Få vist status på en igangværende arbejdsproces

Efter at en arbejdsproces er startet på et dokument eller et element, kan du bruge siden Arbejdsprocesstatus til at overvåge arbejdsprocessens fremskridt på det dokument eller element. Siden Arbejdsprocesstatus giver de følgende oplysninger:

 • Navn på den person, der startede arbejdsprocessen

 • Dato for arbejdsprocessens start

 • Navn på og hyperlink til dokumentet eller elementet, som arbejdsprocessen vedrører

 • Aktuel status for arbejdsprocessen

 • Liste over opgaver, der er tildelt arbejdsprocessens deltagere

 • Lister over alle de hændelser, der err indtruffet i arbejdsprocessens historie indtil nu (f. eks. start af arbejdsproces, oprettelse af opgave, fuldførelse af opgave)

Du kan gå direkte til siden Arbejdsprocesstatus fra den liste eller det bibliotek, hvor det dokument eller element, som arbejdsprocessen vedrører, er gemt.

 1. Hvis listen eller biblioteket, der indeholder det element, for hvilket du vil få vist status på en arbejdsproces, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Peg på det dokument eller element, som arbejdsprocessen vedrører, klik på den pil, der fremkommer, og klik derefter på Arbejdsprocesser.

 3. Klik på navnet på den arbejdsproces, som du ønsker at se status på, under Aktive arbejdsprocesser.

 4. Se oplysningerne om arbejdsprocessen på siden Arbejdsprocesstatus.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×