Føje databaserede webadvarsler til dit dashboard med Visio Web Access

AF101847473

Figurer i Visio-diagrammer kan sammenkædes med data og ændres visuelt, når de underliggende data ændres. En figur kan f.eks. vise det aktuelle antal enheder på et bestemt trin i en proces eller kan skifte farve, når et tal kommer over eller under en bestemt tærskelværdi. Med denne form for visning af visuelle data er det nemt hurtigt at tjekke en statusrapport i et dashboard.

Hvis et diagram er blevet udgivet som en webtegning, kan du tilføje en Visio Web Access-webdel, der viser diagrammet til et dashboard. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udgiver et diagram på SharePoint som et webdiagram, i Udgive Visio-diagrammer til et SharePoint-bibliotek.

Oprette et dataforbundet webdiagram

Du skal bruge Visio 2010 Professionel eller Premium til at oprette diagrammet og sammenkæde det med data og derefter gemme det som en webtegning. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forbinder et diagram med data, i Importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint og andre eksterne kilder.

Når du opretter et diagram og forbinder det til eksterne datakilder, er det meste af denne proces den samme for webdiagrammer som for standarddiagrammer, men der er et par undtagelser med understøttede datakilder og diagramtyper.

Understøttede datakilder

Følgende datakilder kan bruges som standard:

  • Excel-projektmapper, der er tilknyttet SharePoint-webstedet

  • SQL Server-tabeller og -visninger (SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • SharePoint-lister

  • Datakilder med OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Microsoft Access-datakildeforbindelser bevares ikke, når et diagram udgives som et webdiagram.

Microsoft Excel

Excel-projektmapper understøttes som datakilder, men du skal placere projektmappen på det SharePoint-websted, der er tilknyttet webdiagrammet.

Pivotdiagrammer og tidslinjediagrammer

Du kan udgive pivotdiagrammer eller tidslinjediagrammer som webtegninger, men forbindelsen til datakilderne afbrydes, så de kan ikke opdateres.

Fejlfinding

Du skal kontrollere, at alle de personer, der skal bruge diagrammet, har de nødvendige adgangsrettigheder til datakilden. Hvis der til et diagram f.eks. bruges en SharePoint-liste som datakilde, skal alle de personer, der ser diagrammet, også have tilladelse til at se datalisten, da dataene ellers ikke vises.

Hvis det dataforbundne diagram ikke fungerer som forventet, skal SharePoint-administratoren måske ændre konfigurationen. Administratoren kan finde oplysninger om, hvordan det gøres, på Microsoft TechNet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×