Få vist virksomhedsrapporter

En statusrapport er en beskrivende fremstilling af status for et gruppemedlems projektarbejde og relaterede arbejde og de mål, som vedkommende har i organisationen. Gruppemedlemmer og overordnede kan få vist arkiverede statusrapporter med anmodning, og de statusrapporter, der er blevet sendt af gruppemedlemmer, men som ikke er blevet anmodet om.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist svarene fra en statusrapport med anmodning

Få vist en arkiveret statusrapport

Få vist en statusrapport uden anmodning

Få vist svarene fra en statusrapport med anmodning

 1. Klik på Statusrapporter på værktøjslinjen Hurtig start under Ressourcer.

 2. Hvis du vil have vist rapporter fra gruppemedlemmer, skal du under Anmodninger klikke på titlen af den statusrapport, der indeholder de svar, du vil have vist.

  Siden Vis svar åbnes. Den indeholder listen over gruppemedlemmer, der har sendt svar til den valgte statusrapport. Før du kan få vist hver enkelt gruppemedlems svar til statusrapporten, skal du vælge et datoområde for den specifikke statusrapport, du vil have vist.

 3. Vælg en række datoer ved hjælp af datovælgeren kalender ud for boksene Vis statusrapporter fra og Til, og klik derefter på Anvend.

 4. For hver enkelt ressource i gitteret skal du vælge de svar til statusrapporten, som du vil have vist for den relevante tidsperiode, ved at klikke på Ikonflade .

  Manglende statusrapportsvar er angivet med et spørgsmålstegn Ikonflade .

  Tip: Hvis du hurtigt vil vælge statusrapporterne for alle perioderne i det datoområde, du angav, skal du markere rækken ved at klikke på navnet på det gruppemedlem, hvis rapportsvar du vil have vist. Hvis du vil have vist alle svar for den valgte tidsperiode, kan du også markere en kolonne, der svarer til en bestemt periode.

 5. Bestem, hvordan du vil gruppere statusrapporterne:

  • Hvis du vil gruppere statusrapporterne efter ressourcenavne efterfulgt af forfaldsdato for statusrapporterne, skal du klikke på Ressourcenavn.

  • Hvis du vil gruppere statusrapporterne efter forfaldsdato for statusrapporterne efterfulgt af ressourcenavne, skal du klikke på Svardato.

 6. Klik på Åbn for at få vist statusrapporten. Den valgte statusrapport vil indeholde alle ressourcens svar flettet til den samme statusrapport, som den overordnede oprettede.

Tip: Klik på Eksporter til Word for at oprette en anderledes præsentation af rapporten i Microsoft Office Word eller for at udskrive statusrapporten.

Toppen af siden

Få vist en arkiveret statusrapport

Hvis du er et gruppemedlem, der har sendt en statusrapport til en overordnet, kan du få vist de tidligere statusrapporter, du har sendt. Du kan desuden opdatere disse rapporter med nye oplysninger.

 1. Klik på Statusrapporter på værktøjslinjen Hurtig start under Ressourcer.

 2. Hvis du vil have vist de rapporter, du tidligere har sendt, skal du vælge rapporten under Svar ved at markere dens række.

  Bemærk: Klik ikke på navnet på rapporten. Hvis du klikker på navnet på rapporten, oprettes et nyt statusrapportsvar.

 3. Klik på Statusrapporter: arkiv i menuen Gå til.

 4. På siden Statusrapportarkiv skal du klikke på titlen på den arkiverede rapport, du vil have vist.

Tip: Du kan føje flere kommentarer (men ikke redigere tidligere) til den arkiverede statusrapport og derefter sende den til din overordnede igen ved at klikke på Send.

Få vist en statusrapport uden anmodning

Du kan få vist en statusrapport uden anmodning fra et gruppemedlem. Dette er de statusrapporter, der ikke er oprettet af en overordnet.

 1. Klik på Statusrapporter på værktøjslinjen Hurtig start under Ressourcer.

 2. I afsnittet Svar skal du klikke på Gå til og derefter klikke på Statusrapport: diverse.

 3. På siden Diverse statusrapporter skal du klikke på navnet på det statusrapportsvar, du vil have vist.

Tip: Klik på Eksporter til Word for at oprette en anderledes præsentation af rapporten eller for at udskrive statusrapporten.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Microsoft Office Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×