Føje et element til et dashboard ved hjælp af Dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint Dashboard Designer til at oprette, redigere og installere dashboards i organisationen. Du starter med at oprette individuelle dashboardelementer, f.eks. rapporter, scorecards, dashboardsider og -filtre, hvorefter du udgiver elementerne til PerformancePoint Monitoring Server. Dernæst føjer du et eller flere af elementerne til et dashboard. Endelig får du vist et eksempel på dashboardet, hvorefter du installerer det på et SharePoint-websted.

Bemærk: Før du føjer et element til en dashboard, skal du kontrollere, at elementet er blevet udgivet til Monitoring Server. (Du kan få mere at vide om, hvordan du udgiver et element, i afsnittet Få flere oplysninger.)

Hvad ønsker du at gøre?

Kontrollere, at forudsætningerne er opfyldt

Føje en rapport eller et scorecard til en dashboardside

Føje en anden side til et dashboard

Føje et eller flere filtre til et dashboard

Få flere oplysninger

Kontrollere, at forudsætningerne er opfyldt

Før du kan tilføje et konkret element på en dashboardside, skal det pågældende element udgives til Monitoring Server. Derudover skal du som minimum have læsetilladelser til det pågældende element. Du kan få mere at vide om, hvordan du udfører handlingerne, i afsnittet Få flere oplysninger. Alternativt kan du kontrollere, at forudsætningerne er opfyldt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Udgiv alle for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server.

 2. Klik derefter på en elementkategori, f.eks. Dashboards, Rapporter eller Scorecards, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

  Under fanen Server vises alle de dashboardelementer i den pågældende kategori, som du og andre dashboardforfattere har udgivet til Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboardelementer i den pågældende kategori, som du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et dashboardelement, i afsnittet Få flere oplysninger.

 3. Dobbeltklik på det element, du vil medtage i dashboardet, for at åbne det tilhørende arbejdsområde. Klik på fanen Egenskaber i den midterste rude i arbejdsområdet. Kontroller, at du selv og andre dashboardbrugere, som skal bruge det pågældende element, som minimum er tildelt læsetilladelser i afsnittet Tilladelser.

  Hvis du ikke er tildelt rollen Editor for et element, du vil redigere, kan du gemme det pågældende element på en anden placering og derefter genudgive det på Monitoring Server. Du er som standard tildelt rollen Editor for de elementer, du selv opretter eller udgiver. Du kan finde flere oplysninger under Oprette eller redigere egenskaber i Dashboarddesigner.

Toppen af siden

Føje en rapport eller et scorecard til en dashboardside

Når du eller andre dashboardforfattere opretter og udgiver en rapport eller et scorecard i Dashboard Designer, kan du føje rapporten eller scorecardet til et relevant dashboard.

Bemærk: Hvis du føjer den samme rapport til mere end ét dashboard, skal du kontrollere, at du har knyttet de relevante tilladelser til de enkelte rapporter eller scorecards, så dashboardbrugerne har adgang til at få dem vist. Du kan finde flere oplysninger om tilladelser under Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner..

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards.

  Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet. Hvis dashboardet indeholder flere sider, skal du gå til afsnittet Sider og derefter klikke på den side, du vil ændre.

  Kontroller, at ruden Detaljer er åben. Ruden Detaljer er placeret i højre side af arbejdsområdet. Hvis du ikke kan se den, skal du klikke på de dobbelte pilene, der er placeret til højre for den midterste rude.

 3. Klik i ruden Detaljer for at udvide listen over tilgængelige rapporter og scorecards. Find den rapport eller det scorecard, du vil tilføje, og træk derefter rapporten eller scorecardet til den dashboardzone, hvor rapporten eller scorecardet skal vises på dashboardsiden. Gentag dette trin for hver rapport eller hvert scorecard, der skal medtages i dashboardet.

 4. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server. Herfra kan du føje en anden side til dashboardet, tilføje filtre eller få vist et eksempel på dashboardet.

Toppen af siden

Føje en anden side til et dashboard

Efterhånden som du føjer rapporter, scorecards og andre elementer til dashboardet, bliver designet muligvis for komplekst og uoverskueligt til en enkelt side, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at organisere relaterede oplysninger på separate dashboardsider.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards.

  Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet. Klik på Ny side i afsnittet Sider for at åbne dialogboksen Vælg en skabelon for dashboardsiden. Klik på den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på OK for at åbne den nye side.

 3. Angiv et beskrivende navn til dashboardsiden i kolonnen Navn. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer layoutet for en dashboardside eller en af de tilhørende zoner, under Redigere en dashboardside i Dashboarddesigner.

  Bemærk: Hvis du vil ændre dashboardsiden, skal du foretage de relevante ændringer på siden, før du tilføjer elementer eller udgiver dashboardet til Monitoring Server. Du kan f.eks. ændre størrelsen på dashboardzoner, tilføje eller fjerne dashboardzoner eller tilpasse størrelsen på et enkelt element i en dashboardzone.

  Et eksempel på dette kan være, at du opretter et dashboard og udgiver det til Monitoring Server. På et senere tidspunkt beslutter du så at føje en anden side til dashboardet og ændre størrelsen på en eller flere af dashboardzonerne. I dette tilfælde skal du justere den enkelte dashboardzone, før du føjer eventuelle elementer til den pågældende zone eller udgiver dashboardet. Hvis du føjer en rapport eller et scorecard til en zone, udgiver dashboardet og derefter forsøger at justere indstillingerne for zonen, gælder de nye indstillinger i Dashboard Designer for anvendelsen af rapporter eller scorecards i den enkelte zone og ikke for konfigurationen af dashboardzoner på dashboardsiden.

 4. Herfra kan du tilføje rapporter eller scorecards, tilføje filtre eller få vist et eksempel på dashboardet.

Toppen af siden

Føje et eller flere filtre til et dashboard

Når du eller andre dashboardforfattere opretter og udgiver et dashboard, der indeholder en eller flere rapporter eller et eller flere scorecards, i Dashboard Designer, kan det være hensigtsmæssigt at føje et eller flere filtre til dashboardet.

Bemærk: Et dashboardfilter gælder for en individuel dashboardside. Hvis dashboardet indeholder flere sider, og du vil bruge det samme filter for alle siderne, skal du føje filteret til hver enkelt side ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et dashboardfilter, under Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboarddesigner?

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards.

  Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet. Hvis dashboardet indeholder flere sider, skal du gå til afsnittet Sider og derefter klikke på den side, du vil ændre.

  Kontroller, at ruden Detaljer er åben. Ruden Detaljer er placeret i højre side af arbejdsområdet. Hvis du ikke kan se den, skal du klikke på de dobbelte pilene, der er placeret til højre for den midterste rude.

 3. Klik i ruden Detaljer for at udvide listen over tilgængelige filtre. Find det filter, du vil tilføje, og træk det derefter til den dashboardzone, det skal gælde for. Gentag dette trin for hvert ekstra filter, der skal medtages i dashboardet.

 4. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

 5. Knyt filtrene til rapporter eller scorecards i dashboardet. Du kan finde flere oplysninger under Knytte filtre til scorecards og rapporter.

Toppen af siden

Få flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger

i artiklen

Oprette eller redigere dashboardsider

Oprette eller redigere en dashboardside i Dashboarddesigner

Oprette dashboardfiltre

Oprette filtre i Dashboarddesigner

Oprette rapporter

Vælge en rapportskabelon

Oprette scorecards

Hvordan opretter jeg et scorecard?

Angive brugertilladelser for dashboards

Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner.

Få vist eller redigere udgivne elementer

Få vist, redigere eller slette filer, der er gemt på Overvågningsserver

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×