Føje et afkrydsningsfelt, en alternativknap eller en til/fra-knap til et regneark

Vigtigt  Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge et afkrydsningsfelt, en alternativknap eller en til/fra-knap til at angive "enten/eller-valg" (eller binære valg).

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper

Tilføje et afkrydsningsfelt (kontrolelement i formular)

Tilføje et afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

Tilføje en alternativknap (kontrolelement i formular)

Tilføje en alternativknap (ActiveX-objekt)

Tilføje en til/fra-knap (ActiveX-objekt)

Få mere at vide om afkrydsningsfelter, alternativknapper og til/fra-knapper

Afkrydsningsfeltet    Aktiverer eller deaktiverer en værdi, der angiver et modsat og utvetydigt valg. Du kan vælge mere end ét afkrydsningsfelt ad gangen i et regneark eller en gruppeboks. For eksempel kan du bruge et afkrydsningsfelt til at oprette en ordreformular, der indeholder en liste over tilgængelige elementer eller på et lager, sporing af ansøgningen til at vise, om en vare er blevet afbrudt.

Afkrydsningsfelt (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen afkrydsningsfelt på en formularværktøjslinje

Afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen afkrydsningsfelt

Alternativknap    Kan et enkelt valg fra et begrænset sæt af valgmuligheder, som gensidigt udelukker hinanden. En alternativknap (eller alternativknappen) er normalt indeholdt i en gruppeboks eller ramme. Du kan for eksempel bruge en alternativknap på en ordreformular, så brugeren kan vælge blandt et udvalg af størrelser, som lille, medium, stor eller ekstra stor. Eller du kan bruge det til et udvalg af leveringsindstillinger, såsom jord, udtrykkeligt eller overnatning.

Alternativknap (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen alternativknap på en formularværktøjslinje

Alternativknap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen alternativknap

Skift knap    Angiver en tilstand som Ja/Nej eller en tilstand, sådan som On/Off. Knappen skifter mellem en aktiveret og deaktiveret tilstand, når der klikkes på. Du kan for eksempel bruge/fra-knappen til at skifte mellem designtilstand og redigeringstilstand, eller som et alternativ til et afkrydsningsfelt.

Bemærk  Til/fra-knappen er ikke tilgængelig som et kontrolelement i en formular, kun som et ActiveX-objekt.

Til/fra-knap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen til/fra-knap

Top of Page

Tilføje et afkrydsningsfelt (kontrolelement i formular)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen udvikler

  1. Klik på Knappen Microsoft Office-Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt, og klik derefter i afkrydsningsfeltet Knapflade Kontrolelementer under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kontrolelementet skal placeres.

 4. Klik på Egenskaber for Knappen Rediger programkode under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv den oprindelige tilstand for afkrydsningsfeltet under Værdived at benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil have vist et afkrydsningsfelt, der er markeret, skal du klikke på Markeret. En markering angiver, at afkrydsningsfeltet er markeret.

   • Hvis du vil have vist et afkrydsningsfelt, der ikke er markeret, skal du klikke på Ikke markeret.

   • Hvis du vil have vist et afkrydsningsfelt, der er udfyldt med en skygge, skal du klikke på Blandet. En skygge angiver en kombination af markerede og ikke-markerede tilstande, f.eks. når det drejer sig om en liste, hvor du kan foretage flere valg.

  2. Angiv en cellereference, der indeholder den aktuelle tilstand for afkrydsningsfeltet, i feltet Cellekæde:

   • Når afkrydsningsfeltet er markeret, returnerer den tilknyttede celle værdien SAND.

   • Når afkrydsningsfeltet ikke er markeret, returnerer den tilknyttede celle værdien FALSK.

    Bemærk  Når den sammenkædede celle er tom, fortolker Microsoft Office Excel status i afkrydsningsfeltet som FALSK.

   • Hvis tilstanden for afkrydsningsfeltet er blandet, returnerer den tilknyttede celle fejlværdien #I/T.

    Brug den returnerede værdi i en formel til at reagere på den aktuelle tilstand for afkrydsningsfeltet.

    En formular for en rejseundersøgelse indeholder f.eks. to afkrydsningsfelter, der kaldes Europa og Australien i gruppefeltet Steder, der er rejst til. Disse to afkrydsningsfelter er knyttet til cellerne C1 (for Europa) og C2 (for Australien).

    Når en bruger markerer afkrydsningsfeltet Europa, evalueres følgende formel i celle D1 til "Rejst i Europa":

=IF(C1=TRUE,"Traveled in Europe","Never traveled in Europe")

Når en bruger fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Europa, evalueres følgende formel i celle D2 til "Aldrig rejst i Australien":

=IF(C2=TRUE,"Traveled in Australia","Never traveled in Australia")

Hvis du har tre tilstande, der skal evalueres (Markeret, Ikke markeret og Blandet) i samme gruppeboks, kan du bruge funktionerne VÆLG eller OPSLAG på samme måde.

Bemærk  Størrelsen på afkrydsningsfeltet i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst kan ikke justeres.

Top of Page

Tilføje et afkrydsningsfelt (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen udvikler

  • Klik på Knappen Microsoft Office-Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler, og klik derefter på afkrydsningsfeltet Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af afkrydsningsfeltet skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, Sørg for, at du er i designtilstand. Slå Designtilstand Knapflade under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelement under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer skal du klikke på Egenskaber for Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de egenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

TEKST

Kontrolelementets placering i forhold til titelteksten (venstre eller højre).

Justering (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Billede

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Genvejstast (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifik for afkrydsningsfelter:

En gruppe alternativknapper, der gensidigt udelukker hinanden.

Gruppenavn (formular)

Om en bruger kan angive Null-tilstanden for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Bemærk  Størrelsen på afkrydsningsfeltet i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst kan ikke justeres.

Top of Page

Tilføje en alternativknap (kontrolelement i formular)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen udvikler

  • Klik på Knappen Microsoft Office-Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler, og klik derefter på alternativknap Knapflade under Kontrolelementer.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af alternativknappen skal placeres.

 4. Klik på Egenskaber for Knappen Rediger programkode under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv den oprindelige tilstand for alternativknappen under Værdived at benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil have vist en alternativknap, der er markeret, skal du klikke på Markeret.

   • Hvis du vil have vist en alternativknap, der ikke er markeret, skal du klikke på Ikke markeret.

  2. Angiv en cellereference, der indeholder den aktuelle tilstand for alternativknappen, i feltet Cellekæde:

   Den tilknyttede celle returnerer nummeret på den valgte alternativknap i gruppefeltet. Brug den samme tilknyttede celle til alle indstillinger i en gruppeboks. Den første alternativknap returnerer 1, den anden alternativknap returnerer 2 osv. Hvis du har to eller flere gruppebokse på samme regneark, skal du bruge en anden tilknyttet celle for de enkelte gruppebokse.

   Brug det returnerede tal i en formel til at reagere på den valgte indstilling.

   En personaleformular med gruppefeltet Jobtype indeholder f.eks. to alternativknapper, der kaldes Fuldtid og Deltid, som er knyttet til celle C1. Når en bruger har markeret en af de to alternativknapper, evalueres følgende formel i celle D1 til "Fuldtid", hvis den første alternativknap markeres, og til "Deltid", hvis den anden alternativknap markeres.

=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

Hvis du har tre eller flere indstillinger at evaluere i den samme gruppe af indstillinger, kan du bruge funktionerne Vælg eller Opslag på samme måde.

Bemærkninger  

 1. Du kan også redigere egenskaberne for kontrolelementet, ved at markere objektet og derefter ved at klikke på Egenskaber for kontrolelement Knappen Rediger programkode på værktøjslinjen formularer.

 2. Størrelsen på alternativknappen i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst kan ikke justeres.

Top of Page

Tilføje en alternativknap (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen udvikler

  • Klik på Knappen Microsoft Office-Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt, og klik derefter på Alternativknap Knapflade under ActiveX-objekter i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af alternativknappen skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, Sørg for, at du er i designtilstand. Slå Designtilstand Knapflade under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelement under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer skal du klikke på Egenskaber for Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de egenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

TEKST

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Kontrolelementets placering i forhold til titelteksten (venstre eller højre).

Justering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Data og binding:

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Størrelse og placering:

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Formatering

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Billede

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Genvejstasten for kontrolelementet.

Genvejstast (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifik for alternativknapper:

En gruppe alternativknapper, der gensidigt udelukker hinanden.

Gruppenavn (formular)

Om en bruger kan angive Null-tilstanden for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Bemærk  Størrelsen på alternativknappen i kontrolelementet og afstanden til den tilknyttede tekst kan ikke justeres.

Top of Page

Tilføje en til/fra-knap (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Få vist fanen udvikler

  • Klik på Knappen Microsoft Office-Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

 2. Klik på Indsæt i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler, og klik derefter på Til/fra-knap,Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af til/fra-knappen skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, Sørg for, at du er i designtilstand. Slå Designtilstand Knapflade under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelement under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer skal du klikke på Egenskaber for Knappen Rediger programkode.

  Tip  Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Detaljerede oplysninger om hver egenskab, markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabens navn i Visual Basic Hjælp Søg i. Følgende afsnit indeholder en oversigt over de egenskaber, der er tilgængelige.

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

TEKST

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Billede

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Genvejstast (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifik for til/fra-knapper:

Om en bruger kan angive Null-tilstanden for kontrolelementet fra brugergrænsefladen.

TreTilstande (formular)

Top of Page

Bemærk  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Gælder: Excel 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog