Føje en figur til SmartArt-grafik

Du kan enten tilføje figurer fra SmartArt-grafikken eller fra tekstruden.

Tilføje en figur inde i SmartArt-grafikken

 1. Klik på SmartArt-grafikken, du vil føje en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du ønsker at tilføje den nye figur.

 3. Klik på fanen Layout under SmartArt-grafikværktøjer.

  SmartArt Tools Design tab image

 4. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder for at angive placeringen af den nye figur:

  Billede af gruppen Opret grafik

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur på samme niveau som, men efter den markerede figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur på samme niveau som, men før den markerede figur.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte en figur ét niveau over den markerede figur.

   Den nye figur indsættes på den markerede figurs plads, og den markerede figur og alle figurer derunder sænkes ét niveau hver.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en figur ét niveau under den markerede figur.

   Den nye figur tilføjes på samme niveau som og efter de øvrige figurer.

Bemærk  

 • I stedet for at klikke på pilen under Tilføj figur i trin 4 ovenfor skal du klikke på Tilføj figur for hurtigt at tilføje en figur, der passer til din SmartArt-grafik.

 • Hvis du klikker på Tilføj figur og ikke har markeret en figur, tilføjes en figur enten efter figurerne på øverste niveau eller under en figur på øverste niveau for at holde SmartArt-grafikken i balance.

 • Figuren Tilføj assistent er kun tilgængelig, hvis du har valgt layout for organisationsdiagram.

Tilføje en figur inde i tekstruden

Tilføje en figur før en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du placere markøren i begyndelsen af teksten, som du vil føje en figur til.

 2. Skriv teksten, og tryk på ENTER.

Tilføje en figur efter en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du placere markøren i slutningen af teksten, som du vil føje en figur til.

 2. Tryk på ENTER, og skriv teksten.

Bemærk  

 • Hvis du vil indrykke den nye figur, skal du trykke på TAB, mens du er placeret i tekstruden. Hvis du vil annullere en indrykning, skal du trykke på SKIFT+TAB.

 • Hvis du markerer en figur, der forbinder eller sammenkæder andre figurer, f.eks. en streg eller en pil, og derefter klikker på Tilføj figur, tilføjes både den forbundne figur og figuren ved siden af, så balancen i layoutet opretholdes. Hvis du kun vil indsætte en forbundet figur, skal du føje en streg eller en anden figur til SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil indsætte en figur, der adskiller sig fra de figurer, der findes i layoutet, skal du først tilføje en standardfigur og derefter erstatte figuren.

 • Hvis du vil tilføje en brugerdefineret figur, enten i den samme SmartArt-grafik eller i en anden SmartArt-grafik med samme layoutnavn, skal du kopiere og indsætte figuren. Du behøver ikke at annullere alle tilpasningerne, når du har tilføjet figuren. Hvis du f.eks. har ændret en af de rektangulære figurer i Grundlæggende proces 1A til en rød trekant, kan du kopiere og indsætte den røde trekant i Grundlæggende proces 1B uden at annullere alle tilpasningerne. Tilpasningen af trekanten bevares ikke, medmindre du kopierer og indsætter inden for den samme SmartArt-grafik.

 • Hvis du hurtigt vil tilføje yderligere Assistent-figurer, skal du placere markøren i slutningen af den tekst, der repræsenterer en assistent, og derefter trykke på ENTER.

Gælder: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog