Føje en liste eller et kombinationsfelt til et regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du bruger en liste eller et kombinationsfelt, som stor set ligner kontrolelementer, til at give brugerne mulighed for at vælge mellem flere forskellige elementer eller angive deres egen værdi på en liste. Typiske eksempler på elementer på disse typer af lister er medarbejdernavne, valutakurser og varer.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om lister og kombinationsfelter

Tilføje en liste (kontrolelement i formular)

Tilføje en liste (ActiveX-objekt)

Tilføje et kombinationsfelt (kontrolelement i formular)

Tilføje et kombinationsfelt (ActiveX-objekt)

Få mere at vide om lister og kombinationsfelter

Liste    Viser en liste med et eller flere elementer, som en bruger kan vælge mellem.

Liste (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen liste i en formular

Liste (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen liste

Kombinationsfelt    Kombinerer et tekstfelt med en liste for at oprette en rulleliste. Et kombinationsfelt er mere kompakt end en liste, men brugeren skal klikke på pil ned for at få vist listen med elementer. Brug et kombinationsfelt for at gøre det muligt for en bruger at skrive eller vælge et enkelt element på listen. Kontrolelementet viser den aktuelle værdi i tekstfeltet, uafhængigt af hvordan værdien blev angivet.

Kombinationsfelt (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen kombinationsfelt i en formular

Kombinationsfelt (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen kombinationsfelt

Toppen af siden

Tilføje en liste (kontrolelement i formular)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Liste Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af listen skal placeres.

 4. Klik på Egenskaber for Knappen Rediger programkode i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

  Tip!    Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv en cellereference til et område, der indeholder værdierne, der vises på listen i feltet inputområde.

  2. Angiv en cellereference, der indeholder feltet valget på listen i feltet Cellekæde.

   Den sammenkædede celle returnerer antallet af det valgte element på listen. Det første element i området returnerer værdien 1, det andet element i området returnerer en værdi af 2 osv.

   Brug dette nummer i en formel til at returnere det faktiske element fra inputområdet.

   For eksempel en tilberedte indstilling formular har en liste, der er knyttet til celle C1, inputområdet for listen er D1:D5 og elementer i området er: "Is" (D1), "Kage" (D2), "Anvendte" (D3), "Slik." (D4) og "Chokolade" (D5). Følgende formel, der er angivet i celle B1, returnerer værdien "Anvendte" fra området D1:D5, hvis værdien af C1 er 3, baseret på den aktuelle markering på listen.

=INDEX(D1:D5,C1)

 1. Under Markeringstype skal du angive, hvordan elementer kan vælges på listen, ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en liste med en enkelt valgmulighed, skal du klikke på Enkelt.

  • Hvis du vil oprette en liste med flere markeringer, skal du klikke på Flere.

  • Hvis du vil oprette en liste med udvidet markering, skal du klikke på Udvidet.

   Bemærk!    Hvis du angiver markeringstype til flere eller udvidet, den celle, der er angivet i feltet Cellekæde returnerer en værdi på 0 og ignoreres. Flere og Udvid markering typer kræver brug af Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode. I disse tilfælde kan du overveje at bruge ActiveX-listeobjekt.

Toppen af siden

Tilføje en liste (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Liste Knapflade under ActiveX-objekt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af listen skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du sørge for, at du arbejder i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementerne, skal du klikke på Egenskaber Knappen Rediger programkode under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

  Tip!    Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Standardkørselstilstand for IME (Input Method Editor).

IME-tilstand (formular)

Om størrelsen på kontrolelementet skal justeres til at vise fulde eller delvise tekstlinjer.

Integralhøjde (formular)

Om der må vælges flere elementer.

MultiSelect (formular)

Teksten i kontrolelementet.

Tekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for lister:

Datakilden til flere kolonner.

BoundColumn (formular)

Det antal kolonner, der skal vises.

ColumnCount (formular)

En enkelt række som kolonneoverskrift.

ColumnHeads (formular)

Bredden af hver kolonne.

ColumnWidths (formular)

Det område, der bruges til at udfylde listen.

ListFillRange (Excel)

Listetypografien (almindelig, med alternativknapper eller med afkrydsningsfelter).

ListStyle (formular)

Hvordan kontrolelementet søger på listen, mens brugeren skriver (første bogstav, fuld indtastning eller intet)

MatchEntry (formular)

Den kolonne, der skal gemmes i egenskaben Text, når brugeren markerer en række.

TextColumn (formular)

Det element, der vises øverst på listen.

TopIndex (formular)

Bemærk: 

 • Hvis du vil oprette en liste, hvor flere markeringer eller udvidet markering er aktiveret, skal du bruge egenskaben MultiSelect. I dette tilfælde returnerer egenskaben LinkedCell værdien #I/T. Du skal bruge VBA-kode for at kunne behandle flere markeringer.

 • Hvis du vil oprette en liste med to kolonner med kolonneoverskrifter, skal du angive ColumnCount til 2, ColumnHeads til True, ColumnWidths til den bredde, som kolonnerne skal være, f.eks. 72pkt,72pkt, ListFillRange til det område, der bruges til at udfylde listen, f.eks. B2:C6, BoundColumn til enten 1 eller 2 for at angive, hvilken kolonneværdi der skal gemmes, og LinkedCell til en celleadresse, som indeholder den markerede værdi. Kolonnenavnet bruges som standard som kolonneoverskriften, f.eks. Kolonne B og Kolonne C. Hvis du vil bruge dine egne kolonneoverskrifter, skal du placere dem lige over den første værdi, der er angivet i ListFillRange, f.eks. B1 og C1, før du lukker dialogboksen Egenskaber. Til sidst skal du ændre størrelsen på listen, så begge kolonner vises.

 • Hvis du vil oprette en liste, hvor der kun vises en enkelt værdi på listen, men en anden værdi gemmes i den sammenkædede celle, skal du oprette en liste med to kolonner og derefter skjule en af kolonnerne ved at angive værdien ColumnWidths til 0 for den kolonne. Du kan f.eks. konfigurere en liste med to kolonner, som indeholder navnene på helligdage i en kolonne og datoerne for helligdagene i en anden kolonne. Angiv den første kolonne som TextColumn for at vise helligdagene for brugerne. Angiv den anden kolonne som BoundColumn for at gemme datoerne for helligdagene. Skjul derefter datoerne for helligdagene ved at angive egenskaben ColumnWidths for den anden kolonne til 0.

Toppen af siden

Tilføje et kombinationsfelt (kontrolelement i formular)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Kombinationsfelt Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kombinationsfeltet skal placeres.

  Rullelistepilen vises med tekstfeltet skjult.

 4. For at få vist tekstfeltet, du træk i størrelseshåndtaget på centreret venstre til højre.

 5. Klik på Egenskaber for Knappen Rediger programkode i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

  Tip!    Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv i feltet Inputområde en cellereference til området med de værdier, der skal vises på rullelisten i kombinationsfeltet.

  2. Angiv i feltet Cellekæde en cellereference, som indeholder markeringen på rullelisten i kombinationsfeltet.

   Den sammenkædede celle returnerer tallet for det markerede elementer på rullelisten i kombinationsfeltet. Det første element i området returnerer en værdi på 1, det andet element i området returnerer en værdi på 2 osv.

   Brug dette nummer i en formel til at returnere det faktiske element fra inputområdet. For eksempel en tilberedte indstilling formular med en kombinationsboks, der er knyttet til celle C1, inputområdet for listen er D1:D5 og elementer i området er: "Is" (D1), "Kage" (D2), "Anvendte" (D3), "Slik." (D4) og "Chokolade" (D5). Følgende formel, der er angivet i celle B1, returnerer værdien "Anvendte" fra området D1:D5, hvis værdien af C1 er 3, baseret på den aktuelle markering i kombinationsboksen.

=INDEX(D1:D5,C1)

Bemærk!    Hvis du vil oprette et kombinationsfelt, hvor brugeren har mulighed for at redigere teksten i tekstfeltet, bør du overveje at bruge ActiveX-objektet Combo Box.

 1. Angiv det antal linjer, der skal vises på rullelisten i kombinationsfeltet, i feltet Linjer i rulleliste. Hvis værdien er:

  • 0, ignoreres den og behandles som 1.

  • Mindre end antallet af elementer i det område, der er angivet i feltet Inputområde, vises der et rullepanel.

  • Lig med eller større end antallet af elementer i det område, der er angivet i feltet Inputområde, vises der ikke et rullepanel.

Toppen af siden

Tilføje et kombinationsfelt (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Kombinationsfelt Knapflade under ActiveX-objekter.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kombinationsfeltet skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du sørge for, at du arbejder i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementerne, skal du klikke på Egenskaber Knappen Rediger programkode under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

  Tip!    Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Om et ord eller et tegn er den grundenhed, der bruges til at udvide en markering.

Automatisk ordvalg (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Om markeret tekst forbliver fremhævet, når kontrolelementet ikke er i fokus.

Skjul markering (formular)

Standardkørselstilstand for IME (Input Method Editor).

IME-tilstand (formular)

Det maksimale antal tegn, som en bruger kan angive.

Maks. længde (formular)

Om brugeren kan markere en tekstlinje ved at klikke til venstre for teksten.

Valgt margen (formular)

Teksten i kontrolelementet.

Tekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Tastatur og mus:

Om der automatisk flyttes til det næste kontrolelement (automatisk tabulering), når en bruger har angivet det maksimale antal tegn, som er tilladt for kontrolelementet.

AutoTab (formular)

Om træk og indsæt er aktiveret

Trækkefunktionsmåde (formular)

Markering i kontrolelementet, når det aktiveres (markér alt eller ingen ændring).

EnterFieldBehavior (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for kombinationsfelter:

Datakilden til flere kolonner.

BoundColumn (formular)

Det antal kolonner, der skal vises.

ColumnCount (formular)

En enkelt række som kolonneoverskrift.

ColumnHeads (formular)

Bredden af hver kolonne.

ColumnWidths (formular)

Det symbol, der vises på rullelisteknappen (pil ned, almindeligt, ellipse eller understregningstegn).

DropButtonStyle (formular)

Det område, der bruges til at udfylde listen.

ListFillRange (Excel)

Det maksimale antal rækker, der skal vises på listen.

ListRows (formular)

Listetypografien (almindelig, med alternativknapper eller med afkrydsningsfelter).

ListStyle (formular)

Bredden på listen.

ListWidth (formular)

Hvordan kontrolelementet søger på listen, mens brugeren skriver (første bogstav, fuld indtastning eller intet)

MatchEntry (formular)

Om en værdi, som angives som tekst, skal svare til en post på den eksisterende liste.

MatchRequired (formular)

Hvornår rullelisteknappen skal vises (aldrig, med fokus eller altid).

ShowDropButtonWhen (formular)

Hvordan brugeren vælger eller angiver værdien (kombinationsfelt med rulleliste eller rulleliste).

Style (formular)

Den kolonne, der skal gemmes i egenskaben Text, når brugeren markerer en række.

TextColumn (formular)

Det element, der vises øverst på listen.

TopIndex (formular)

Noter   

 • Hvis du vil oprette et kombinationsfelt med to kolonner med kolonneoverskrifter, skal du angive ColumnCount til 2, ColumnHeads til True, ColumnWidths til bredden på hver kolonne, f.eks. 72pt,72pt, ListFillRange til det område, der bruges til at udfylde listen, f.eks. B1:C6, BoundColumn til enten 1 eller 2 for at angive, hvilken kolonneværdi der skal gemmes, TextColumn til den kolonne med data, der skal vises i tekstfeltsektionen i kombinationsfeltet, som kan være den samme som eller forskellig fra værdien BoundColumn, og LinkedCell til en adresse, som indeholder den markerede værdi. Kolonnenavnet bruges som standard som kolonneoverskriften, f.eks. Kolonne B og Kolonne C. Hvis du vil bruge dine egne kolonneoverskrifter, skal du placere dem lige over den første værdi, der er angivet i ListFillRange, f.eks. B1 og C1, før du lukker dialogboksen Egenskaber. Til sidst skal du ændre størrelsen på kombinationsfeltet, så begge kolonner vises.

 • Hvis du vil oprette et kombinationsfelt, hvor der kun vises en enkelt værdi i kombinationsfeltet, men en anden værdi gemmes i den sammenkædede celle, skal du oprette et kombinationsfelt med to kolonner og derefter skjule en af kolonnerne ved at angive værdien ColumnWidths til 0 for den kolonne. Du kan f.eks. konfigurere et kombinationsfelt med to kolonner, som indeholder navnene på helligdage i en kolonne og datoerne for helligdagene i en anden kolonne. Angiv den første kolonne som TextColumn for at vise helligdagene for brugerne. Angiv den anden kolonne som BoundColumn for at gemme datoerne for helligdagene. Skjul derefter datoerne for helligdagene ved at angive egenskaben ColumnWidths for den anden kolonne til 0.

 • Hvis du vil oprette et kombinationsfelt, hvor brugerne ikke kan angive nye værdier, skal du angive Style til 2. Hvis du vil oprette et kombinationsfelt, hvor brugerne kan angive nye værdier, som ikke findes på listen, skal du angive Style til 1, som er standardværdien. I dette tilfælde skal du skrive VBA-kode, hvis du vil opdatere listeværdierne dynamisk.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oprette eller fjerne en rulleliste

Video: oprette en rulleliste

Oversigt over formularer, kontrolelementer til formular og ActiveX-objekter i et regneark

Tilføj en etiket eller tekstboks i et regneark

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×