Føje forgreningslogik til en undersøgelse

Du kan føje forgreningslogik til en undersøgelse, så undersøgelsen ændres i henhold til svarene på bestemte spørgsmål. I en forgrenet undersøgelse vises spørgsmål kun, hvis de gælder for en persons situation. Hvis spørgsmålene ikke er relevante, kan personen besvare et andet sæt spørgsmål eller springe det pågældende sæt over.

Føje forgreningslogik til et spørgsmål i en undersøgelse

Inden du begynder at tilføje forgreningslogik, skal du oprette undersøgelsen og indsætte de ønskede spørgsmål.

 1. Hvis undersøgelsen ikke er åben i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på undersøgelsen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på undersøgelsen.

 2. I menuen Indstillinger Settings menu skal du klikke på Indstillinger for undersøgelse.

 3. Klik på det spørgsmål, du vil føje forgreningslogik til, under Spørgsmål.

 4. Vælg det spørgsmål, du vil forgrene til, under Forgrenet logik for hvert muligt svar på spørgsmålet.

  Hvis en person f.eks. svarer Ja på et spørgsmål, om man ejer sin egen bolig, kan du oprette en gren til det næste spørgsmål om det samme. Hvis der bliver svaret Nej på spørgsmålet, kan du hoppe videre til et spørgsmål, der følger efter spørgsmålene om boligejerskab. Visse spørgsmålstyper har en enkelt Hop til-indstilling, hvilket betyder, at brugeren hopper til det angivne spørgsmål uanset svaret. Med spørgsmålstyper som f.eks. Valg og Ja/Nej kan brugerne angive en forgreningsindstilling for hvert muligt svar.

 5. Klik på OK.

 6. Gentag trin 3 til 5 for at indsætte yderligere grene i undersøgelsen.

  Bemærkninger: 

  • Du kan ikke angive en forgreningsindstilling for hvert muligt svar for spørgsmål af typen Valg med visningsindstillingen Afkrydsningsfelter (tillader flere valg). Du kan kun vælge en enkelt Hop til-indstilling til denne spørgsmålstype.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af spørgsmålene i undersøgelsen, skal du først evaluere, hvilken indflydelse det vil have på forgreningen. Hvis du ændrer rækkefølgen af spørgsmålene i en undersøgelse, så det spørgsmål, der tidligere fulgte efter forgreningslogikken, nu er placeret før forgreningsspørgsmålet, bliver forgreningslogikken fjernet. Et spørgsmål kan kun forgrenes til de spørgsmål, der følger efter det spørgsmål.

Når du føjer forgreningslogik til en undersøgelse, kan du sikre, at kun de relevante spørgsmål vises for de relevante svarpersoner.

Hvert spørgsmål i en undersøgelse vises som standard i numerisk rækkefølge, men du kan få spørgsmål til at blive sprunget over, hvis de ikke er relevante, eller få flere sæt spørgsmål til at blive vist baseret på besvarelsen af forgreningsspørgsmålet.

Du kan f.eks. rette spørgsmål om renoveringer og reparationer af boliger udelukkende til personer, som er boligejere, og hvis svaret er Ja, vises spørgsmålene om maling, gulvbelægning osv. Hvis svaret er Nej, kan undersøgelsen hoppe videre til næste sæt spørgsmål.

Undersøgelse med forgreningslogik

Du kan tilbyde flere sæt spørgsmål og bruge mere kompleks forgrening til at lede personer gennem undersøgelsen. Du kan f.eks. vise spørgsmål om boliglån til personer, som allerede ejer deres egen bolig, og vise spørgsmål om udlejning og leje til personer, som ikke ejer deres egen bolig. Det følgende billede viser logikken for flere forgreninger.

Forgreningslogik for undersøgelser

Du kan få undersøgelsen til at hoppe videre til et andet spørgsmål, uanset svaret. Personer vender så tilbage til hoveddelen af undersøgelsen fra en gren af undersøgelsen, hvis undersøgelsen har flere grene. Det følgende billede viser, hvordan logikken for flere forgreninger implementeres.

Implementere undersøgelseslogik

Når du opretter en undersøgelse, starter du med at fastlægge den logik, der skal bruges til forgreningen. Der kan være nogle spørgsmål, som kun vises, hvis en person vælger et bestemt svar på et spørgsmål, eller du kan tilbyde to eller flere sæt spørgsmål baseret på svaret.

Hvis undersøgelsen er stor eller kompleks, kan du overveje først at skitsere spørgsmålene og deres logik. Derefter opretter du undersøgelsen, tilføjer spørgsmålene og angiver derefter, hvor og hvordan undersøgelsen forgrenes.

Du kan bruge et forgreningsspørgsmål til at få undersøgelsen til at forgrene sig. Forgreningsspørgsmålet bestemmer, hvilke yderligere spørgsmål der vises, baseret på personens besvarelse af forgreningsspørgsmålet. Når du føjer forgreningslogik til et spørgsmål, indsættes der automatisk et sideskift mellem forgreningsspørgsmålet og de resterende spørgsmål.

Bemærk: Hvis du vil ændre rækkefølgen af spørgsmålene i undersøgelsen, skal du først evaluere, hvilken indflydelse det vil have på forgreningen. Hvis du ændrer rækkefølgen af spørgsmålene i en undersøgelse, så det spørgsmål, der tidligere fulgte efter forgreningslogikken, nu er placeret før forgreningsspørgsmålet, bliver forgreningslogikken fjernet. Et spørgsmål kan kun forgrenes til de spørgsmål, der følger efter det spørgsmål.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×