Få vist og redigere projektproblemer og risici

Alle projekter udfordres af problemer og risici. En risiko er en hændelse eller situation, der kan have negativ indflydelse på et projekt, hvis den finder sted. Problemer derimod er hændelser, der allerede finder sted. Risici kan blive problemer, hvis der ikke tages effektivt hensyn til dem. Hvis du aktivt identificerer, analyserer og udreder projektproblemer og -risici, er du med til at føre projektet til en succesrig afslutning.

Bemærk: Før du kan få vist og redigere problemer eller risici, skal du være forbundet til Microsoft Office Project Server 2007, og du skal have oprettet et websted til arbejdsområde for projektet på denne server. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfiguration af en webserver til håndtering af problemer og risici, skal du kontakte serveradministrator. Nogle websteder til arbejdsområde skal måske oprettes manuelt af en administrator.

Hvad vil du foretage dig?

Se projektproblemer eller -risici

Oprette eller redigere et problem

Oprette eller redigere en risiko

Sammenkæde problemer eller risici med andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

Se projektproblemer eller -risici

Hvis du vil se problemer og risici, der er forbundet med det aktuelle projekt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Problemer, eller klik på Risici i menuen Samarbejd.

  Alle problemer og risici for det aktuelle projekt, der er aktive, udsatte eller lukkede, vises på siden Problemer eller siden Risici.

  Tip: Hvis du vil filtrere listen over problemer og risici, skal du klikke på Vis Grafikknap og derefter vælge et filter. Vælg Alle elementer for at få vist alle problemer og risici.

 2. Hvis du vil se flere oplysninger om et problem eller en risiko, skal du klikke på problemets eller risikoens navn.

Toppen af siden

Oprette eller redigere et problem

 1. Klik på Opdater projektstatus i menuen Samarbejd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Problemer:

  • Hvis du vil oprette et nyt problem, skal du klikke på Ny Menuen Ny og derefter klikke på Nyt element.

  • Hvis du vil redigere et problem, skal du pege på problemet for at få vist en pil Knapflade , klikke på pilen og derefter klikke på Rediger element.

 3. Skriv en titel til problemet i afsnittet Titel.

 4. Klik på Gennemse Knapflade i afsnittet Ejer for at bruge udbyderen af medlemskab, der bruges til godkendelse i organisationen, til at finde en bruger, der kan håndtere problemet.

  Bemærk: Hvis du foretrækker at skrive en brugers navn, skal du klikke på Kontroller navne Knapflade for at bestemme, om brugeren er en del af organisationens medlemskabsudbyder.

 5. Skriv et navn, eller søg efter en person, der skal være ansvarlig for at løse problemet, i afsnittet Tildelt.

 6. Klik på problemets status i afsnittet Status.

 7. Klik på et kategorinummer i afsnittet Kategori for at gruppere lignende problemer.

 8. Klik på en prioritet i afsnittet Prioritet for at angive problemets relative vigtighed i forhold til andre problemer i projektet.

 9. Angiv datoen og klokkeslættet, hvor hvor problemet skal være løst, i afsnittet Forfaldsdato.

  Tip: Brug datovælgeren kalender til hurtigt at angive en dato.

 10. Skriv en beskrivelse af problemet og andre oplysninger, der er relevante for at forstå og løse problemet, i afsnittet Diskussion.

 11. Skriv, hvordan problemet kan løses, i afsnittet Løsning.

 12. Klik på OK for at gemme problemet og vende tilbage til siden Problemer. Problemet føjes nu til listen over problemer, der er knyttet til projektet.

Toppen af siden

Oprette eller redigere en risiko

 1. Klik på Risici i menuen Samarbejd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Risici:

  • Hvis du vil oprette en ny risiko, skal du klikke på Ny Menuen Ny og derefter klikke på Nyt emne.

  • Hvis du vil redigere en risiko, skal du pege på den for at få vist en pil Knapflade , klikke på pilen og derefter klikke på Rediger element.

 3. Skriv en titel til risikoen i afsnittet Titel.

 4. Klik på Gennemse Knapflade i afsnittet Ejer for at bruge udbyderen af medlemskab, der bruges til godkendelse i organisationen, til at finde en bruger, der kan håndtere risikoen.

  Bemærk: Hvis du foretrækker at skrive en brugers navn, skal du klikke på Kontroller navne Knapflade for at bestemme, om brugeren er en del af organisationens medlemskabsudbyder.

 5. Skriv et navn, eller søg efter en person, der skal være ansvarlig for at afhjælpe eller håndtere risikoen, i afsnittet Tildelt.

 6. Klik på risikoens status i afsnittet Status.

 7. Klik på et kategorinummer i afsnittet Kategori for at gruppere lignende risici.

 8. Angiv datoen og klokkeslættet, hvor hvor risikoen skal være afhjulpet, i afsnittet Forfaldsdato.

  Tip: Brug datovælgeren kalender til hurtigt at angive en dato.

 9. Skriv en procentværdi, der repræsenterer, hvor sandsynligt det er, at risikoen vil forekomme, i afsnittet Sandsynlighed.

 10. Skriv en værdi mellem 1 og 10, der repræsenterer alvorligheden af virkningen, i afsnittet Virkning. 10 er den alvorligste virkning. Senere kan du søge efter risici, der f.eks. har en virkning, som er større end 5.

 11. Skriv en værdi (uden et valutasymbol), der repræsenterer risikoens økonomiske virkning, i afsnittet Omkostninger.

 12. Skriv en beskrivelse af risikoen i afsnittet Beskrivelse.

 13. Skriv en beskrivelse af en plan, som projektlederen kan bruge til at reducere eller eliminere risikoens sandsynlighed, risikoens virkning eller begge, i afsnittet Plan for afhjælpning.

 14. Skriv en beskrivelse af en alternativ plan, der kan hjælpe med at reducere risikoens virkning, i afsnittet Beredskabsplan.

 15. Skriv en beskrivelse af betingelsen, der kan forårsage hændelsen, i afsnittet Beskrivelse af udløser.

 16. Angiv betingelsen, der aktiverer udløseren, i afsnittet Udløser. Vælg en af tre værdier.

  Hvis du vil angive andre værdier, der udløser beredskabsplanen, end dem, der er angivet på listen over udløsere, skal du vælge Angiv din egen værdi og derefter skrive eller redigere værdien.

 17. Klik på OK for at gemme risikoen og vende tilbage til siden Risici. Risikoen føjes nu til listen over problemer, der er knyttet til projektet.

Toppen af siden

Sammenkæde problemer eller risici med andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

 1. Klik på Problemer, eller klik på Risici i menuen Samarbejd.

 2. Peg på et eksisterende problem eller en eksisterende risiko for at få vist en pil Knapflade på siden Problemer eller siden Risici, klik på pilen, og klik derefter på Rediger element.

 3. Klik på Sammenkæd elementer.

 4. Klik på dokumentbiblioteket, problemet, risikoen eller opgaven, som du vil kæde sammen med det aktuelle problem eller den aktuelle risiko, på den første liste øverst i dialogboksen.

 5. Klik på det relevante element på den anden liste.

  I dialogboksen vises de problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver, som du har valgt på de to lister øverst i dialogboksen.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Kæde for hvert problem eller hver risiko, du vil sammenkæde med. Du kan vælge flere problemer eller risici.

 7. Klik på OK.

På siden Problemer eller siden Risici vises det sammenkædede element i afsnittet Kæder.

Bemærk: Hvis du sletter et problem eller en risiko og derefter forsøger at gendanne fra Papirkurv, kan kæder til andre problemer, risici, opgaver eller dokumentbiblioteker ikke gendannes.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×