Få vist tal som valuta

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil vise tal som pengeværdier i Excel 2007, skal du formatere dem som valuta. Det kan du gøre ved at anvende talformatet Valuta eller Revision på de celler, du vil formatere. Indstillingerne for talformateringen findes i gruppen Tal under fanen Startside.

billede af båndet i excel

I denne artikel

Hvad er forskellen mellem formaterne Valuta og Revision?

Få vist tal som valuta

Fjerne valutaformatering

Oprette en projektmappeskabelon med bestemte indstillinger for valutaformatering

Hvad er forskellen mellem formaterne Valuta og Revision?

Begge formaterne Valuta og Revision bruges til at vise pengeværdier. Forskellen mellem de to formater forklares i følgende tabel.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Valuta

Når du anvender formatet Valuta på et tal, vises valutasymbolet ud for det første ciffer i cellen. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Hvis du vil anvende formatet Valuta på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere, og derefter trykke på Ctrl+Shift+$.

Talformatet Valuta anvendes på celler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Revision

På samme måde som formatet Valuta bruges formatet Revision til pengeværdier. Men dette format justerer valutasymboler og decimaltegn i tallene i en kolonne. Desuden vises nuller i formatet Revision som streger, og negative tal vises i parenteser. På samme måde som med formatet Valuta kan du angive, hvor mange decimaler du vil tilføje, og om der skal bruges tusindtalsseparator. Du kan dog ikke ændre standardvisningen for negative tal, medmindre du opretter et brugerdefineret talformat.

Hvis du vil anvende formatet Revision på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere. Klik på Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Startside. Hvis du vil have vist et andet valutasymbol end det, der vises som standard, skal du klikke på pilen ud for Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat og vælge et andet valutasymbol.

Talformatet Revision anvendes på celler

Hvis du vil ændre standardvalutasymbolet i Microsoft Office Excel og andre Microsoft Office-programmer, kan du ændre standardindstillingerne for international valuta i Kontrolpanel. Selvom knapfladen for Regnskabstalformat Knappen Regnskabstalformat ikke ændres, når du gør dette, vil det valutasymbol, du har angivet i Kontrolpanel, blive brugt, når du bruger et af valutatalformaterne.

Toppen af siden

Få vist tal som valuta

Som nævnt tidligere kan du hurtigt få vist et tal med standardvalutasymbolet ved at markere en celle eller et celleområde og klikke på Regnskabstalformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Startside. Hvis du i stedet vil anvende formatet Valuta, skal du markere cellerne og trykke på Ctrl+Shift+$).

Hvis du ønsker mere kontrol over formaterne, eller du vil ændre andre dele af formateringen for det markerede, kan du bruge følgende procedure.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

Hvis du vil markere

Skal du

En enkelt celle

Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller du kan holde Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klikke på knappen Markér alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på Ctrl+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på Ctrl+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælge den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Rækkeoverskrift

Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 1. Klik på dialogboksstarteren Knapflade ud for Tal under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

 2. Klik på Valuta eller Revision på listen Kategori i dialogboksen Formatér celler.

  Formatet Valuta valgt i dialogboksen Formater celler

 3. Klik på det ønskede valutasymbol i feltet Symbol.

  Hvis du vil have vist en pengeværdi uden noget valutasymbol, kan du klikke på Ingen.

 4. I feltet Antal decimaler skal du skrive det antal decimaler, der skal vises for tallet. Hvis du f.eks. vil have vist 1.450 i stedet for 1.449,99 i cellen, skal du skrive 0 i feltet Antal decimaler.

  Når du foretager ændringer, kan du se, hvordan ændringen ser ud, i feltet Eksempel. Du kan f.eks. se, hvordan tallet vises, hvis du ændrer antal decimaler.

 5. I feltet Negative tal skal du vælge det visningsformat, der skal anvendes på negative tal. Hvis du ikke synes om de eksisterende muligheder for visning af negative tal, kan du lave dit eget talformat. Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede formater under Oprette eller slette et brugerdefineret talformat.

  Bemærk: Feltet Negative tal er ikke tilgængeligt i forbindelse med talformatet Revision. Det skyldes, at det altid anvender standardformatet for visning af negative tal, som vises i parenteser.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Formatér celler.

  Hvis der vises ##### for en celle, efter at du har anvendt valutaformateringen på dine data, er cellen muligvis ikke bred nok til at kunne vise dataene. Du kan udvide kolonnebredden ved at højreklikke på den højre kant i kolonnen, der indeholder de celler, som indeholder fejlen #####. Dette vil automatisk tilpasse kolonnen til tallet. Du kan også trække i den højre ramme, indtil kolonnerne har den ønskede størrelse.

  Kolonneramme, der trækkes

Toppen af siden

Fjerne valutaformatering

Hvis du vil fjerne valutaformateringen, kan du bruge følgende procedure til at nulstille talformatet.

 1. Markér de celler, hvor valutaformatet er anvendt i cellerne.

Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

Hvis du vil markere

Skal du

En enkelt celle

Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller du kan holde Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klikke på knappen Markér alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på Ctrl+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på Ctrl+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælge den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Rækkeoverskrift

Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 1. Klik på Generelt i gruppen Tal under fanen Hjem.

 2. De celler, der er formateret i formatet Generelt, har ikke noget bestemt talformat.

Toppen af siden

Oprette en projektmappeskabelon med bestemte indstillinger for valutaformatering

Hvis du ofte bruger valutaformatering i dine projektmapper, kan du spare tid ved at oprette en projektmappe, som omfatter bestemte indstillinger for valutaformatet og derefter gemme projektmappen som en skabelon. Derefter kan du bruge denne skabelon til at oprette andre projektmapper.

Oprette skabelonen

 1. Oprette en ny projektmappe.

 2. Markér det eller de regneark, du vil ændre for at ændre standardtalformatet.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  Fanerulleknapper

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Tip!    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 3. Markér den eller de celler eller kolonner, du vil formatere, og anvend valutaformatering på dem.

 4. Foretag evt. andre ønskede tilpasninger af projektmappen.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 6. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 7. Klik på Excel-skabelon i feltet Filtype, eller klik på Excel-skabelon med aktive makroer, hvis projektmappen indeholder makroer, som du vil gøre tilgængelige i skabelonen.

 8. Klik på Gem.

  Skabelonen placeres automatisk i mappen Skabeloner.

  Tip: I Windows Vista er mappen Skabeloner som regel C:\Brugere\<dit navn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. I Microsoft Windows XP er mappen Skabeloner som regel C:\Documents and Settings\<dit navn>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. Luk skabelonen.

 10. Hvis du vil bruge skabelonen til at oprette en ny projektmappe, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Ny.

 11. Klik på Mine skabeloner under Skabeloner.

 12. I dialogboksen Ny skal du dobbeltklikke på den skabelon, du lige har oprettet.

  Der oprettes en ny projektmappe i Excel, som er baseret på din skabelon.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×