Føje et afkrydsningsfelt, en alternativknap eller en til/fra-knap til et regneark

Du kan bruge et afkrydsningsfelt, en alternativknap eller en til/fra-knap til at angive "enten/eller"-valg (eller binære valg).

Hvad vil du foretage dig?

Læse om afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper

Tilføje et afkrydsningsfelt (formularkontrolelement)

Tilføje et afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

Tilføje en alternativknap (formularkontrolelement)

Tilføje en alternativknap (ActiveX-objekt)

Tilføje en til/fra-knap (ActiveX-objekt)

Læse om afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper

Afkrydsningsfelt    Slår en værdi til eller fra, der angiver et modsat og utvetydigt valg. Du kan markere mere end ét afkrydsningsfelt ad gangen i et regneark eller en gruppeboks. Du kan f.eks. bruge et afkrydsningsfelt til at oprette en ordreformular, der indeholder en liste over tilgængelige elementer, eller i et lagerstyringsprogram til at vise, om et element ikke findes mere.

Afkrydsningsfelt (formularkontrolelement)

Eksempel på et kontrolelement af typen afkrydsningsfelt på en formularværktøjslinje

Afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen afkrydsningsfelt

Alternativknap    Muliggør et enkelt valg blandt et begrænset sæt valg, der udelukker hinanden. alternativknap findes normalt i en gruppeboks eller ramme. Du kan f.eks. bruge en alternativknap i en ordreformular, så en bruger kan vælge én størrelse blandt flere, f.eks. lille, medium, stor eller ekstra stor. Du kan også bruge den, så det bliver muligt at vælge blandt flere forsendelsesmuligheder, f.eks. bane, ekspres eller natten over.

Alternativknap (formularkontrolelement)

Eksempel på et kontrolelement af typen alternativknap på en formularværktøjslinje

Alternativknap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen alternativknap

Til/fra-knap    Angiver en tilstand som Ja/Nej eller Til/Fra. Knappen skifter mellem en aktiveret og deaktiveret tilstand, når der klikkes på den. Du kan f.eks. bruge en til/fra-knap til at skifte mellem designtilstand og redigeringstilstand eller som et alternativ til et afkrydsningsfelt.

Bemærk  Til/fra-knappen findes ikke som et formularkontrolelement, kun som et ActiveX-objekt.

Til/fra-knap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen til/fra-knap

Toppen af siden

Tilføje et afkrydsningsfelt (formularkontrolelement)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Afkrydsningsfelt under Kontrolelementer for formular Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på det sted i regnearket, hvor kontrolelementets øverste venstre hjørne skal vises.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formater kontrolelement .

  Benyt følgende fremgangsmåde for at angive egenskaberne for kontrolelementet:

  1. Angiv afkrydsningsfeltets starttilstand under Værdi på en af følgende måder:

   • Klik på Markeret for at få vist et afkrydsningsfelt, der er markeret. En markering angiver, at afkrydsningsfeltet er valgt.

   • Klik på Ikke markeret for at få vist et afkrydsningsfelt, der ikke er markeret.

   • Klik på Blandet for at få vist et afkrydsningsfelt, der er udfyldt med skygge. Skygge angiver en kombination af markeret og ikke markeret tilstand, når der f.eks. er mulighed for flere valg.

  2. Angiv en cellehenvisning , der indeholder afkrydsningsfeltets aktuelle tilstand, i feltet Cellekæde:

   • Når afkrydsningsfeltet er markeret, returnerer den sammenkædede celle en SAND værdi.

   • Når afkrydsningsfeltet ikke er markeret, returnerer den sammenkædede celle en FALSK værdi.

    Bemærk  Når den sammenkædede celle er tom, fortolkes afkrydsningsfeltets tilstand som FALSK i Microsoft Office Excel.

   • Hvis afkrydsningsfeltets tilstand er blandet, returnerer den sammenkædede celle en #I/T-fejlværdi.

    Brug den returnerede værdi i en formel til at besvare afkrydsningsfeltets aktuelle tilstand.

    En rejseundersøgelsesformular indeholder f.eks. to afkrydsningsfelter med navnet Europa og Australien i en gruppeboks med navnet Besøgte rejsemål. Disse to afkrydsningsfelter er kædet sammen med celle C1 (for Europa) og celle C2 (for Australien).

    Når en bruger markerer afkrydsningsfelt Europa , evalueres følgende formel i celle D1 til "Besøgt i Europa":

=HVIS(C1=SAND,"Besøgt i Europa","Aldrig besøgt i Europa")

Når en bruger fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Australien, evalueres følgende formel i celle D2 til "Aldrig besøgt i Australien":

=HVIS(C2=SAND,"Besøgt i Australien","Aldrig besøgt i Australien")

Hvis du har tre tilstande at evaluere (Markeret, Ikke markeret og Blandet) i samme indstillingsgruppe, kan du bruge funktionerne VÆLG eller SLÅ.OP på samme måde.

Bemærk  Afkrydsningsfeltets størrelse inde i kontrolelementet og afstanden til de tilknyttede elementer kan ikke reguleres

Toppen af siden

Tilføje et afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Afkrydsningsfelt under ActiveX-objekter Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på det sted i regnearket, hvor afkrydsningsfeltets øverste venstre hjørne skal vises.

 4. Sørg for, at du er i designtilstand, når du skal redigere ActiveX-objektet. Aktiver Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

 5. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at angive egenskaber for kontrolelementet Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan finde detaljerede oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også indtaste egenskabsnavnet i boksen Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de tilgængelige egenskaber.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Brug denne egenskab

Generelt:

Angiver, om kontrolelementet indlæses, når projektmappen åbnes. Ignoreres for ActiveX-objekter.

AutoLoad (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kommer i fokus, og om det kan besvare brugeroprettede hændelser.

Aktiveret (formular)

Angiver, om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Kontrolelementets navn.

Navn (formular)

Den måde, kontrolelementet er knyttet til cellerne under det (frit flydende, flyt, men tilpas ikke størrelse eller flyt, og tilpas størrelse).

Placering (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kan udskrives.

PrintObject (Excel)

Angiver, om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Placeringen af kontrolelementet i forhold til dets billedtekst (venstre eller højre).

Justering (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst på kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Billedtekst (formular)

Angiver, hvordan tekst justeres i kontrolelementet (venstre, centreret eller højre).

Tekstjustering (formular)

Angiver, om kontrolelementets indhold automatisk ombrydes i slutningen af en linje.

WordWrap (formular)

Data og binding:

Det område, der er kædet sammen med kontrolelementets værdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrolelementets tilstand eller indhold.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Angiver, om kontrolelementets størrelse automatisk justeres, så alt indhold vises.

AutoSize (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og den venstre eller øverste kant af regnearket.

Venstre, Øverst (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller uigennemsigtig).

Baggrundstypografi (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Angiver, om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Kantens udseende (flad, hævet, forsænket, raderet eller bump).

Reliefvirkning (formular)

Billede:

Det bitmapbillede, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Placeringen af billedet i forhold til billedteksten (venstre, øverst, højre osv.).

PicturePosition (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Accelerator (formular)

Et brugerdefineret museikon.

MouseIcon (formular)

Den markørtype, der vises, når brugeren placerer musen over et bestemt objekt (f.eks. standard, pil, bjælke).

MousePointer (formular)

Specifikt for afkrydsningsfeltet:

En gruppe alternativknapper, der udelukker hinanden.

Gruppenavn (formular)

Angiver, om en bruger kan angive tilstanden Null for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Bemærk  Størrelsen på afkrydsningsfeltet inde i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst kan ikke reguleres

Toppen af siden

Tilføje en alternativknap (formularkontrolelement)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Alternativknap under Kontrolelementer for formular Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på det sted i regnearket, hvor alternativknappens øverste venstre hjørne skal vises.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formater kontrolelement .

  Benyt følgende fremgangsmåde for at angive egenskaberne for kontrolelementet:

  1. Angiv alternativknappens starttilstand under Værdi på en af følgende måder:

   • Klik på Markeret for at få vist en alternativknap, der er markeret.

   • Klik på Ikke markeret for at få vist en alternativknap, der ikke er markeret.

  2. Angiv en cellehenvisning , der indeholder alternativknappens aktuelle tilstand, i feltet Cellekæde.

   Den sammenkædede celle returnerer nummeret på den markerede alternativknap i indstillingsgruppen. Brug den samme sammenkædede celle til alle valg i en gruppe. Den første alternativknap returnerer 1, den anden alternativknap returnerer 2 osv. Hvis du har to eller flere indstillingsgrupper i det samme regneark, skal du bruge en separat sammenkædet celle til hver enkelt indstillingsgruppe.

   Brug det returnerede tal i en formel til at besvare den valgte indstilling.

   En personaleformular med gruppeboksen Jobtype indeholder f.eks. to alternativknapper med navnet Fuld tid og Deltid, der er kædet sammen med celle C1. Når en bruger har valgt en af de to indstilling, evalueres følgende formel i celle D1 til "Fuld tid", hvis den første alternativknap er markeret, eller "Deltid", hvis den anden alternativknap er markeret.

=HVIS(C1=1,"Fuld tid","Deltid")

Hvis du har tre eller flere indstillinger at evaluere i den samme indstillingsgruppe, kan du bruge funktionerne VÆLG eller SLÅ.OP på samme måde.

Bemærkninger  

 1. Du kan også redigere egenskaberne for kontrolelementer ved at markere kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber for kontrolelement Knappen Rediger programkode på værktøjslinjen Formularer.

 2. Alternativknappens størrelse inde i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst, kan ikke reguleres.

Bemærk  Hvis du vil se et eksempel på alternativknapper, der bruges i en Excel-skabelon, skal du se Hjælp-emnet Electoral College calculator.

Toppen af siden

Tilføje en alternativknap (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Alternativknap under ActiveX-objekter Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på det sted i regnearket, hvor alternativknappens øverste venstre hjørne skal vises.

 4. Sørg for, at du er i designtilstand, når du skal redigere ActiveX-objektet. Aktiver Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

 5. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at angive egenskaber for kontrolelementet Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan finde detaljerede oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også indtaste egenskabsnavnet i boksen Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de tilgængelige egenskaber.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Brug denne egenskab

Generelt:

Angiver, om kontrolelementet indlæses, når projektmappen åbnes. Ignoreres for ActiveX-objekter.

AutoLoad (Excel)

Kontrolelementets navn.

Navn (formular)

Den måde, kontrolelementet er knyttet til cellerne under det (frit flydende, flyt, men tilpas ikke størrelse eller flyt, og tilpas størrelse).

Placering (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Angiver, om kontrolelementet kan udskrives.

PrintObject (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kommer i fokus, og om det kan besvare brugeroprettede hændelser.

Aktiveret (formular)

Angiver, om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Beskrivende tekst på kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Billedtekst (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Angiver, hvordan tekst justeres i kontrolelementet (venstre, centreret eller højre).

Tekstjustering (formular)

Placeringen af kontrolelementet i forhold til dets billedtekst (venstre eller højre).

Justering (formular)

Angiver, om kontrolelementets indhold automatisk ombrydes i slutningen af en linje.

WordWrap (formular)

Data og binding:

Kontrolelementets tilstand eller indhold.

Værdi (formular)

Det område, der er kædet sammen med kontrolelementets værdi.

LinkedCell (Excel)

Størrelse og placering:

Afstanden mellem kontrolelementet og den venstre eller øverste kant af regnearket.

Venstre, Øverst (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Angiver, om kontrolelementets størrelse automatisk justeres, så alt indhold vises.

AutoSize (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller uigennemsigtig).

Baggrundstypografi (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Kantens udseende (flad, hævet, forsænket, raderet eller bump).

Reliefvirkning (formular)

Angiver, om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Billede:

Det bitmapbillede, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Placeringen af billedet i forhold til billedteksten (venstre, øverst, højre osv.).

PicturePosition (formular)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

MouseIcon (formular)

Genvejstasten for kontrolelementet.

Accelerator (formular)

Den markørtype, der vises, når brugeren placerer musen over et bestemt objekt (f.eks. standard, pil, bjælke).

MousePointer (formular)

Specifikt for alternativknapper:

En gruppe alternativknapper, der udelukker hinanden.

Gruppenavn (formular)

Angiver, om en bruger kan angive tilstanden Null for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Bemærk  Alternativknappens størrelse inde i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst, kan ikke reguleres.

Toppen af siden

Tilføje en til/fra-knap (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Til/fra-knap under ActiveX-objekter Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på det sted i regnearket, hvor til/fra-knappens øverste venstre hjørne skal vises.

 4. Sørg for, at du er i designtilstand, når du skal redigere ActiveX-objektet. Aktiver Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

 5. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at angive egenskaber for kontrolelementet Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan finde detaljerede oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også indtaste egenskabsnavnet i boksen Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de tilgængelige egenskaber.

Hvis du vil angive

Brug denne egenskab

Generelt:

Angiver, om kontrolelementet indlæses, når projektmappen åbnes. Ignoreres for ActiveX-objekter.

AutoLoad (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Kontrolelementets navn.

Navn (formular)

Den måde, kontrolelementet er knyttet til cellerne under det (frit flydende, flyt, men tilpas ikke størrelse eller flyt, og tilpas størrelse).

Placering (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kan udskrives.

PrintObject (Excel)

Angiver, om kontrolelementet kommer i fokus, og om det kan besvare brugeroprettede hændelser.

Aktiveret (formular)

Angiver, om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Beskrivende tekst på kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Billedtekst (formular)

Angiver, hvordan tekst justeres i kontrolelementet (venstre, centreret eller højre).

Tekstjustering (formular)

Angiver, om kontrolelementets indhold automatisk ombrydes i slutningen af en linje.

WordWrap (formular)

Data og binding:

Det område, der er kædet sammen med kontrolelementets værdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrolelementets tilstand eller indhold.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Angiver, om kontrolelementets størrelse automatisk justeres, så alt indhold vises.

AutoSize (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og den venstre eller øverste kant af regnearket.

Venstre, Øverst (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller uigennemsigtig).

Baggrundstypografi (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Angiver, om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Billede:

Det bitmapbillede, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Placeringen af billedet i forhold til billedteksten (venstre, øverst, højre osv.).

PicturePosition (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Accelerator (formular)

Et brugerdefineret museikon.

MouseIcon (formular)

Den markørtype, der vises, når brugeren placerer musen over et bestemt objekt (f.eks. standard, pil, bjælke).

MousePointer (formular)

Specifikt for til/fra-knapper:

Angiver, om en bruger kan angive tilstanden Null for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Toppen af siden

Gælder: Excel 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog