Føje et hyperlink til en datavisning

En af de enkleste og alligevel mest effektive funktionaliteter i et webprogram er muligheden for at ændre et vilkårligt stykke information til et hyperlink. Hyperlinks bruges ikke kun til sammenkæde websider, men kan også være meget praktiske til at levere en brugergrænseflade til et datastyret webprogram.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du nemt ændre et felt i en datavisning til et hyperlink. Hyperlinket kan være enkelt eller komplekst, afhængigt af kravene til webprogrammet.

Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders er ved at opbygge et intranetwebprogram til visning og administration af sine produkter. Følgende afsnit illustrerer nogle få forskellige måder, som du kan bruge hyperlinks på som en del af dette webprogram.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et hyperlink til en formular

Oprette et hyperlink til en side baseret på flere feltværdier

Udvide et hyperlink med XSL

Oprette et hyperlink til en formular

Hyperlinks er en enkelt og effektiv mekanisme, som dine kunder kan benytte til at navigere i de forskellige datavisninger og formularer, som du bruger i dit webprogram. En typisk model er at navigere fra en datavisning med flere elementer til en formular med et element.

Oprette et hyperlink til en indbygget SharePoint-listeformular

Hver SharePoint-liste er knyttet til tre bestemte formularer, der bruges til at arbejde med listeelementer: en formular til at oprette et element (NewForm.aspx), en formular til at redigere et element (EditForm.aspx) og en formular til at vise et element (DispForm.aspx). Der oprettes en kæde til disse formularer fra de forskellige listevisninger, som er knyttet til listen. Hvis datakilden til datavisningen er en SharePoint-liste eller -bibliotek, kan du oprette en kæde til enhver af disse formularer fra din datavisning.

 1. Opret eller åbn en SharePoint-liste eller -biblioteks datavisning, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker en feltværdi i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og højreklik derefter på den.

 3. Peg på Formater element som, peg på Hyperlink til, og klik derefter på en af de tre formularer: Ny elementformular, Rediger formular eller Vis formular.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

Oprette et hyperlink til en datavisningsformular

Du kan oprette en kæde fra din datavisning med flere elementer til din egen brugerdefinerede datavisningsformular. Datakilden kan være en SharePoint-liste eller en anden type skrivbar datakilde, f.eks. en databaseforbindelse eller XML-fil. Se artiklen Oprette en datavisning for at få et eksempel på oprettelse af en datavisning af en XML-fil.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker feltværdien i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og klik derefter på pilen i øverste højre hjørne for at åbne listen Almindelige xsl:value-of-opgaver.

 3. Klik på Hyperlink på rullelisten Formater som.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

 5. Indtast URL-adressen i boksen Adresse i dialogboksen Rediger hyperlink.

  Hvis datakilden f.eks. er en SharePoint-liste, er det en god ide at oprette en kæde til datavisningsformularen for det aktuelle listeelement, og du skal derfor føje en parameter for listeelement-id'et til URL-adressens forespørgselsstreng.

http://northwindtraders/editproduct.aspx?ID={@ID}

 1. Klik på OK.

Lad kunden vende tilbage til datavisningen

Når kunden opretter forbindelse til og derefter sender formularen, omdirigeres vedkommende til SharePoint-listens standardlistevisning. Til de fleste scenarier giver det større mening at få kunden til at vende tilbage til den datavisning, vedkommende kom fra. Hvis det skal ske, skal den URL-adresse, som du springer til, indeholde navne-/værdiparret Source=URL. Du kan få systemet til at tilføje dette navne-/værdipar automatisk ved at føje to attributter til hyperlinket.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 2. Gå til undernoden <xsl:template name="dvt_1.rowview"> i koden <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 3. Find koden <a>, som formaterer feltværdien. For eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name"/>
  </a>
  </td>
 4. Føj de attributter til koden <a>, som gør det muligt for hyperlinket at returnere kunden til denne datavisning. For eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
  onclick="GoToLink(this);return false;"
  target="_self">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Læg i eksemplet herover mærke til attributterne onclick og target, der er føjet til koden <a>.

 5. Føj formularhandlingen Naviger til kilde til en eller flere knapper i destinationsformularen. Oplysninger om, hvordan du føjer denne formularhandling til din formular, finder du i artiklen Føje en indbygget formularhandling til en datavisning.

Toppen af siden

Oprette et hyperlink til en side baseret på flere feltværdier

En typisk brug af et hyperlink i en datavisning er at formatere værdien i én kolonne som et hyperlink og trække på et eller flere andre felter, som består af hyperlinkets URL-adresse og andre attributter.

Northwind Traders tilbyder f.eks. sit katalog på et websted. URL-adressen til hvert element i kataloget bestemmes af de to værdier Kategori og Produktkode. URL-adressen til siden Karrysovs er f.eks.:

http://www.northwindtraders.com/catalog/Sauces/NWTS-8

Du skal ændre en datavisning i dit intranetwebprogram for at oprette en kæde til kataloget.

 1. Opret eller åbn en datavisning af en SharePoint-liste, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker feltværdien i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og klik derefter på pilen i øverste højre hjørne for at åbne listen Almindelige xsl:value-of-opgaver.

 3. Klik på Hyperlink på rullelisten Formater som.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

 5. Indtast URL-adressen. For eksempel:

http://northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Product_x0020_Code}

Tip: Hvis du ikke er sikker på, hvordan du henviser til et nødvendigt felt, kan du klikke på knappen fx Knapflade , markere det felt, du vil tilføje, og derefter klikke på OK.

 1. Klik på OK.

Toppen af siden

Udvide et hyperlink med XSL

Der er mange måder at bruge XSL på for at udvide både funktionaliteten i og præsentationen af et hyperlink i en datavisning. Der følger to eksempler.

Vise yderligere data ved at bruge titelattributten

Du bestemmer dig for, at du vil ændre kataloghyperlinket til at vise værdien i feltet Beskrivelse, når kunden i webprogrammet bevæger musen over hyperlinket.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 2. Gå til undernoden <xsl:template name="dvt_1.rowview"> i koden <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 3. Gå til den XSL-kode, som gengiver hyperlinket. For eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>
 4. Skriv <xsl:attribute name="title"> lige inden koden </a>, og tryk derefter på ENTER.

 5. Skriv <xsl:value-of select=" på en ny linje efter den foregående linje.

 6. Når du har skrevet startanførselstegnet, viser IntelliSense en liste over de tilgængelige felter. Dobbeltklik på det felt, der skal levere dataene. I dette eksempel skal du klikke på @Description.

 7. Skriv "/>, og tryk derefter på ENTER.

 8. Skriv </xsl:attribute>, og tryk derefter på ENTER.

Det endelige resultat af ovenstående eksempel følger:

<td class="ms-vb">
<a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
<xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@Description"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Oprette et hyperlink med betingede attributter

I arbejdet på Northwind Traders intranetsted beder dine kunder dig om at gøre hyperlinkene til kataloget lidt smartere. Nogle produkter er udgået og har derfor ikke katalogsider. Du bestemmer dig for at ændre datavisningen og gøre hyperlinket betinget baseret på, om produktet er udgået.

 1. Design betingelseslogikken. Du kan f.eks. få siden til at gøre tre forskellige ting baseret på værdien Udgået:

  • Hvis Udgået er lig med 0, vises hyperlinket til kataloget.

  • Hvis Udgået er lig med 1, vises hyperlinket til en intranetside (en datavisning) med oplysninger om det udgåede produkt. Du viser også ordet "Udgået" efter produktets navn.

  • Hvis ingen af ovenstående er sand, kan værdien mangle eller være indstillet forkert. I dette tilfælde vises hyperlinket til intranetsiden.

 2. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 3. Gå til undernoden <xsl:template name="dvt_1.rowview"> i koden <WebPartPages:DataFormWebPart>.

 4. Føj betingelseslogikken til XSL. Koden kan f.eks. se ud som følger, inden denne ændring foretages.

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:attribute name="title">
  <xsl:value-of select="@Description"/>
  </xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Du opdaterer koden som følger:

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a>
  <xsl:choose>
  <!-- Discontinued is False, so this product should have a catalog page for us to link to. -->
  <xsl:when test="Discontinued = 0">
  <xsl:attribute name="href">http://northwindtraders/displayproduct.aspx?id={@ID}</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  </xsl:when>
  <!-- Discontinued is not False, so we should not assume this product has a catalog page. -->
  <xsl:otherwise>
  <xsl:attribute name="href">http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="onclick">GoToLink(this);return false;</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="target">_self</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  <!-- Discontinued is True, so we append this information after the name of the product -->
  <xsl:if test="Discontinued=1">
  <xsl:text> (Discontinued)</xsl:text>
  </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </a>
  </td>

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×