Få vist projektomkostninger

Hvad vil du foretage dig?

Få vist samlede omkostninger for opgaver og ressourcer

Få vist samlede omkostninger for hele projektet

Få vist omkostningsafvigelser for opgaver, ressourcer og tildelinger

Få vist tidsfaseinddelte oprindelige (budgetterede) omkostninger og faktiske omkostninger

Få vist samlede omkostninger for opgaver og ressourcer

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist samlede omkostninger for opgaver:

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 4. Gennemse feltet Samlede omkostninger.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist samlede omkostninger for ressourcer grupperet efter arbejdsressource, materialeressourcer og omkostningsressourcer:

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. Klik på Arbejdsressourcer i forhold til materialeressourcer i boksen Grupper efter for at få vist opsummerede samlede omkostninger for en ressource.

 4. Gennemse feltet Omkostninger.

Bemærk: Hvis du har brugt dispositionskode i Microsoft Office Project til at oprette en omkostningskode, kan det være praktisk at gruppere efter omkostningskode for at få vist opsummerede samlede omkostninger for en ressource.

Toppen af siden

Få vist samlede omkostninger for hele projektet

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Visning.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Vis projektets hovedopgave under Dispositionsindstillinger for, og klik derefter på OK.

 5. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

Tip: Du kan også hurtigt gennemse projektets samlede omkostninger på ét sted. Klik på Projektoplysninger i menuen Projekt, og klik derefter på Statistik.

Toppen af siden

Få vist omkostningsafvigelser for opgaver, ressourcer og tildelinger

Du kan ikke få vist omkostningsafvigelser, før du angiver en oprindelig plan for dit projekt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at gennemse omkostningsafvigelser for opgaver:

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 4. Gennemgå tilgængelige omkostningsværdier i felterne Samlede omkostninger, Oprindelig, Afvigelse, Faktisk og Resterende.

  Tryk på TAB for at flytte til felterne, hvis de ikke er synlige.

Benyt følgende fremgangsmåde for at gennemse omkostningsafvigelser for ressourcer:

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. Gennemgå tilgængelige omkostningsværdier i felterne Omkostninger, Oprindelige omkostninger, Afvigelse, Faktiske omkostninger og Resterende.

  Tryk på TAB for at flytte til felterne, hvis de ikke er synlige.

Bemærk: 

 • Hvis du har materialeressourcer, kan det være en ide at fokusere på dem ved at anvende et filter. Hvis du bruger Ressourceark i boksen Filter Filterboks , skal du klikke på Ressourcetype for at få vist alle ressourcer grupperet efter type. Hvis du vil have vist alle ressourcer igen, skal du klikke på Alle opgaver i boksen Filter.

 • Hvis du bruger ressourcearket, kan du også hurtigt kategorisere omkostninger efter arbejds-, materiale- eller omkostningsressourcer. I boksen Grupper efter Knapflade skal du klikke på Arbejdsressourcer i forhold til materialeressourcer. Hvis du vil fortryde grupperingen, skal du klikke på Ingen gruppe i boksen Grupper efter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at gennemse omkostningsafvigelser for tildelinger:

 1. Klik på Ressourceforbrug eller Opgaveforbrug i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. I tabellen Omkostninger for visningen Ressourceforbrug, skal du gennemse tilgængelige omkostningsværdier i felterne Omkostninger, Oprindelige omkostninger, Afvigelse, Faktiske omkostninger og Resterende.

  I tabellen Omkostninger for visningen Opgaveforbrug, skal du gennemse tilgængelige omkostningsværdier i felterne Faste omkostninger, Periodisering af faste omk., Samlede omkostninger, Oprindelig, Afvigelse, Faktisk og Resterende.

  Tryk på TAB for at flytte til felterne, hvis de ikke er synlige.

Toppen af siden

Få vist tidsfaseinddelte oprindelige (budgetterede) omkostninger og faktiske omkostninger

Du skal angive en oprindelig plan for projektet, før du kan få vist tidsfaseinddelte oprindelige oplysninger.

 1. Klik på Opgaveforbrug i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. Peg på Detaljeformater i menuen Formater, og klik derefter på fanen Detaljer om forbrug.

 4. Hold CTRL nede for at vælge ikke-sammenhængende felter på listen Tilgængelige felter, og klik derefter på Faktiske omkostninger, Oprindelige omkostninger og Omkostninger.

 5. Klik på Vis, og klik derefter på OK.

Bemærk: Som standard beregnes faktiske omkostninger automatisk i Microsoft Office Project. Hvis du vil redigere de faktiske omkostninger, skal du slå den automatiske beregning af de faktiske omkostninger fra. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×