Få vist og opdatere opgaveafhængigheder (kæder) på tværs af projekter

Når en opgave i et projekt har en ekstern afhængighed af en opgave i et andet projekt, skal du regelmæssigt gennemse og opdatere denne afhængighed for at sikre, at den afhængige opgave ikke har indflydelse på projektets kritisk sti. Efter afhængigheder er opdateret, kan du filtrere dine opgaver, så der kun vises dem, som har eksterne afhængigheder.

Bemærk: Projektets tidsplan opdateres ikke automatisk, når eksterne afhængigheder ændres, så det er vigtigt at gennemse og opdatere afhængigheder regelmæssigt. Visning og opdatering af eksterne afhængigheder af opgaver i andre projekter er ikke det samme som visning og opdatering af afhængighed mellem projekter. Afhængighed mellem projekter er ikke knyttet til bestemte opgaver.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist og opdatere eksterne afhængigheder

Kun få vist opgaver, der har eksterne afhængigheder

Få vist og opdatere eksterne afhængigheder

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Hvis autofiltre er aktiveret, skal du klikke på Autofilter Knapflade for at deaktivere dem.

  Når autofiltre er aktiveret, vises en pil til højre for hver feltoverskrift. Når autofiltre deaktiveres, vises alle opgaver.

 3. Klik på Kæder mellem projekter i menuen Funktioner.

 4. Få vist eksterne foregående opgaver eller efterfølgende opgaver.

  • Hvis du vil se en liste over opgaver med eksterne foregående opgaver, skal du klikke på fanen Eksterne foregående opgaver.

  • Hvis du vil se en liste over opgaver med eksterne efterfølgende opgaver, skal du klikke på fanen Eksterne efterfølgende opgaver.

 5. Se kolonnen Forskelle, hvor du kan finde ændringer af eksterne foregående opgaver, der berører de efterfølgende opgaver i projektet.

  Forskellene omfatter normalt en ny start- eller slutdato for den eksterne forgænger eller eksterne efterfølger. Den nye dato er normalt resultatet af en ændret varighed, betingelse, sporet fremdrift eller en anden parameter. Ændringer i en opgaves navn vises også i kolonnen Forskelle.

 6. Gennemgå og acceptere ændringer af eksterne kæder.

  • Hvis du vil acceptere ændringerne for de enkelte eksterne foregående opgaver, skal du i kolonnen Opgave markere de eksterne foregående eller efterfølgende opgaver, der har ændringer, du vil acceptere, og derefter klikke på Accepter.

  • Hvis du vil acceptere alle ændringer, skal du klikke på Alle.

Bemærk: 

 • Du kan ikke fortryde kommandoen Accepter, når du har klikket på OK , men du kan være sikker på, at projektet synkroniseres med alle eksterne filer.

 • Sørg for at huske, hvilke ændringer du ikke accepterer, da projektet ikke bliver synkroniseret med de eksterne filer, der indeholder ændringer, som du afviser. De afviste ændringer gemmes ikke.

 • Som standard får du besked, når data i en eksternt sammenkædet opgave ændres. Når du åbner en plan, der indeholder eksterne kæder, vises de eksterne foregående og efterfølgende opgaver og påvirkninger af tidsplanen, og du kan vælge at acceptere nogle af eller alle ændringerne. Hvis du ikke ønsker at få besked om disse ændringer, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Vis. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis dialogboksen Kæder mellem projekter ved start under Indstillinger for krydskædede projekter til. Hvis du automatisk vil acceptere ændringer, hver gang du åbner planen, skal du markere afkrydsningsfeltet Accepter automatisk nye eksterne data.

 • Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Visning, hvis du vil skjule eksterne opgaver. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Vis eksterne efterflg. opgaver og Vis eksterne foreg. opgaver.

Toppen af siden

Kun få vist opgaver, der har eksterne afhængigheder

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Hvis autofiltre er aktiveret, skal du klikke på Autofilter Knapflade for at deaktivere dem.

  Når autofiltre er aktiveret, vises en pil til højre for hver feltoverskrift. Når autofiltre deaktiveres, sikres det, at alle opgaver vises.

 3. Peg på Filter i menuen Projekt, og klik derefter på Flere filtre.

 4. Klik på Opgave i dialogboksen Flere filtre.

 5. Klik på Ny, og skriv derefter et nyt navn for filteret i boksen Navn.

  Du kan f.eks. skrive Opgaver med eksterne afhængigheder.

 6. Klik på Foregående i den første række i kolonnen Feltnavn.

 7. Klik på indeholder i den første række i kolonnen Test.

 8. Skriv en omvendt skråstreg (\) i den første række i kolonnen Værdier for at angive, at du tilføjer en kæde til en eksterne forgænger.

  Opret derefter teststrengen til efterfølgende opgaver:

 9. Klik på Eller i den anden række i kolonnen Og/Eller.

 10. Klik på Efterfølgende i den anden række i kolonnen Feltnavn.

 11. Klik på indeholder i den anden række i kolonnen Test.

 12. Skriv en omvendt skråstreg (\) i den anden række i kolonnen Værdier.

 13. Klik på OK for at lukke dialogboksen Filterdefinition, og klik derefter på Anvend.

  I Microsoft Office Project filtreres opgavelisten, så der kun vises de opgaver, der har eksterne foregående eller efterfølgende opgaver.

Bemærk: 

 • Hvis du vil deaktivere et filter, skal du klikke på Alle opgaver på listen Filter Filterboks .

 • Når du åbner et hovedprojekt og udvider alle underprojekter, accepteres alle afhængigheder mellem disse underprojekter automatisk uden påmindelse.

 • Som standard får du besked, når data i en eksternt sammenkædet opgave ændres. Når du åbner en plan, der indeholder eksterne kæder, vises de eksterne foregående og efterfølgende opgaver og påvirkninger af tidsplanen, og du kan vælge at acceptere nogle af eller alle ændringerne. Hvis du ikke ønsker at få besked om disse ændringer, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Vis. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis dialogboksen Kæder mellem projekter ved start under Indstillinger for krydskædede projekter til. Hvis du automatisk vil acceptere ændringer, hver gang du åbner planen, skal du markere afkrydsningsfeltet Accepter automatisk nye eksterne data.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×