Føje en eller flere poster til en database

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan angive data i en Microsoft Office Access 2007 database, og finde de baggrundsoplysninger, der er behov for at forstå de forskellige processer til dataindtastning. I artiklen forklares også, hvordan du bruger flere teknikker til dataindtastning i Access.

Denne artikel indeholder

Grundlæggende funktioner ved tilføjelse af poster

Føje poster direkte til en tabel i dataarkvisning

Tilføje poster ved at bruge en formular

Redigere elementerne i et opslagsfelt

Indtaste strenge af længden nul

Tilføje poster ved at bruge funktionen Dataindsamling

Tilføje poster ved at importere eller sammenkæde data

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at tilføje poster fra en anden database

Tidsbesparende metoder for dataindtastning

Grundlæggende funktioner ved tilføjelse af poster

Hvis du vil angive data nøjagtigt og hurtigt i en Access-database, hjælper det at have grundlæggende kendskab til, hvordan en database fungerer. De følgende afsnit indeholder oplysninger, der forklarer noget af den grundlæggende struktur og de grundlæggende designprincipper, der styrer den måde, data indtastes på.

Sådan påvirkes dataindtastningen af databasedesignet

En Access-database er ikke en fil på samme måde som et Microsoft Office Word 2007-dokument eller et Microsoft Office PowerPoint 2007-dias. En Access-database er i stedet en samling objekter  – tabeller, formularer, rapporter, forespørgsler osv. – der skal fungere sammen, før en database kan fungere korrekt.

Desuden skal disse objekter overholde et sæt designprincipper, ellers vil databasen fungere dårligt eller slet ikke fungere. Disse designprincipper påvirker så igen den måde, data indtastes på. Husk på disse fakta om databaseobjekter og -design, når du fortsætter.

 • Alle data gemmes i en eller flere tabeller i Access. Antallet af tabeller, du bruger, afhænger af databasens design og kompleksitet. Selvom du kan få vist data i en formular, en rapport eller i de resultater, der returneres af en forespørgsel, gemmes data kun i tabeller i Access, og de andre objekter i databasen bygges oven på disse tabeller.

 • Hver tabel bør kun acceptere én type data. En tabel med oplysninger om arbejdsrelaterede kontaktpersoner bør f.eks. ikke indeholde salgsoplysninger. Hvis den gør det, kan det blive vanskeligt for ikke at sige umuligt at finde de korrekte oplysninger.

 • Hvert felt i en tabel accepterer typisk kun én datatype. Du kan f.eks. ikke gemme noter i et felt, der er indstillet til at acceptere tal. Hvis du forsøger at indtaste tekst i et felt af denne type, vises der en fejlmeddelelse. Der er dog ikke tale om en fast, streng regel. Du kan f.eks. gemme tal (f.eks. postnumre) i et felt, der er indstillet til datatypen Tekst, men du kan ikke udføre beregninger med disse data.

 • Med visse undtagelser bør felterne i en post kun acceptere én værdi. Du kan f.eks. ikke angive mere end én adresse i et adressefelt. Dette er i modsætning til Microsoft Office Excel 2007, hvor du som standard kan angive et vilkårligt antal navne eller adresser eller billeder i en enkelt celle, medmindre du har angivet, at den pågældende celle skal acceptere begrænsede typer data.

  Du kan dog indtaste en afgrænset liste over elementer i felter, der er indstillet til datatypen Tekst eller Notat. Desuden indeholder Office Access 2007 en ny funktion, det såkaldte felt med flere værdier. Du kan bruge felter med flere værdier til at vedhæfte forskellige datastykker i en enkelt post, og du kan oprette lister, der accepterer flere værdier. Du kan f.eks. vedhæfte en Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentation og det ønskede antal dias i en databasepost. Du kan også oprette en navneliste og vælge alle de ønskede navne. Brugen af felter med flere værdier bryder tilsyneladende reglerne for databasedesign, fordi der kan gemmes mere end én post pr. tabelfelt, men det er faktisk ikke tilfældet, fordi Access gennemtvinger reglerne "i baggrunden" ved at gemme dataene i specielle, skjulte tabeller.

 • I tidligere versioner af Access skulle du designe og oprette mindst én tabel, før du kunne indtaste data. Du skulle beslutte, hvilke felter, der skulle føjes til tabellen, og du skulle angive datatyperne for hvert felt. I Office Access 2007 kan du nu åbne en tom tabel og straks begynde at indtaste data. Access tildeler feltet en datatype på basis af, hvad du indtaster.

Flere oplysninger

Oplysningerne i dette afsnit berører databasedesign, tabeldesign og en ny funktion, der kaldes felter med flere værdier.

Følgende hyperlinks fører dig til artikler, hvor du kan finde flere oplysninger om disse emner.

 • Grundlæggende oplysninger om databasedesign

  I denne artikel beskrives vigtige begreber, f.eks. planlægning af en database, design af data og normalisering – processen, hvor data opdeles i relaterede tabeller, og hvor overflødige data fjernes.

 • Oprette tabeller i en database

  I denne artikel beskrives det, hvordan du kan oprette tabeller, tilføje primære nøgler (felter, der entydigt identificerer hver række eller post i tabellen), og hvordan datatyper og tabelegenskaber angives.

 • Vedhæfte filer og grafik til poster i databasen

  I denne artikel beskrives det, hvordan du kan vedhæfte et eller flere datastykker i feltet Vedhæftet fil.

 • Bruge en liste, hvor der gemmes flere værdier

  I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge lister med afkrydsningsfelter og rullelister med afkrydsningsfelter til at gemme mere end én værdi.


Sådan påvirker datatyper den måde, data indtastes på

Når du designer en databasetabel, vælger du en datatype for hvert af felterne i den pågældende tabel, en proces, som er med til at sikre mere nøjagtig dataindtastning. Lad os f.eks. antage, at du åbner en tom tabel og indtaster nogle salgstal. Feltet tildeles derefter automatisk datatypen Tal. Hvis nogen forsøger at indtaste tekst i dette felt, vises der en fejlmeddelelse, og brugeren får ikke lov til at gemme den ændrede post – et trin, der er med til at beskytte dine data.

Vis hvordan jeg får vist datatyper

Benyt en af følgende fremgangsmåder i navigationsruden:

 • Dobbeltklik på den tabel, du vil undersøge, og se på værdien på listen Datatype i gruppen Datatype og formatering under fanen Dataark. Værdien ændrer sig i takt med, at du anbringer markøren i de forskellige felter i tabellen. Denne figur viser listen:

  listen datatype

 • Højreklik i den tabel, du vil undersøge, og klik derefter på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designgitteret i programmet, og i den øverste sektion af gitteret vises navnet og datatypen for hvert tabelfelt. Denne figur viser en typiske tabel i designgitteret.

  Felter i designvisning

Den datatype, du indstiller for hvert tabelfelt, angiver det første kontrolniveau for, hvad du kan og ikke kan skrive i et felt. I nogle tilfælde, når du f.eks. arbejder med et notatfelt, kan du indtaste alle de ønskede data. I andre tilfælde, når du f.eks. arbejder med feltet Autonummerering, vil feltets datatype forhindre, at der overhovedet kan skrives oplysninger. I følgende tabel vises de datatyper, som findes i Office Access 2007, med en beskrivelse af, hvordan de påvirker dataindtastning.

Datatype

Indvirkning på dataindtastning

Tekst

Tekstfelter accepterer enten tekst eller numeriske tegn, herunder afgrænsede lister over elementer. Et tekstfelt accepterer færre tegn end et notatfelt: fra 0 til 255 tegn. I visse tilfælde kan du bruge konverteringsfunktioner til at udføre beregninger på data i et tekstfelt.

Notat

Du kan skrive store mængder tekst og numeriske data i denne type felt. Hvis databasedesigneren desuden angiver feltet til at understøtte RTF-formatering, kan du anvende de typer formatering, der normalt findes i tekstbehandlingsprogrammer, f.eks. Word. Du kan f.eks. anvende forskellige skrifttyper og skriftstørrelser på bestemte tegn i teksten, og du kan formatere dem med fed eller kursiv osv. Du kan også føje HTML-kode til data.

Desuden har notatfelter den nye egenskab Vedhæft kun. Når du aktiverer denne egenskab, kan du vedhæfte nye data til et notatfelt, men du kan ikke ændre eksisterende data. Funktionen er beregnet til brug i f.eks. problemsporingsdatabaser, hvor du kan have brug for at bevare en permanent post, der forbliver uændret. Når du anbringer markøren i et notatfelt med egenskaben Vedhæft kun aktiveret, forsvinder teksten i feltet som standard. Du kan ikke formatere eller på anden måde ændre teksten.

Yderligere oplysninger om brug af RTF-formatering i et notatfelt finder du i artiklen Formatere data i rækker og kolonner.

Ligesom med tekstfelter kan du også bruge konverteringsfunktioner på data i et notatfelt.

Tal

Du kan kun indtaste tal i denne felttype, og du kan udføre beregninger af værdierne i et felt med datatypen Tal.

Dato og klokkeslæt

Du kan kun angive datoer og klokkeslæt i et felt af denne type. Afhængigt af hvordan databasedesigneren angiver feltet, kan du finde disse betingelser:

 • Hvis databasedesigneren har angivet en inputmaske for feltet (en række konstant- og pladsholdertegn, der vises, når du markerer feltet), skal du indtaste data på de pladser og i det format, som masken angiver. Hvis du f.eks. ser en maske, som f.eks. MMM_DD_ÅÅÅÅ, skal du skrive Okt 11 2006 på de angivne pladser. Du kan ikke angive hele månedens navn og heller ikke en årstalsværdi med to tal.

 • Hvis designeren ikke har oprettet en inputmaske til at styre den måde, du indtaster en dato eller et klokkeslæt på, kan du angive værdien ved hjælp af et hvilket som helst gyldigt dato- eller klokkeslætsformat. Du kan f.eks. skrive 11. okt. 2006, 11-10-06, oktober 11, 2006 osv.

 • Databasedesigneren anvender muligvis et visningsformat på feltet. I så fald kan du, hvis der ikke findes en inputmaske, angive en værdi i næsten et hvilket som helst format, men Access viser datoerne i overensstemmelse med visningsformatet. Du kan f.eks. skrive 11-10-2006, men visningsformatet kan være angivet sådan, at værdien vises som 11-okt-2006.

  Yderligere oplysninger om inputmasker finder du i artiklen Formatere data i rækker og kolonner.

Valuta

Du kan kun indtaste valutaværdier i denne felttype. Du skal ikke indtaste valutasymbolet manuelt. I Access anvendes som standard det valutasymbol (kr., £, $ osv.), der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

Autonummerering

Du kan ikke indtaste eller ændre data i denne felttype på noget tidspunkt. Access øger værdien i et autonummereringsfelt, hver gang du tilføjer en ny post i en tabel.

Ja/Nej

Når du klikker på et felt, der er indstillet til denne datatype, vises enten et afkrydsningsfelt eller en rulleliste, afhængigt af, hvordan du har formateret feltet. Hvis du formaterer feltet, så det viser en liste, kan du vælge enten Ja eller Nej, Sand eller Falsk eller Til eller Fra på listen, igen afhængigt af, hvilket format, du har anvendt på feltet. Du kan ikke indtaste værdier på listen eller ændre værdierne på listen direkte i en formular eller tabel.

OLE-objekt

Du bruger denne felttype, når du vil vise data fra en fil, der er oprettet i et andet program. Du kan f.eks. vise en tekstfil, et Excel-diagram eller PowerPoint-dias i et OLE-objektfelt.

Du kan hurtigere, lettere og mere fleksibelt få vist data fra andre programmer, når du bruger vedhæftede filer. Se Vedhæftet fil senere i tabellen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Hyperlink

Du kan angive data i denne type felt, og Access ombrydes det i en webadresse. Eksempelvis hvis du skriver en værdi i feltet, Access omgiver din tekst med http://www. your_text.com. Hvis du angiver en gyldig webadresse, fungerer dit link. Dit link, ellers medfører en fejlmeddelelse. Også kan redigere eksisterende hyperlinks være svært fordi at klikke på et hyperlink med musen starter browseren og fører dig til det websted, der er angivet i feltet link. For at redigere et hyperlink skal du vælge et tilstødende felt, Brug tasterne TAB eller pil for at flytte fokus til hyperlinkfeltet og derefter trykke på F2 for at aktivere redigering.

Vedhæftet fil

Du kan vedhæfte data fra andre programmer til denne felttype, men du kan ikke skrive eller på anden måde angive tekst eller numeriske data.

Oplysninger om brug af et felt til vedhæftede filer finder du i artiklen Vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Guiden Opslag

Guiden Opslag er ikke en datatype. Du bruger i stedet guiden til at oprette to typer rullelister: værdilister og opslagsfelter. En værdiliste bruger en afgrænset liste over elementer, du kan indtaste manuelt, når du bruger guiden Opslag. Værdierne kan være uafhængige af andre data eller objekter i databasen.

Til gengæld bruger et opslagsfelt en forespørgsel til at hente data fra en eller flere af de andre tabeller i en database eller et andet sted, som f.eks. en server, der kører med Windows SharePoint Services 3.0. Opslagsfeltet viser derefter dataene på en rulleliste. Guiden Opslag indstiller som standard tabelfeltet til datatypen Tal.

Du kan arbejde med opslagsfelter direkte i tabeller og også i formularer og rapporter. Værdierne i et opslagsfelt vises som standard i en type listekontrolelement kaldet en kombinationsboks - en liste med en rullepil: Tom opslagsliste . Afhængigt af, hvordan databasedesigneren har defineret opslagsfeltet og kombinationsboksen, kan du redigere elementerne på listen og føje elementer til listen. For at kunne gøre det skal databasedesigneren have defineret en egenskab for opslagsfeltet (egenskaben hedder BegrænsTilListe, og designeren skal deaktivere den).

Hvis du ikke kan redigere værdierne direkte på en opslagsliste, skal du tilføje eller ændre dataene på den foruddefinerede værdiliste eller i den tabel, der fungerer som kilde til opslagsfeltet. Flere oplysninger om, hvordan du gør det, finder du under Redigere elementerne i en opslagstabel senere i denne artikel.

Endelig kan du, når du opretter et opslagsfelt, eventuelt angive, at det skal understøtte flere værdier. Når du gør det, vil der på den liste, der oprettes, være vist et afkrydsningsfelt ud for hvert listeelement, og du kan markere eller fjerne markeringen for elementerne efter behov. Denne figur viser en typisk liste med flere værdier:

Liste med afkrydsningsfelter.

Oplysninger om oprettelse af opslagsfelter med flere værdier og brug af de resulterende lister finder du i artiklerne Bruge en liste, hvor der gemmes flere værdier og Vejledning i brug af felter med flere værdier.

Sådan påvirker tabelfeltegenskaber den måde, data indtastes på

Ud over de designprincipper, der styrer strukturen af en database og de datatyper, der bestemmer, hvad du kan angive i et givent felt, er der flere feltegenskaber, der også kan påvirke den måde, du indtaster data i en Access-database på.

Få vist egenskaber for et tabelfelt

Access indeholder nu to muligheder for at få vist egenskaberne for et tabelfelt. Du kan bruge kontrolelementerne under fanen Dataark, eller du kan åbne tabellen i designvisning. Følgende procedurer forklarer brugen af begge teknikker.

Få vist tabelegenskaber under fanen Dataark

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil bruge.

 2. Klik på fanen Dataark, og brug kontrolelementerne i gruppen Datatype og formatering til at få vist egenskaberne for hvert enkelt tabelfelt.

Få vist tabelegenskaber i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du ønsker, og klik på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i designgitteret.

 2. Klik på fanen Generelt i nederst del af gitteret, hvis den ikke allerede er markeret.

  Eller

  Klik på fanen Opslag for at få vist egenskaberne for et opslagsfelt.

  Et opslagsfelt er et tabelfelt, hvor der bruges en forespørgsel til at hente værdier fra en eller flere tabeller i en database. Disse værdier vil som standard blive vist som en liste i opslagsfeltet. Afhængigt af hvordan en databasedesigner angiver opslagsfeltet, kan du markere et eller flere elementer på listen.

I følgende tabel vises de egenskaber, der har den største virkning på dataindtastning, og det forklares, hvordan de påvirker indtastning af data.

Egenskab

Placering i tabeldesign-
gitteret

Mulige værdier

Funktionsmåde, når du forsøger at indtaste data

Feltstørrelse

Fanen Generelt

0 til 255

Tegngrænsen gælder kun i felter, der er indstillet til datatypen Tekst. Hvis du forsøger at indtaste flere end det angivne antal tegn, afkortes de i feltet.

Obligatorisk

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når denne egenskab er slået til, er du tvunget til at indtaste en værdi i et felt, og du kan ikke gemme nye data i programmet, før du har udfyldt et felt, der skal udfyldes. Når egenskaben er slået fra, accepteres Null-værdier i feltet, hvilket vil sige, at feltet kan være tomt.

Bemærk: En Null-værdi er ikke det samme som en nulværdi. Nul er et ciffer, og "Null" er en manglende, ikke-defineret eller ukendt værdi.

TilladNulLængde-strenge

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når denne er slået til, kan du angive strenge af længden nul – strenge, der ikke indeholder tegn. Hvis du vil oprette en streng af længden nul, skal du angive et sæt dobbelt anførselstegn i feltet ("").

Indekseret

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når du indekserer et tabelfelt, kan du ikke tilføje dubletværdier. Du kan også oprette et indeks ud fra mere end ét felt. I så fald kan du dublere værdierne i det ene felt, men ikke i begge felter.

Inputmaske

Fanen Generelt

Foruddefinerede eller brugerdefinerede sæt konstanttegn og pladsholdertegn

En inputmaske tvinger dig til at indtaste data i et foruddefineret format. Maskerne vises, når du markerer et felt i en tabel eller et kontrolelement i en formular. Antag f.eks., at du klikker på et Dato-felt og får vist disse tegn: MMM-DD-YYYY. Det er en inputmaske. Den tvinger dig til at angive månedsværdier som forkortelser på tre bogstaver, f.eks. OKT, og årstal som fire cifre  – f.eks. OKT-15-2006.

Bemærk: Husk, at inputmasker kun bestemmer, hvordan du indtaster data, ikke hvordan disse data gemmes eller vises i Access.

Yderligere oplysninger om oprettelse og brug af inputmasker finder du i artiklen Formatere data i rækker og kolonner. Yderligere oplysninger om, hvordan dato- og klokkeslætsdata vises og gemmes i Access, finder du i artiklen Angive en værdi for dato eller klokkeslæt.

BegrænsTilListe

Fanen Opslag

Ja/Nej

Aktiverer eller deaktiverer ændringer af elementerne i et opslagsfelt. Nye brugere af Access prøver nogle gange at ændre elementerne i et opslagsfelt manuelt. Når Access forhindrer dig i at ændre elementerne i et felt, er denne egenskab angivet til Ja. Hvis egenskaben er aktiveret, og du har brug for at ændre elementerne på en liste, skal du åbne listen (hvis du vil redigere en værdiliste) eller den tabel, der indeholder kildedataene til listen (hvis du vil redigere et opslagsfelt), og ændre værdierne dér. Flere oplysninger om brug af opslagsfelter finder du under Redigere elementerne i en opslagstabel senere i denne artikel.

Tillad redigering
af værdiliste

Fanen Opslag

Ja/Nej

Aktiverer eller deaktiverer kommandoen Rediger listeelementer for værdilister, men ikke for opslagsfelter. Hvis du vil aktivere kommandoen for opslagsfelter, skal du indtaste et gyldigt formularnavn i egenskaben Redigeringsformular til listeelementer. Kommandoen Tillad redigering af værdiliste vises i en genvejsmenu, der åbnes, når du højreklikker på en liste eller kombinationsboks. Når du kører kommandoen, åbnes dialogboksen Rediger listeelementer. Hvis du derimod angiver navnet på en formular i egenskabsboksen Redigeringsformular til listeelementer, åbnes denne formular i stedet for dialogboksen.

Bemærk: Du kan køre kommandoen Rediger listeelementer fra lister og kontrolelementer i kombinationsbokse i formularer og fra kontrolelementer i kombinationsbokse, der findes i tabeller og forespørgselsresultatsæt. Formularer skal være åbnet i enten designvisning eller browservisning. Tabeller og forespørgselsresultatsæt skal være åbnet i dataarkvisning.

Redigeringsformular til listeelementer

Fanen Opslag

Navn på en formular til dataindtastning

Hvis du angiver navnet på en formular til dataindtastning som værdi i denne tabelegenskab, åbnes den pågældende formular, når en bruger kører kommandoen Rediger listeelementer Ellers åbnes dialogboksen Rediger listeelementer, når en bruger udfører kommandoen.

Toppen af siden

Føje poster direkte til en tabel i dataarkvisning

En tabel, der er åbnet i dataarkvisning, minder meget om et Excel-regneark, og du kan skrive eller indsætte data i et eller flere felter – hvad der svarer til en celle i et regneark.

Husk på følgende, når du gør det.

 • Du behøver ikke udtrykkeligt gemme dine data. I Access anvendes ændringer af tabellen, når du flytter markøren til et nyt felt i samme række, eller når du flytter markøren til en anden række.

 • Felterne i en Access-database er som standard indstillet til at acceptere en bestemt type data, f.eks. tekst eller tal. Du skal angive den type data, som feltet er defineret til at acceptere. Hvis du ikke gør det, vises der en fejlmeddelelse:

  Fejlmeddelelsen om ugyldig værdi

 • Der kan være anvendt en inputmaske til et felt. En inputmaske er et sæt konstanttegn og pladsholdertegn, som tvinger dig til at indtaste data i et bestemt format.

  Yderligere oplysninger om inputmasker finder du i artiklen Formatere data i rækker og kolonner.

 • Med undtagelse af vedhæftede filer og lister med flere værdier kan du kun indtaste én post i de fleste felter. Hvis du ikke ved, om et felt accepterer vedhæftede filer, kan du kontrollere feltets egenskaber. For at gøre det skal du følge trinnene i Få vist egenskaber for et tabelfelt tidligere i denne artikel. Du kan altid genkende en liste med flere værdier, fordi der i Access er et afkrydsningsfelt ud for hvert listeelement.

Indtaste data i en tabel

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil bruge.

  Tabellen åbnes som standard i dataarkvisning – et gitter, der ligner et Excel-regneark.

 2. Klik eller sæt på anden måde fokus på det første felt, du vil brug, og indtast derefter dine data.

 3. Hvis du vil gå til det næste felt i samme række, skal du trykke på TAB, bruge højre eller venstre piletast eller klikke på cellen i det næste felt.

  Når du trykker på TAB, anvendes Internationale indstillinger i Windows som standard til at bestemme, om markøren flyttes mod venstre eller mod højre. Hvis der på computeren anvendes et sprog, hvor der læses fra venstre mod højre, flyttes markøren mod højre, når du trykker på TAB. Hvis der på computeren anvendes et sprog, hvor der læses fra højre mod venstre, flyttes markøren mod venstre.

  Hvis du vil flytte til næste celle i en kolonne, skal du bruge pil op- eller pil ned-tasterne eller klikke på den ønskede celle.

Anvende RTF-formatering til data i et notatfelt

 1. Marker et notatfelt, mens tabellen er åben i dataarkvisning.

  Notatfelter indeholder typisk kommentarer eller noter, så du kan lede efter et felt med navnet "Kommentarer" eller "Noter". Hvis du stadig ikke kan finde notatfeltet, skal du følge trinnene under Få vist egenskaber for et tabelfelt tidligere i denne artikel.

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Billede af Access-båndet

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og -størrelser, fed eller kursiv tekst, farver osv.

Toppen af siden

Tilføje poster ved at bruge en formular

Brug af formularer til dataindtastning kan gøre det lettere, hurtigere og mere præcist, når du skal indtaste data. Formularer oprettes typisk, når du skal indtaste data i mere end én tabel ad gangen. Du opretter også formularer, når du vil skjule nogle af felterne i en tabel, når du vil gøre en database lettere at bruge (et trin, der kan reducere kursusudgifterne), og når du vil sikre dig, at brugerne indtaster data nøjagtigt.

Den måde, du bruger en formular på, afhænger af designet af formularen. Formularer kan indeholde et vilkårligt antal kontrolelementer, f.eks. lister, tekstbokse, knapper og dataark – gitre, der ligner Excel-regneark. Hvert af kontrolelementerne i formularen vil så enten læse data fra eller skrive data til et underliggende tabelfelt. Hvad du bruger et givent kontrolelement til, afhænger af den datatype du har angivet for det underliggende tabelfelt, eventuelle egenskaber, der er angivet for det pågældende felt, og muligvis af adskillige egenskaber, som databasedesigneren angiver for det enkelte kontrolelement. Yderligere oplysninger om, hvordan datatyper og feltegenskaber påvirker indtastning af data finder du i afsnittene Sådan påvirker datatyper den måde, data indtastes på og Sådan påvirker tabelfeltegenskaber den måde, data indtastes på tidligere i denne artikel.

I nedenstående afsnit forklares det, hvordan du kan bruge de mest almindelige kontrolelementer til dataindtastning. Hvis du har spørgsmål til en bestemt database, skal du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

Tilføje eller redigere tekst i en tekstboks

Når du tilføjer eller redigerer tekst i en tekstboks, arbejder du med data i enten et tekst- eller notatfelt. Husk, at du kan indstille et notatfelt (eller det kontrolelement, der er bundet til notatfeltet) til at understøtte RTF-formatering, og du kan derfor anvende forskellige skrifttyper, størrelser, typografier og farver på teksten.

Redigere tekst i en tekstboks

 • Placer markøren i tekstboksen, og ret dine data. Husk, at du ikke kan udføre beregninger på tal i et tekst- eller notatfelt.

Anvende RTF-formatering

Bemærk: Du kan kun følge disse trin i en tekstboks, som er bundet til et notatfelt. Se trinene i Få vist egenskaber for et tabelfelt tidligere i denne artikel.

 1. Når formularen er åben i formularvisning eller layoutvisning, eller tabellen er åben i dataarkvisning, kan du markere notatfeltet.

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Billede af Access-båndet

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og størrelser, formatere teksten som fed eller kursiv, ændre farver osv.

Indtaste data ved hjælp af en liste

Du kan bruge lister i formularer og i tabeller og forespørgselsresultatsæt, der er åbne i dataarkvisning – et gitter, der ligner et Excel-regneark.

Når du bruger en liste i en formular, kan du få vist et kontrolelement i en kombinationsboks eller et listebokselement. Disse figurer viser henholdsvis en kombinationsboks og et listebokselement.

Tom opslagsliste

Grundlæggende listebokskontrolelement i en formular

Når du bruger en liste i en tabel eller et forespørgselsresultatsæt, anvendes der som standard en kombinationsboks i programmet.

Lister kan desuden understøtte flere værdier. Hvis du får vist en liste med et afkrydsningsfelt ud for hvert listeelement, kan du markere helt op til 100 elementer på listen. Lister med flere værdier, som du kan oprette uden programmering, er en ny funktion i Office Access 2007, og de løser et almindeligt forretningsproblem. Antag f.eks., at du bruger en Access-database til at registrere kundernes supportspørgsmål. Hvis du har brug for at tildele flere personer til et spørgsmål, kan du bruge en liste med flere værdier. I tidligere versioner af Access ville det have forudsat avanceret programmering for at oprette et lignende værktøj. Disse figurer viser typiske lister med flere værdier.

En rulleliste med afkrydsningsfelter i åben tilstand.   Liste med afkrydsningsfelter.

Du kan også redigere elementerne på en liste. Hvis du eller databasedesigneren aktiverer kommandoen, kan du tilføje, ændre og fjerne listeelementer direkte fra listen. Databasedesignere kan imidlertid vælge at deaktivere kommandoen, så den ikke kan vælges for alle databaser.

Fremgangsmåderne i følgende afsnit viser, hvordan du anvender og redigerer lister.

Markere elementer på en rulleliste

 1. Åbne formularen, tabellen eller forespørgselsresultatsættet, der indeholder listen.

  Bemærk: Du skal åbne formularer i formularvisning eller layoutvisning. Du skal åbne tabeller eller forespørgselsresultatsæt i dataarkvisning.

 2. Klik på pil ned ud for listen, og marker derefter det ønskede element.

 3. Når du skal have registreret dit valg i databasen, skal du flytte markøren til et andet felt.

Markere elementer på en liste

 1. Åbn formularen med listen.

 2. Rul ned blandt elementerne på listen, og marker det ønskede element.

 3. Når du skal have registreret dit valg i databasen, skal du flytte markøren til et andet felt.

Markere elementer på en rulleliste med afkrydsningsfelter

 1. Åbn formularen, tabellen eller forespørgselsresultatsættet, der indeholder listen.

  Bemærk: Du kan bruge rullelister med afkrydsningsfelter i formularer, tabeller og forespørgselsresultatsæt. Hvis du vil gøre det, skal du åbne formularer i formularvisning eller browservisning, og du skal åbne tabeller og forespørgselsresultatsæt i dataarkvisning.

 2. Klik på pil ned ved siden af listen.

 3. Marker op til 100 afkrydsningsfelter, og klik derefter på OK.

Markere elementer på en liste med afkrydsningsfelter

 1. Åbn formularen med listen.

  Bemærk: Du skal åbne formularen i formularvisning eller browservisning.

 2. Klik på pil ned ved siden af listen.

 3. Marker helt op til 100 afkrydsningsfelter, og klik derefter på OK.

Redigere elementerne på en liste

Bemærk: Du kan redigere en hvilken som helst listetype i en formular, tabel eller et forespørgselsresultatsæt. Husk, at du skal åbne formularer i formularvisning eller browservisning, og at du skal åbne tabeller og forespørgselsresultatsæt i dataarkvisning. Husk også, at databasedesigneren eller it-afdelingen kan deaktivere denne kommando, så den ikke altid er tilgængelig.

 1. Åbn formularen, tabellen eller forespørgselsresultatsættet, der indeholder listen.

 2. Højreklik på den liste, du vil redigere, og klik derefter på Rediger listeelementer.

  Der vises en dialogboks eller en formular til dataindtastning. Det skærmbillede, du får vist, afhænger af den listetype, du vil redigere. I Access anvendes der to grundlæggende listetyper  – værdilister og opslagslister. Værdilister viser et sæt elementer, der indtastes manuelt, og opslagslister bruger en forespørgsel til at hente deres data fra en eller flere tabeller. Benyt en af følgende fremgangsmåder.

  • Hvis du redigerer en værdiliste, skal du bruge dialogboksen Rediger listeelementer til at redigere listedataene og derefter klikke på OK, når du afslutter.

  • Hvis du redigerer en opslagsliste, vises en formular til dataindtastning. Brug denne formular til at redigere listedataene.

Toppen af siden

Redigere elementerne i et opslagsfelt

Et opslagsfelt viser en liste over data, som brugerne kan anvende til at vælge et eller flere elementer. Du kan oprette to typer opslagslister.

 • Værdilister    Disse lister indeholder et sæt faste værdier, som du indtaster manuelt. Værdien findes i egenskaben Rækkekilde i opslagsfeltet.

 • Opslagslister    Disse lister bruger en forespørgsel til at hente værdier fra en anden tabel. Egenskaben Rækkekilde i feltet indeholder en forespørgsel i stedet for en fast værdiliste.

Opslagsdata vises som standard på en rulleliste, selvom du kan angive et listebokselement. Der åbnes en rulleliste, hvor listen vises, og når du foretager et valg, lukkes rullelisten igen. En liste forbliver derimod åben hele tiden.

Hvis du i tidligere versioner af Access skulle redigere elementerne i et opslagsfelt, skulle du finde den tabel, som indeholdt feltet. Hvis der blev anvendt en værdiliste i feltet, var du nødt til at redigere elementerne i egenskaben Rækkekilde i feltet. Hvis der blev anvendt en forespørgsel i feltet, skulle du finde den tabel, der blev henvist til af forespørgslen og redigere dataene direkte i den pågældende kildetabel. Hvis du bruger Office Access 2007, kan du køre kommandoen Rediger listeelementer, eller du kan redigere dataene direkte i egenskaben Rækkekilde eller kildetabellen. Flere oplysninger om brug af kommandoen Rediger listeelementer finder du i Indtaste data ved hjælp af en liste tidligere i denne artikel. I fremgangsmåderne i dette afsnit er det forklaret, hvordan du kan redigere elementerne direkte enten i egenskaben Rækkekilde eller i kildetabellen. I processen benyttes flere generelle fremgangsmåder.

 • Find opslagsfeltet. Du skal følge en fremgangsmåde, der er en anelse anderledes, når du arbejder med en formular i forhold til en tabel.

 • Find opslagsfeltets type – enten en værdiliste eller en opslagsliste. Hvis du bruger en opslagsliste, skal du finde den kildetabel, der leverer dataene til opslagsfeltet.

 • Rediger elementerne på værdilisten.

  eller

  Åbn kildetabellen til opslagslisten, og rediger dataene i denne tabel.

Finde et opslagsfelt i en formular

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  eller

  Hvis formularen allerede er åben, kan du højreklikke på formularfanen og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

  eller

  Klik på knappen Vis at skifte mellem tilgængelige visninger i gruppen Vis under fanen Startside. Du kan alternativt klikke på pilen under Vis og derefter vælge en af de tilgængelige visninger i menuen..

  Billede af Access-båndet

 2. Højreklik på listen eller kontrolelementet i kombinationsboksen, og klik på Egenskaber.

 3. I egenskabsarket skal du klikke på fanen Alt og finde egenskaberne Rækkekildetype og Rækkekilde. Egenskaben Rækkekildetype skal indeholde enten Værdiliste eller Tabel/forespørgsel, og egenskaben Rækkekilde skal indeholde enten en liste med elementer, der er adskilt af semikoloner, eller en forespørgsel. Du kan forstørre egenskabsarket, så du kan læse listen over elementer eller forespørgslen.

  Typisk værdilister Brug denne grundlæggende syntaks: "" element";" element";" element" "

  I dette tilfælde er listen et sæt elementer, der er omsluttet af dobbelte anførselstegn og adskilt af semikoloner.

  Udvælgelsesforespørgsler anvender denne grundlæggende syntaks: Vælg [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn]. [ field_name] FROM [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn].

  I dette tilfælde indeholder forespørgslen to delsætninger (SELECT og FROM). Den første delsætning henviser til en tabel eller forespørgsel og et felt i denne tabel eller forespørgsel. Den anden delsætning henviser kun til tabellen eller forespørgslen. Her er en vigtig ting at huske på: SELECT-delsætninger indeholder muligvis ikke navnet på en tabel eller forespørgsel, selvom de indeholder navnet på mindst ét felt. Alle FROM-delsætninger skal imidlertid henvise til en tabel eller en forespørgsel. Derfor kan du altid finde kildetabellen eller kildeforespørgslen til et opslagsfelt ved at læse FROM-delsætningen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder.

  • Hvis du bruger en værdiliste, skal du redigere elementerne på listen. Kontroller, at hvert element er omsluttet af dobbelte anførselstegn, og adskil hvert element med et semikolon.

  • Hvis forespørgslen i opslagslisten henviser til en anden forespørgsel, skal du i navigationsruden åbne denne anden forespørgsel i designvisning (højreklik på forespørgslen, og klik på Designvisning). Bemærk navnet på tabellen, der vises i øverste sektion af Forespørgselsdesigner, og fortsæt derefter til næste trin.

   eller

   Hvis forespørgslen i feltet Opslag henviser til en tabel, skal du notere navnet på tabellen og derefter fortsætte til næste trin.

 5. Dobbeltklik på tabellen i navigationsruden for at åbne den i dataarkvisning, og rediger derefter listeelementerne.

Finde et opslagsfelt i en tabel

 1. Højreklik i navigationsruden på tabellen, og klik på Designvisning.

 2. I øverste sektion af forespørgslens designgitter skal du i kolonnen Datatype klikke på eller på anden måde indstille fokus på et eventuelt felt af typen Tekst, Tal eller Ja/Nej.

 3. I den nederste sektion af tabellens designgitter skal du klikke på fanen Opslag og derefter se på egenskaberne Rækkekildetype og Rækkekilde.

  Egenskaben Rækkekildetype skal være angivet til Værdiliste elle Tabel/forespørgsel. Egenskaben Rækkekilde skal indeholde enten en værdiliste eller en forespørgsel.

  Værdilister Brug denne grundlæggende syntaks: "" element";" element";" element" "

  I dette tilfælde er listen et sæt elementer, der er omsluttet af dobbelte anførselstegn og adskilt af semikoloner.

  Typisk udvælgelsesforespørgsler anvender denne grundlæggende syntaks: Vælg [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn]. [ field_name] fra [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn].

  I dette tilfælde indeholder forespørgslen to delsætninger (SELECT og FROM). Den første delsætning henviser til en tabel eller forespørgsel og et felt i denne tabel eller forespørgsel. Den anden delsætning henviser kun til tabellen eller forespørgslen. Her er en vigtig ting at huske på: SELECT-delsætninger indeholder muligvis ikke navnet på en tabel eller forespørgsel, selvom de indeholder navnet på mindst ét felt. Alle FROM-delsætninger skal imidlertid henvise til en tabel eller en forespørgsel. Derfor kan du altid finde kildetabellen eller kildeforespørgslen til et opslagsfelt ved at læse FROM-delsætningen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder.

  • Hvis du bruger en værdiliste, skal du redigere elementerne på listen. Kontroller, at hvert element er omsluttet af dobbelte anførselstegn, og adskil hvert element med et semikolon.

  • Hvis forespørgslen i opslagsfeltet henviser til en anden forespørgsel, skal du i navigationsruden åbne denne anden forespørgsel i designvisning (højreklik på forespørgslen, og klik på Designvisning). Bemærk navnet på tabellen, der vises i øverste sektion af Forespørgselsdesigner, og fortsæt derefter til næste trin.

   Eller

   Hvis forespørgslen i feltet Opslag henviser til en tabel, skal du notere navnet på tabellen og derefter fortsætte til næste trin.

 5. Dobbeltklik på tabellen i navigationsruden for at åbne den i dataarkvisning, og rediger derefter listeelementerne.

Toppen af siden

Indtaste strenge af længden nul

I Access kan du skelne mellem to typer tomme værdier: Null-værdier og strenge af længden nul. Null-værdier angiver en ukendt værdi, og strenge af længden nul angiver felter, der indeholder et mellemrum. Antag f.eks., at du har en tabel med kundedata, og at denne tabel indeholder et faxnummerfelt. Du kan lade være med at udfylde dette felt, hvis du ikke kender en kundes faxnummer. I så fald indsættes der en Null-værdi, hvis du ikke udfylder feltet, hvilket vil sige, at du ikke ved, hvad værdien er. Hvis du senere finder ud af, at kunden ikke har en faxmaskine, kan du indtaste en streng af længden nul i feltet for at angive, at du ved, at der ikke er nogen værdi.

Bemærk: Husk, at du kan angive en egenskab, der forhindrer felter i at acceptere Null-værdier. Flere oplysninger om angivelse af denne egenskab finder du under Sådan påvirker datatyper den måde, data indtastes på tidligere i denne artikel.

 1. Åbn en tabel i dataarkvisning eller en formular i formularvisning eller browservisning.

 2. Marker det ønskede felt, og skriv to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

 3. Flyt markøren til en anden post for at få registreret ændringerne i databasen. Anførselstegnene forsvinder som standard.

Toppen af siden

Tilføje poster ved at bruge funktionen Dataindsamling

Access 2007 har en ny funktion kaldet dataindsamling, der kan være nyttige, når du vil indsamle data via e-mail og gemme den i Access. Du kan konfigurere en dataindtastningsformular i Microsoft Office Outlook 2007, sende formularen som en e-mail til at indsamle oplysninger, og gemme disse data i en Access-database. Forklarer, hvordan du bruger funktionen Dataindsamling er ikke medtaget i denne artikel.

Finde oplysninger om brug af funktionen Dataindsamling, artiklen indsamle data via e-mail-meddelelser.

Toppen af siden

Tilføje poster ved at importere eller sammenkæde data

Du kan importere eller oprette hyperlinks til data, der findes i forskellige kilder, herunder andre Access-databaser, i Excel-regneark, tekstfiler og Word-dokumenter og på lister på servere, der kører med Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og nyere.

Forklaring på, hvordan du importerer og sammenkæder med disse datakilder ligger ikke inden for rammerne af denne artikel. Du kan klikke på nedenstående hyperlinks for at få oplysninger om, hvordan du importerer og sammenkæder data.

Toppen af siden

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at tilføje poster fra en anden database

En tilføjelsesforespørgsel tilføjer en gruppe poster fra en eller flere tabeller i en kildedatabase til en eller flere tabeller i en destinationsdatabase. Antag f.eks., at du får nogle nye kunder og en database med en tabel med oplysninger om disse kunder. Hvis du vil undgå at skulle indtaste de nye data manuelt, kan du føje dem til den eller de relevante tabeller i databasen. Du kan også bruge tilføjelsesforespørgsler til at:

 • Tilføje felter baseret på kriterier. Det kan f.eks. være, at du kun vil tilføje navne og adresser på de kunder, der har udestående ordrer.

 • Tilføje poster, når nogle af felterne i én tabel ikke findes i den anden tabel. Antag f.eks., at tabellen Kunder har 11 felter, og at felterne i tabellen Kunder i en anden database svarer til 9 af dine 11 felter. Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at tilføje præcist disse data i de tilsvarende felter og ignorere de andre.

Når der skal oprettes en tilføjelsesforespørgsel, benyttes følgende fremgangsmåde:

 • Åbn kildedatabasen (den database, der indeholder de poster, du vil tilføje) og oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer kun de poster, du vil tilføje.

 • Omdan den pågældende udvælgelsesforespørgsel til en tilføjelsesforespørgsel.

 • Føj destinationstabellerne og -felterne til tilføjelsesforespørgslen. Hvis du skal tilføje poster til en anden database, skal du først åbne den pågældende database og derefter vælge tabellerne.

 • Kør forespørgslen for at tilføje posterne.

Bemærk: Sikkerhedskopier dine data, før du går i gang. Hvis du begår en fejl, kan du slette de tilføjede poster fra destinationstabellen - men det kan tage lang tid at slette et stort antal poster manuelt. Hvis du har en sikkerhedskopi ved hånden, kan du rette eventuelle fejl hurtigere.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 1. Åbn kildedatabasen - den database, der indeholder de poster, du vil tilføje.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Billede af Access-båndet

  Forespørgselsdesigngitteret vises, og dialogboksen Vis tabel åbnes.

 3. Marker den tabel, der indeholder de poster, du vil tilføje, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. Alle felter i tabellen vises i vinduet. Denne figur viser en typisk tabel i Forespørgselsdesigner:

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 4. Træk de felter, du vil tilføje, fra tabellen til rækken Felt i nederste sektion af forespørgslens designgitter.

  Du kan tilføje ét tabelfelt pr. kolonne i den nederste sektion. Hvis du vil tilføje alle felterne hurtigt, skal du klikke på stjernen (*) øverst på listen over tabelfelter. Denne figur viser Forespørgselsdesigner med flere tabelfelter tilføjet:

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

  Denne figur viser Forespørgselsdesigner med alle felter tilføjet:

  Forespørgsel med alle tabelfelter.

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen har returneret de poster, du vil tilføje. Efter behov kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis eller trykke på DELETE for at slette uønskede felter. Du kan også trække flere felter til designgitteret, indtil du er tilfreds med forespørgselsresultaterne.

 6. Fortsæt til næste trin.

Konvertere forespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

 • Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 • Du kan enten tilføje poster fra én tabel til en anden i den samme database, eller du kan føje poster til en tabel i en anden database.

Føje poster til en tabel i samme database

 1. Klik på Aktuel database i dialogboksen Tilføj (hvis den ikke allerede er valgt), og vælg derefter destinationstabellen på listen Tabelnavn.

 2. Klik på OK.
  i trin 4 i forrige afsnit, du har tilføjet en del af eller alle felterne i kildetabellen til forespørgslens designgitter. Hvis du har tilføjet hele tabellen i dette trin, føjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her.
  Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller
  – eller –
  Hvis du har tilføjet individuelle felter i trin 4 i forrige afsnit, og feltnavne i den kilde- og destinationstabellerne er identiske, føjes automatisk feltnavne destination i rækken Føj til som vist her.
  Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter
  – eller –
  Hvis du har tilføjet individuelle felter, og nogle eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke svarer til hinanden, er de felter i rækken Føj til tomt. Klik på hvert tomt felt, og Vælg kildefeltet, du vil have, at den liste, som vist her.
  Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

 3. Klik på Vis for at se ændringerne.

 4. Skift til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

Føje poster til en tabel i en anden database

 1. Klik på En anden database i dialogboksen Tilføj.

 2. Skriv placeringen og navnet på destinationsdatabasen i feltet Filnavn.

 3. Skriv navnet på destinationstabellen i feltet Tabelnavn, og klik derefter på OK.

  Eller

  Klik på Gennemse, og brug den anden Tilføj-dialogboks til at finde destinationsdatabasen. Klik på OK, når du har fundet og valgt destinationsdatabasen. Den anden dialogboks lukkes. Angiv navnet på destinationstabellen i feltet Tabelnavn i den første dialogboks, og klik derefter på OK.

  Skriv navnet på destinationstabellen, og klik derefter på OK for at lukke den første dialogboks af typen Tilføj.

  I trin 4 i forrige afsnit føjede du en del af eller alle felterne i kildetabellen til rækken Felt i forespørgslens designgitter. Hvis du tilføjede hele tabellen i det trin, føjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her:

  Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller

  eller

  Hvis du tilføjede individuelle felter i trin 4, og feltnavnene i kilde- og destinationstabellerne er identiske, tilføjes navnene på destinationsfelterne automatisk i rækken Føj til, som vist her:

  Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter

  eller

  Hvis du har tilføjet individuelle felter, og nogle af eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke er identiske, forbliver de felter i rækken Tilføj til, som ikke er identiske, tomme. Klik på hvert tomt felt, og vælg det ønskede destinationsfelt på den liste, der oprettes, som vist her:

  Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

 4. Klik på Vis for at se ændringerne.

 5. Skift til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

Toppen af siden

Tidsbesparende metoder for dataindtastning

Der er mange måder du i Access kan gøre indtastning af data hurtigere. Fremgangsmåderne i de følgende afsnit forklarer, hvordan du kan angive en standardværdi for felter og lister i formularer, og hvordan du kan bruge genvejstaster til at genbruge værdier, når du sorterer data.

Angive en standardværdi for et felt eller et kontrolelement

Hvis et stort antal poster har samme værdi i et givet felt, f.eks. en by eller et land/område, kan du spare tid, hvis du angiver en standardværdi for det kontrolelement, der er bundet til det pågældende felt. Når du åbner formularen eller opretter en ny post, vises standardværdien i kontrolelementet som standard.

Angive en standardværdi for et kontrolelement

 1. Åbn formularen i designvisning.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil arbejde med, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Angiv egenskaben Standardværdi til den værdi, du ønsker, under fanen Data.

 4. Gentag trin 1-3 for at angive en ny standardværdi.

Angive en anden værdi

 • Indtast nye data til en værdi i en tekstboks. Du kan når som helst overskrive en standardværdi.

  eller

 • Marker en ny værdi på listen til en værdi på en liste.

Genbruge værdier ved sortering

Når du bevæger dig gennem poster, kan det være nødvendigt at sortere hver post ved at bruge samme værdi. Når du gør det, kan du spare tid, hvis du bruger genvejstaster til at gentage sorteringsværdien. Antag f.eks. at du sorterer ordrelister efter produkttype. I første post skriver du læskedrikke for at sortere efter ordrer, hvor kunderne har købt læskedrikke. Når du flytter til næste post, kan du kopiere og genbruge denne sorteringsværdi.

Bemærk: I denne fremgangsmåde antages det, at du åbnet en formular i formularvisning.

 1. Flyt til det felt, der genbruger værdien fra det tilsvarende felt i forrige post.

 2. Tryk på CTRL+' (apostrof).

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×