Føje en eller flere indholdspladsholdere til et layout

Pladsholdere er felter med stiplede linjer, som rummer indhold, og som findes i et diaslayout. Med undtagelse af layoutet Tomt indeholder alle indbyggede diaslayout indholdspladsholdere.

I det følgende ses et eksempel på et diaslayout, der indeholder en pladsholder til en titeltekst, to pladsholdere til undertekst og to pladsholdere, hvori du kan tilføje brødtekst, en tabel, et diagram, SmartArt-grafik, et billede, et clipart eller et film‑ eller lydklip.

Pladsholdere i et layout

Du kan tilføje pladsholdere hvor som helst på et diaslayout og tilføje brugerdefinerede prompttekster for at bede brugerne om at angive en bestemt type indhold. Du kan få vejledning i, hvordan du tilføjer brugerdefineret prompttekst, under Tilføje en tekstpladsholder med brugerdefineret prompttekst.

Vigtigt: Hvis du anvender et layout på et eller flere dias i din præsentation og herefter redigerer dette layout ved at tilføje en pladsholder, brugerdefineret prompttekst eller en anden handling, der ændrer layoutet, skal du anvende layoutet igen på diassene, så diassene stemmer overens med det opdaterede layout. Du kan få flere oplysninger under Redigere og genanvende et diaslayout.

 1. Klik på Diasmaster i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis.

 2. Klik på det layout, du vil føje en eller flere pladsholdere til, i den rude, der indeholder diasmasterne og de forskellige layout.

 3. Klik på Indsæt pladsholder i gruppen Masterlayout under fanen Diasmaster, og klik derefter på den ønskede type pladsholder.

  Indsæt en pladsholder

 4. Klik på en placering på layoutet, og træk derefter for at tegne pladsholderen.

 5. Hvis du vil føje flere pladsholdere til et layout, skal du gentage trin 2-4.

  Bemærk: Når du føjer pladsholdere til et layout, og hvis indholdet i disse pladsholdere ændrer formålet med layoutet, kan det være en god ide at omdøbe layoutet. Det gør du ved at højreklikke på miniaturelayoutet, klikke på Omdøb layout, skrive et nyt navn og derefter klikke på Omdøb.

 6. Klik på Luk mastervisning i gruppen Luk under fanen Diasmaster for at gå tilbage til normal visning.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil genanvende det layout, du lige har redigeret, på et eksisterende dias, skal du vælge diasset på miniaturelisten over dias, klikke på Layout i gruppen Dias under fanen Startside og derefter vælge det redigerede layout.

  • Hvis du vil tilføje et nyt dias, der indeholder layoutet (med de nyoprettede pladsholdere), skal du klikke på Nyt dias i gruppen Dias under fanen Startside og derefter vælge layoutet med de redigerede dias.

   Bemærkninger: 

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×