Føje en figur til SmartArt-grafik

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du ikke forsøger at føje figurer til SmartArt-grafik, kan du finde følgende links nyttige:

Du kan føje figurer til SmartArt-grafikken enten fra i SmartArt-grafikken eller fra inde i tekstruden. Afhængigt af typen SmartArt-grafisk layout, du bruger, kan du muligvis ikke bruge nogle af de kommandoer, der er beskrevet nedenfor. Nogle SmartArt-grafiske layout har begrænsninger på antallet af forskellige niveauer, at du kan have eller begrænsninger på antallet af figurer i SmartArt-grafik kan indeholde. For eksempel grundlæggende Matrix-layout er begrænset til fire figurer, og du kan ikke føje flere figurer til den. Hvis du forsøger at føje flere figurer til en SmartArt-grafiklayout, som allerede indeholder det maksimale antal figurer, eller hvis du forsøger at oprette en figur på et niveau, som ikke understøtter SmartArt-grafiklayout, vises ikke på figuren og eventuel tekst, du føjer til dens punkttegn i tekstruden. Figurer, der ikke vises i din SmartArt-grafik, der stadig vises i tekstruden, men deres punkttegn er markeret med et rødt X symbol Figur vises ikke . Hvis du senere ændrer din SmartArt-grafik til et layout med en højere figur grænse, vises disse skjulte figurer igen. Finde flere oplysninger om begrænsninger for figur som SmartArt-grafiske layout har ubegrænset figurer?.

Tilføje en figur inde i SmartArt-grafikken

 1. Klik på SmartArt-grafikken, du vil føje en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du ønsker at tilføje den nye figur.

 3. Klik på fanen Layout under SmartArt-grafikværktøjer.

  SmartArt Tools Design tab image

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder for at angive placeringen af den nye figur:

  Billede af gruppen Opret grafik

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur på samme niveau som, men efter den markerede figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur på det samme niveau som den markerede figur, men før den skal.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte en figur ét niveau over den markerede figur.

   Den nye figur indsættes på den markerede figurs plads, og den markerede figur og alle figurer derunder sænkes ét niveau hver.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en figur ét niveau under den markerede figur.

   Den nye figur tilføjes på samme niveau som og efter de øvrige figurer.

Bemærk: 

 • I stedet for at klikke på pilen under Tilføj figur i trin 4 ovenfor skal du klikke på Tilføj figur for hurtigt at tilføje en figur, der passer til din SmartArt-grafik.

 • Hvis du klikker på Tilføj figur og ikke har markeret en figur, tilføjes en figur enten efter figurerne på øverste niveau eller under en figur på øverste niveau for at holde SmartArt-grafikken i balance.

 • Figuren Tilføj assistent er kun tilgængelig, hvis du har valgt layout for organisationsdiagram.

Tilføje en figur inde i tekstruden

Tilføje en figur før en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du placere markøren i begyndelsen af teksten, som du vil føje en figur til.

 2. Skriv teksten, og tryk på ENTER.

Tilføje en figur efter en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du placere markøren i slutningen af teksten, som du vil føje en figur til.

 2. Tryk på ENTER, og skriv teksten.

Bemærk: 

 • Hvis du vil indrykke den nye figur, skal du trykke på TAB, mens du er placeret i tekstruden. Hvis du vil annullere en indrykning, skal du trykke på SKIFT+TAB.

 • Hvis du markerer en figur, der forbinder eller sammenkæder andre figurer, f.eks. en streg eller en pil, og derefter klikker på Tilføj figur, tilføjes både den forbundne figur og figuren ved siden af, så balancen i layoutet opretholdes. Hvis du kun vil indsætte en forbundet figur, skal du føje en streg eller en anden figur til SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil indsætte en figur, der adskiller sig fra alle figurer, der findes i layoutet, skal du først føje en standardfigur og derefter erstatte figuren.

 • Hvis du vil tilføje en brugerdefineret figur, enten i den samme SmartArt-grafik eller i en anden SmartArt-grafik med samme layoutnavn, skal du kopiere og indsætte figuren. Du behøver ikke at annullere alle tilpasningerne, når du har tilføjet figuren. Hvis du f.eks. har ændret en af de rektangulære figurer i Grundlæggende proces 1A til en rød trekant, kan du kopiere og indsætte den røde trekant i Grundlæggende proces 1B uden at annullere alle tilpasningerne. Tilpasningen af trekanten bevares ikke, medmindre du kopierer og indsætter inden for den samme SmartArt-grafik.

 • Hvis du hurtigt vil tilføje yderligere Assistent-figurer, skal du placere markøren i slutningen af den tekst, der repræsenterer en assistent, og derefter trykke på ENTER.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×