Føje en rapport til et instrumentbræt

Du kan bruge et instrumentbræt, hvis du vil videreformidle status og sætte gang i aktiviteter. Et Microsoft Office SharePoint Server 2007-instrumentbræt er en websideskabelon, der giver dig mulighed for at samle og få vist oplysninger fra forskellige kilder som rapporter, diagrammer og KPI (nøgletalsindikator). I dette emne beskrives, hvordan du føjer en Microsoft Office Excel 2007-projektmappe, eller -rapport, til en instrumentbrætside ved hjælp af Microsoft Office Excel Web Access-webdelen.

Tilføjelse af en rapport til et instrumentbræt foregår i tre trin:

Trin 1: Forberede tilføjelse af rapporten til instrumentbrættet

Bemærk: For at kunne bruge Office Excel Web Access skal du bruge den version af Excel 2007, der følger med Microsoft Office 2007 Plus Professional eller Microsoft Office Enterprise 2007. Desuden skal den server, der kører Office SharePoint Server 2007, have aktiveret Office Excel Web AccessExcel Services.

Hvis du vil have vist en Office Excel 2007-projektmappe på et instrumentbræt, skal projektmappen være gemt i et dokumentbibliotek på et SharePoint-websted, og det bibliotek, der indeholder projektmappen, skal være defineret som et sted, der er tillid til, for Office Excel 2007. Hvis du vil gemme en projektmappe i et dokumentbibliotek, skal du have tilladelse til at bidrage til det websted, hvor biblioteket befinder sig.

Du kan også få vist en projektmappe, som du selv eller en anden allerede har gemt i et bibliotek. Men det kræver, at du har tilladelse til at få vist projektmappen.

De tilladelser og websteder, der er tillid til, angives normalt af webstedets administrator.

Toppen af siden

Trin 2: Gemme en projektmappe på et SharePoint-websted

Hvis den projektmappe, som du vil bruge, ikke allerede findes i et SharePoint-bibliotek, skal du udgive den ved hjælp af Office Excel 2007. Det er bedre at udgive projektmappen ved at bruge Office Excel 2007 end at overføre den ved hjælp af menuen Send på SharePoint-webstedet. Hvis du udgiver projektmappen ved hjælp af Office Excel 2007, kan du definere de dele af projektmappen (f.eks. enkelte regneark, navngivne områder eller diagrammer), som Office Excel 2007 skal vise i Office Excel Web Access. Hvis du nøjes med at få vist bestemte dele af projektmappen, og hvis du bruger Office SharePoint Server 2007-tilladelser, så du beskytter projektmappen mod uautoriseret adgang, kan du sikre, at data i projektmappen behandles fortroligt, samtidig med at autoriserede brugere får mulighed for at opdatere, genberegne og arbejde med de viste data.

Du kan også definere parametre. En parameter er en enkelt celle, som du navngiver, før du udgiver regnearket. Du kan give brugere adgang til cellen ved at bruge Office Excel Web Access-webdelen. Brugerne kan derefter angive værdier i cellen og opdatere projektmappen som et led i dataanalysen.

Bemærk: Ikke alle funktioner i Microsoft Office Excel understøttes af Office Excel 2007. Du kan finde flere oplysninger om funktioner, der ikke understøttes, ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også.

I eksemplet i fremgangsmåden nedenfor udgives en projektmappe til biblioteket Rapporter på rapportcenterwebstedet. Men hvis du har tilladelse til at bidrage, kan du udgive på et hvilket som helst SharePoint-websted.

 1. Åbn den projektmappe, som du vil udgive ved hjælp af Office Excel 2007. Hvis du har i sinde at definere parametre, skal du navngive hver af de celler, som brugerne skal kunne angive værdier i.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udgiv, og klik derefter på Excel Services under Send dokumentet til andre personer.

 3. Skriv stien til serveren og filnavnet i boksen Filnavn. Hvis du f.eks. vil gemme filen Test.xlsx i biblioteket Rapporter på rapportcenterwebstedet på webstedet Contoso, som er øverste niveau, skal du skrive: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  Vigtigt: Hvis du kopierer og indsætter URL-adressen til det SharePoint-bibliotek, der er destinationen, direkte i boksen til filnavnet, skal du fjerne de ekstra tegn, der forhindrer, at du kan kopiere en fil til destinationsbiblioteket. I dette eksempel er de ekstra tegn i URL-adressen Forms/current.aspx.

 4. Klik på knappen Indstillinger for Excel Services, og vælg derefter de indstillinger, der skal bruges, når projektmappen eller en del af projektmappen vises i Office Excel 2007.

 5. Du kan kontrollere, at de områder af projektmappen, der skal kunne ses, vises korrekt i webbrowseren, ved at markere afkrydsningsfeltet Åbn i Excel Services.

 6. Klik på OK, og klik derefter på Gem.

 7. Vælg Rapport på listen Dokumenttype i dialogboksen Vælg dokumenttype.

 8. Når du har klikket på Gem, åbnes en visning af projektmappen i webbrowseren. Dette er Office Excel Web Access-visningen af projektmappen. Du kan vende tilbage til biblioteket Rapporter og opdatere listen over rapporter for at se den gemte fil.

Toppen af siden

Trin 3: Få vist regnearket på instrumentbrættet

Når den projektmappe, du vil vise, befinder sig på webstedet, skal du føje projektmappen til instrumentbrættet ved hjælp af Office Excel Web Access-webdelen.

 1. På det sted på instrumentbrætsiden, hvor du vil indsætte regnearket, skal du klikke på Webstedshandlinger Knapflade og derefter klikke på Rediger side.

 2. På det sted i Office Excel Web Access-webdelen, hvor du vil indsætte regnearket, skal du klikke på menuen Rediger for webdelen Webdelsmenu og derefter vælge Rediger delt webdel.

 3. Klik på Vælg et hyperlink Knappen Generator i Office Excel Web Access-værktøjsruden under Projektmappe, og søg derefter efter projektmappen i dialogboksen Vælg et hyperlink.

 4. Hvis du kun vil have vist en del af et regneark, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

Indstilling

Beskrivelse

Navngivet element

Klik på Knappen Generator , og skriv navnet på det celleområde, som du har defineret i regnearket, i boksen Tekst. Nu er det kun dette område, der vises i webdelen.

Rækker

Angiv, hvor mange rækker i regnearket eller det navngivne område der skal vises. Hvis du f.eks. angiver 5, vises de fem første rækker i regnearket eller det navngivne område.

Kolonner

Angiv, hvor mange kolonner i regnearket eller det navngivne område der skal vises. Hvis du f.eks. angiver 5, vises de fem første kolonner i regnearket eller det navngivne område.

Du kan finde hyperlinks til yderligere oplysninger om brug af Office Excel Web Access-webdele i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×