før du går alle dias igennem, skal du trykke på ESC.

  • Hvis du vil gentage indtalingen på alle dias, når du kommer til den sorte afslutningsskærm, skal du klikke på skærmen.

 6. Kommentaren gemmes automatisk, og du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for diasene. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem for at gemme tidsindstillingerne. 

  • Klik på Gem ikke for at annullere tidsindstillingerne.

Toppen af siden

Indtale en kommentar under en præsentation

Hvis du vil optage dine egne kommentarer, deltagernes kommentarer eller begge dele under præsentationen, kan du slå indtaling til, før du starter præsentationen.

 1. Vælg det dias, du vil starte optagelsen på i Normal visning.

 2. Klik på Indtaling under fanen Diasshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen i indstilling af mikrofonstyrken, og klik derefter på OK.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på OK, hvis indtalingen skal Integreret objekt.

  • Hvis du vil sammenkæde kommentarerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse, klikke på en mappe på listen og derefter klikke på Vælg.

 5. Hvis du har valgt at begynde at indtale på det første dias, skal du gå videre til trin 6.

  Hvis du har valgt at begynde at indtale på et andet dias, vises dialogboksen Indtaling. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Første dias, hvis indtalingen skal begynde på det første dias i præsentationen.

  • Klik på Aktuelt dias, hvis indtalingen skal begynde på det aktuelt markerede dias. 

 6. Tilføj dine egne kommentarer sammen med eventuelle kommentarer fra deltagerne i visningen Diasshow, og klik derefter på diaset for at gå til næste dias. Gentag denne proces for alle dias i præsentationen.

  Tip: Højreklik på diaset, og klik derefter enten på Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling i genvejsmenu for at afbryde og genoptage indtalingen. 

 7. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 8. Kommentaren gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem for at gemme tidsindstillingerne. Diasene vises i diassorteringsvisningen, og tidsindstillingerne vises under de enkelte dias. 

  • Klik på Gem ikke for at annullere tidsindstillingerne.

Toppen af siden

Indtale kommentarer på et dias

 1. Klik på det dias, du vil føje en kommentar til, i Normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medieklip under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i boksen Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Ikonbillede på diaset.

Toppen af siden

Angive tidsindstillingerne manuelt

I Office PowerPoint 2007 optages tidsindstillingerne automatisk, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive, at tidsindstillingerne skal ledsage indtalingerne.

 1. Klik på det dias, du vil angive tidsindstillingerne for i Normal visning.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk efter under Fremfør dias i gruppen Overgang til dette dias under fanen Animationer, og angiv derefter det antal sekunder, diaset skal vises på skærmen.

  Billede af fanen Animationer

  Gentag processen for alle de dias, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip: Hvis du vil have vist næste dias, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der sker først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Toppen af siden

Slå tidsindstillingerne fra

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres diasene dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil diasshow i gruppen Indstil under fanen Diasshow i Normal visning.

  Billede af fanen Slideshow

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af dias.

Tip: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af dias.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×