Føje en formel til et kontrolelement

I en Microsoft Office InfoPath 2007-formularskabelon kan du bruge en formel til at oprette en ny værdi for et felt og vise denne værdi i et kontrolelement, der er indbind til feltet. En formel er et XPath-udtryk, der består af værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer, der bruges til at beregne og vise andre værdier.

I de fleste tilfælde indsætter du en formel ved hjælp af dialogboksen Indsæt formel, som du åbner i feltets eller kontrolelementets egenskaber. Du kan bruge denne dialogboks til at indsætte felter og funktioner korrekt i formlen og kontrollere, om formlen er korrekt. Hvis du har kendskab til XML Path Language (XPath), kan du redigere XPath-udtrykket for formlen i denne dialogboks.

Denne artikel indeholder

Hvad er en formel?

Føje en formel til et kontrolelement

Redigere XPath-udtrykket for en formel

Hvad er en formel?

En formel er et XPath-udtryk, der består af værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer, der bruges til at beregne og vise andre værdier. Formler kan bruges til at udføre følgende opgaver:

 • Beregne matematiske værdier ud fra værdier, du angiver, når du designer formularskabelonen, eller værdier, som brugerne indtaster i kontrolelementer, når de udfylder formularer, baseret på din formularskabelon.

 • Vise bestemte datoer og klokkeslæt.

 • Vise de værdier, som brugerne indtaster i ét kontrolelement, i et andet kontrolelement.

 • Angive standardværdien af et felt eller kontrolelement.

 • Køre en regel, baseret på en værdi, der beregnes ved hjælp af en formel.

Alle XPath-udtryk, der bruges i en formel, er en kombination af værdier, funktioner og operatorer, der evalueres til en enkelt værdi. En formel kan indeholde flere udtryk. Du kan betragte en formel som en ytring, der består af én eller flere sætninger, hvor hver sætning repræsenterer et udtryk i formlen.

Følgende illustration viser forholdet mellem en formel og et udtryk.

En formel består af et eller flere udtryk. Et udtryk er en kombination af operatorer, feltnavne, funktioner, litteraler og konstanter, der udtrykkes i tal som en enkelt værdi.

En funktion er et udtryk, der returnerer en værdi, baseret på resultaterne af en beregning. De værdier, der bruges i funktionerne, kaldes argumenter. Du kan bruge de XPath 1.0-standardfunktioner, der findes i InfoPath, samt nogle InfoPath-specifikke funktioner. Du kan finde links til flere oplysninger om InfoPath-funktioner i sektionen Se også.

Toppen af siden

Føje en formel til et kontrolelement

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, hvor du vil oprette formlen.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  Bemærk: Hvis du vil oprette formlen ved hjælp af feltets egenskaber, skal du højreklikke på feltet i opgaveruden Datakilde og derefter klikke på Egenskaber i genvejsmenuen.

 4. Hvis du vil indsætte et felt eller en gruppe i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe og derefter klikke på feltet eller gruppen i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe.

 5. Hvis du vil indsætte en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion og derefter vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion.

  Tip: Hvis funktionen kræver parametre, skal du vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, klikke på OK og derefter dobbeltklikke på den funktion, du tilføjede, i boksen Formel og klikke på et felt eller en gruppe i dialogboksen Egenskaber for kontrolelement. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i sektionen Se også.

 6. Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

  Liste over matematiske operationer

  Handling

  Symbol

  Addere

  +

  Subtrahere (-)

  -

  Gange

  *

  Dividere

  /

  Bemærk: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du sørge for, at der er et mellemrum før og efter divisionsoperatoren. Hvis divisionsoperatoren ikke har mellemrum før og efter, kan InfoPath fortolke '/' som en separator for XPath-placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

  Tip: Matematiske formler afhænger normalt af heltal eller decimaltal i argumenter. Hvis du vil undgå tomme værdier i formlen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tomme værdier skal behandles som nul i kategorien Avanceret i dialogboksen Formularindstillinger.

 7. Hvis du vil kontrollere syntaksen i formlen, skal du klikke på Kontrollér formel i dialogboksen Indsæt formel.

  Min formel indeholder fejl

  Klik på Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for at få vist fejlene i formlen. Her er nogle forslag til løsning af disse fejl:

  • Hvis du bruger en funktion i formlen, skal du kontrollere, at du bruger de rigtige argumenter til funktionen. Nogle funktioner kræver felter eller grupper, mens andre funktioner kræver bestemte værdier som argumenter. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i sektionen Se også.

  • Slet formlen, og skriv den igen for at sikre, at den er skrevet korrekt.

 8. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Redigere XPath-udtrykket for en formel

Hvis du har kendskab til XPath, kan du redigere XPath-udtrykket for en formel direkte i dialogboksen Indsæt formel. Du kan også redigere XPath-udtrykket ved hjælp af kontrolelementets egenskaber (for tekstbokse, RTF-tekstbokse og datovælgere) eller feltets egenskaber.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, der indeholder det udtryk, du vil redigere.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  Bemærk: Hvis du vil redigere XPath-udtrykket ved hjælp af feltets egenskaber, skal du højreklikke på feltet i opgaveruden Datakilde og derefter klikke på Egenskaber i genvejsmenuen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Rediger XPath (avanceret) i dialogboksen Indsæt formel.

  Formlen skifter til XPath-udtryksversionen af formlen.

 5. Rediger formlens XPath-udtryk i boksen Formel. Hvis du vil medtage felter, grupper eller funktioner i udtrykket, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe eller Indsæt funktion.

 6. Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

  Min formel indeholder fejl

  Klik på Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for at få vist fejlene i formlen. Her er nogle forslag til løsning af disse fejl:

  • Hvis du bruger en funktion i formlen, skal du kontrollere, at du bruger de rigtige argumenter til funktionen. Nogle funktioner kræver felter eller grupper, mens andre funktioner kræver bestemte værdier som parametre. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i sektionen Se også.

  • Slet formlen, og skriv den igen for at sikre, at den er skrevet korrekt.

 7. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×