Få vist en dynamisk visning af indhold på en side ved at tilføje webdelen Indholdsforespørgsel

Du kan oprette dynamiske visninger af indholdet ved hjælp af webdelen Indholdsforespørgsel. Du kan tilpasse den forespørgsel, der definerer, hvilket indhold der skal vises, og du kan tilpasse de visningsindstillinger, der fastslår, hvordan indholdet præsenteres på siden.

Denne artikel indeholder

Hvad er webdelen Indholdsforespørgsel?

Oprette en forespørgsel

Tilpasse præsentationen af data

Hvad er webdelen Indholdsforespørgsel?

Webdelen Indholdsforespørgsel bruges til at vise et dynamisk sæt elementer på grundlag af en forespørgsel, som du opretter ved hjælp af en webbrowser. Du kan bruge forespørgslen til at angive, hvilke elementer der skal vises, og du kan angive indstillingerne for præsentationen for at fastslå, hvordan disse elementer vises på den færdige side.

De elementer, der vises af webdelen Indholdsforespørgsel, afspejler altid det seneste sæt elementer, der er modtaget af den forespørgsel, som sidevisningen har tilladelse til at vise. Forespørgslen kører, når den side, der indeholder webdelen til indholdsforespørgsel, vises. Hvis der tilføjes nyt indhold, der opfylder forespørgselskriterierne, vises det automatisk af webdelen Indholdsforespørgsel.

Bemærk:  Der kan være en forsinkelse på et par minutter mellem tilføjelsen af det nye indhold og til, at det vises i webdelen Indholdsforespørgsel.

Når du har tilføjet webdelen Indholdsforespørgsel på en side, skal du redigere webdelen for at ændre, hvilke elementer der vises, og hvordan de vises. Hvis du vil redigere webdelen Indholdsforespørgsel, skal du pege på den, klikke på pil ned øverst til højre i webdelen og derefter klikke på Rediger webdel. Værktøjsruden åbnes, og indstillingerne for webdelen Indholdsforespørgsel vises.

Der er fem kategorier af indstillinger:

 • Forespørgsel   Brug disse indstillinger til at oprette forespørgslen.

 • Præsentation   Brug disse indstillinger til at tilpasse præsentationen af de elementer, der modtages af forespørgslen.

 • Udseende   Brug disse indstillinger til at justere udseendet af selve webdelen. Du kan ændre webdelens titel, højde, bredde og chrome, som er de design‑ og navigationselementer, der danner ramme om webdelen, ved at ændre disse indstillinger.

 • Layout   Brug disse indstillinger til at justere webdelens layout. Du kan ændre, om webdelen skal være synlig, om den skal være retningsbestemt (venstre mod højre, højre mod venstre eller ingen af dem), hvilket område webdelen vises i (øverst, venstre kolonne eller højre kolonne), samt webdelens zoneindeks.

 • Avanceret   Brug disse indstillinger til at justere flere forskellige, mere avancerede indstillinger for webdelen.

Toppen af siden

Oprette en forespørgsel

Du kan angive, hvilket indhold forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Forespørgsel.

Kilde Denne indstilling angiver omfanget af forespørgslen. Denne indstilling er obligatorisk. Der er tre indstillinger:

 • Vis elementer fra alle websteder i denne gruppe af websteder   Markér denne indstilling for at forespørge i hele gruppen af websteder. Dette er standardindstillingen.

 • Vis elementer fra følgende websted og alle underordnede websteder   Vælg denne indstilling for at begrænse forespørgslen til et bestemt websted i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen på webstedet, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse til at vælge et websted. Når du klikker på Gennemse, vises dialogboksen Vælg websted for webdelen, der indeholder en træstruktur over gruppen af websteder. Klik på det websted, du vil forespørge om, og klik derefter på OK.

 • Vis elementer fra følgende liste:   Markér denne indstilling for at begrænse forespørgslen til en bestemt liste eller et bestemt bibliotek i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen på listen, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse for at vælge en liste eller et bibliotek. Når du klikker på Gennemse, vises dialogboksen Vælg liste eller bibliotek for webdelen, der indeholder en træstruktur over gruppen af websteder. Hvis den liste eller det bibliotek, du vil forespørge om, er placeret på et bestemt websted, skal du klikke på plus (+) ud for det pågældende websteds navn. Når du kan se den liste eller det bibliotek, du vil forespørge om, skal du klikke på den/det og derefter klikke på OK.

Listetype   Denne indstilling er obligatorisk. Du kan vælge enhver type af liste, der findes i gruppen af websteder. Den type liste, som du vælger, bestemmer, hvilke lister og biblioteker i forespørgslen der behandles af forespørgslen.

Indholdstype   Der er to indstillinger for Indholdstype: Indholdstypegruppe og Indholdstype. Disse indstillinger er valgfrie. Du kan bruge indstillingerne til at begrænse forespørgslen til elementer af bestemte indholdstyper, der er defineret for gruppen af websteder.

Målretning af målgruppe   Denne indstilling er valgfri. Hvis du markerer Målretning af målgruppe, filtrerer forespørgslen det indhold, som den modtager, så der kun vises det indhold, der er målrettet til den målgruppe, som sidevisningen tilhører. Målgrupper defineres for hele systemet og kan ikke ændres ved hjælp af webdelen Indholdsforespørgsel. Denne indstilling afgør kun, om målretning af målgruppe respekteres.
Når du markerer Målretning af målgruppe, vises en anden indstilling: Medtag elementer, der ikke er målrettet. Når du markerer denne indstilling, hentes alt det indhold, der ikke er eksplicit målrettet til en målgruppe, af forespørgslen, uanset hvem der får vist siden. Hvis du markerer Målretning af målgruppe, men ikke markerer denne indstilling, hentes det indhold, der ikke er eksplicit målrettet til en målgruppe, ikke af forespørgslen.

Ekstra filtre Denne indstilling er valgfri. Du kan bruge indstillingen til yderligere at begrænse det indhold, som forespørgslen henter. Vælg et filtreringsfelt, en sammenligningsoperator, og angiv dine kriterier. Du kan f.eks. bruge filtreringsfeltet Forfatter, sammenligningsoperatoren Er lig med og kriteriet Tommy Pedersen til at begrænse forespørgslens resultater til de elementer, som Tommy Pedersen er forfatter til. Indstillingerne for filtrering varierer, afhængigt af det filterfelt, du valgte. Hvis du f.eks. valgte feltet Oprettet af, får du vist de ekstra indstillinger.

 • [Mig] vil vise indhold oprettet af dig.

 • Skriv eller søg efter personen, for at få vist det indhold, vedkommende har oprettet, i webdelen.

 • Brugerdefineret værdi eller forespørgsel Du kan også angive disse tokens som filterværdier:

  • PageFieldValue: feltnavn – Du kan bruge denne indstilling til at filtrere indholdet dynamisk baseret på det angivne felt på den aktuelle side.

  • PageQueryString: navn på parameter for forespørgselsstreng – Du kan bruge denne indstilling til at filtrere indhold dynamisk baseret på værdien af den egenskab i forespørgselsstrengen, der er angivet i den aktuelle sides URL-adresse.

   Bemærk:  Hvis værdien af sidefeltet eller parameteren i forespørgselsstrengen er null, medtages filteret ikke i forespørgslen.

Du kan angive op til tre filtre ved hjælp af indstillingen Ekstra filtre. Hvis du bruger mere end ét filter, skal du angive, hvordan filtrene anvendes samlet ved hjælp af indstillingerne AND og OR, der står foran det andet og tredje filter.

Toppen af siden

Tilpasse præsentationen af data

Du kan tilpasse præsentationen af det indhold, som forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Præsentation. Alle disse indstillinger er valgfrie.

Gruppering og sortering   Brug disse indstillinger til at sortere de elementer, der hentes af forespørgslen.

 • Gruppér elementer efter   Vælg et felt, der skal bruges til at adskille elementerne i grupper. Hvis du f.eks. vil gruppere elementer på grundlag af, hvem der er forfatter til dem, skal du markere Forfatter.

 • Når du markerer et felt til at gruppere efter, kan du angive, om elementerne skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis grupper i stigende rækkefølge og Vis grupper i faldende rækkefølge.

 • Antal kolonner  Angiv det antal kolonner, der skal bruges til at sortere elementerne efter. Elementer kan sorteres i op til fem kolonner.

 • Sortér elementer efter   Markér et felt, som elementerne skal sorteres efter. Hvis du har angivet, at elementerne skal grupperes, sorteres elementerne inden for disse grupper.

 • Når du markerer et felt at sortere efter, kan du angive, om elementerne sorteres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis elementerne i stigende rækkefølge og Vis elementer i faldende rækkefølge.

 • Begræns antallet af elementer, der skal vises  Du kan begrænse det antal elementer, der skal vises, ved at markere denne indstilling. Hvis du ikke angiver en grænse, vises alle de elementer, som forespørgslen henter. Hvis der er mange elementer, udvides siden, så de kan vises alle sammen.

Typografier    Brug disse indstillinger til at anvende visuelle typografier på grupper og elementer.

 • Gruppetypografi   Vælg en typografi, der skal anvendes på gruppeoverskriften. Hvis du f.eks. grupperer efter forfatter, står forfatternavnet i overskriften for hver gruppe af elementer, og forfatternavnet vises i den typografi, som du angiver ved hjælp af denne indstilling.

 • Elementtypografi  Vælg en typografi, der skal anvendes på elementer.

Felter, der skal vises Afhængigt af omfanget af forespørgslen kan du vælge et eller flere websteder eller en eller flere listekolonner, hvis værdier du vil vise på visningspladserne for denne typografi. Hvis du vil angive en kolonne fra en bestemt gruppe, skal du skrive navnet på gruppen i kantede parenteser efter kolonnenavnet, f.eks. Kolonne [Gruppe]. Sørg for at adskille hver kolonne med et semikolon.

Hvis den første kolonne, du angiver, indeholder en tom værdi, vises værdien for den efterfølgende kolonne i webdelen.

Kilde   Du kan angive, om webdelen Indholdsforespørgsel skal fungere som et RSS-feed. Dette giver dem, der får vist siden, mulighed for at abonnere på webdelens forespørgselsresultater, så de modtager nye elementer, når de vises, uden at skulle besøge siden igen. Brug disse indstillinger til at angive en titel og beskrivelse for RSS-feedet.

 • Kildetitel   Angiv et navn, der skal bruges til RSS-feedet. Navnet hjælper abonnenterne med at identificere feedet i RSS-læseren.

 • Kildebeskrivelse   Skriv en beskrivelse, der skal bruges til RSS-feedet. Denne beskrivelse hjælper abonnenterne med at identificere feedet i RSS-læseren.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×