Få vist eller udskrive Visio-tegninger med Visio Viewer 2010

Med Visio Viewer 2010 kan du åbne, få vist eller udskrive Visio-tegninger, også selvom du ikke har Visio installeret. Du kan dog ikke redigere, gemme eller oprette en ny Visio-tegning ved at bruge fremviseren.

I Visio Viewer 2010 kan du åbne Visio-tegninger (.vsd-filer), der er gemt i Microsoft Visio 2000, 2002, 2003, 2007 og 2010. I Visio Viewer 2010 kan du åbne Visio XML-tegninger (.vdx-filer), der er gemt i Visio 2002, 2003 og 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist en tegning med Visio Viewer

Udskrive en tegning fra Visio Viewer

Midlertidigt ændre tegningsegenskaber og indstillinger

Tilpasse Visio Viewer-miljøet

Få vist en tegning med Visio Viewer

Når du åbner en tegning med Visio Viewer, vises tegningen i et vindue i Internet Explorer. Hvis en tegning har mere end én side, vises der kun én side ad gangen, de øvrige vises som faner nederst i fremviseren.

 1. Find den tegning, du vil åbne.

 2. Dobbeltklik på tegningen for at åbne den.

  Bemærkninger: 

  • I Visio Viewer vises der ikke stenciler, ruder, linealer, hjælpelinjer og hjælpelinjepunkter. Visio Viewer understøtter heller ikke roterede sider, figurer med mere end ét tilknyttet link, links tilknyttet til tegningssiden, og egenskaber for tegningssiden.

  • Brugerdefinerede fyldtypografier, stregtypografier og nogle stregafslutninger ser muligvis ikke ud på samme måde i Visio Viewer, som de gør, når du åbner tegningen med Visio.

Kan du ikke åbne en tegning med Visio Viewer?      Det kan være, at du har en forældet version. Hent den sidste nye version af Visio Viewer fra Microsoft Download Center.

Flytte tegningen rundt i Visio Viewer-vinduet

Hvis du vil panorere hen over tegningen, skal du trække den, derhen hvor du vil have den i browservinduet.

Tip: Hvis du ikke vil trække tegningen, kan du også klikke på rullepanelet eller trykke på piletasterne for at panorere tegningen. Du kan også dreje hjulknappen for at panorere opad eller nedad eller trykke på Skift og dreje hjulknappen for at panorere mod venstre og højre.

Zoome ind og ud

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at zoome ind og ud på en tegning:

 • Du kan zoome ind på en tegning ved at højreklikke på tegningen og derefter klikke på Zoom ind. Du kan også klikke på knappen Zoom ind Knapflade på værktøjslinjen i Visio Viewer. Du kan også trykke på Alt+F7.

 • Du kan zoome ind på et bestemt område i tegningen ved at trykke på Ctrl+Skift og trække et rektangel rundt om det område, der skal forstørres.

 • Hvis du vil zoome ind på et bestemt punkt i tegningen, skal du trykke på Ctrl+Skift og klikke på det punkt, der skal forstørres.

 • Du kan zoome ud af en tegning ved at højreklikke på tegningen og derefter klikke på Zoom ud. Du kan også klikke på knappen Zoom ud Button image på værktøjslinjen i Visio Viewer. Du kan også trykke på Alt+Skift+F7.

 • Hvis du vil zoome ud fra et bestemt punkt på tegningen, skal du trykke på Ctrl+Skift og højreklikke på det punkt, hvor du vil zoome ud fra.

 • Hvis du vil zoome ind eller ud af en tegning med en zoomprocent, skal du højreklikke på tegningen, klikke på Zoom og derefter klikke på en zoomprocent eller vælge en zoomprocent i boksen Zoom zoom box på værktøjslinjen i Visio Viewer.

 • Hvis du vil zoome ud og vise hele siden i Visio Viewer-vinduet, skal du højreklikke på tegningen, klikke på Zoom og derefter klikke på Hele siden eller klikke på knappen Zoom Side button image på værkstøjslinjen i Visio Viewer.

Centrere tegningen i Visio Viewer-vinduet

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at centrere tegningen i browservinduet:

 • Højreklik på tegningen, klik på Zoom, og klik derefter på Hele siden.

 • Klik på knappen Zoom Side button image på værktøjslinjen i Visio Viewer.

 • Træk tegningen til midten af browservinduet.

Følge et link

 1. Placer markøren over en figur, der har et link.

 2. Klik på figuren.

Bemærk: Hvis du vil gå tilbage til Visio-tegningen, efter at du har fulgt et link, der blev åbnet i det samme vindue, skal du klikke på knappen Tilbage i browseren.

Gå til en anden side

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gå til en anden side i tegningen:

 • Klik på sidefanen for den side, du vil gå til, nederst i tegningsvinduet.

 • Højreklik på tegningen, klik på Gå til side, og klik derefter på den ønskede side.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+PgDn for at gå til den næste side og Ctrl+PgUp for at gå til den forrige side.

Vise figurdata, der er lagret sammen med en figur

Du kan få vist figurdata ved at dobbeltklikke på en figur i Visio-tegningen.

Genvejstaster  Tryk på Tab, Skift+Tab eller Alt+piletaster for at flytte til en figur, og tryk derefter på Enter.

Der vises figurdata i dialogboksen Egenskaber og indstillinger under fanen Figuregenskaber. Hvis denne fane er tom, indeholder figuren ingen data. Du kan ikke tilføje nye data eller ændre eksisterende data. Hvis du vil det, skal du bruge Visio.

Bemærk: Du kan få vist figurdata, der er lagret sammen med en figur inden i en grupperet figur, ved at Ctrl+klikke på figuren, derefter Ctrl+klikke på figuren igen og højreklikke på tegningen og klikke på Egenskaber og indstillinger.

Toppen af siden

Udskrive en tegning fra Visio Viewer

 1. Husk at bruge den samme zoomfaktor og det samme midterpunkt i browservinduet, som skal bruges på den udskrevne side.

  Hvis du vil udskrive hele tegningen, skal du sørge for, at hele tegningen vises i browservinduet, og at den er centreret i vinduet. Dette kan du gøre ved at højreklikke på tegningen, klikke på Zoom og derefter klikke på Hele siden.

 2. Vælg en papirretning for printeren (stående eller liggende), der svarer til Visio-tegningens retning.

 3. Kontrollér, hvordan den udskrevne side vil se ud, før du udskriver den.

 4. Klik på knappen Udskriv på værktøjslinjen i browseren.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ændrer indstillinger i dialogboksen Udskriv ved udskrivning fra Microsoft Internet Explorer, udskrives tegningen muligvis ikke korrekt. Du kan undgå dette problem ved at undlade at ændre indstillingerne i denne dialogboks. Hvis det er nødvendigt at ændre printerindstillingerne, skal du gøre det før udskrivning ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

  • Når du udskriver en Visio-tegning med Visio Viewer, udskrives den fra webbrowseren, og ikke fra Visio. Hvis du udskriver fra en browser, kan det medføre, at tegningen muligvis ikke ser nøjagtigt ud, som den gør, når du udskriver den fra Visio. Du har mindre kontrol over udskrivningsprocessen, og du kan kun udskrive én side ad gangen.

  • Når du udskriver Visio-tegninger fra en webbrowser, bruges den samme zoomfaktor og det samme midterpunkt, som bruges i browservinduet, på den udskrevne side, så det, du ser på skærmen, i høj grad afspejler det, der udskrives. Du skal dog altid vælge Vis udskrift, før du udskriver tegningen, for at sikre, at den udskrives på den ønskede måde.

Toppen af siden

Midlertidigt ændre tegningsegenskaber og indstillinger

 1. Klik på værktøjslinjen i Visio Viewer på knappen Egenskaber og indstillinger Knapflade , eller højreklik på tegningen, og klik derefter på Egenskaber og indstillinger.

 2. Du kan ændre farven på tegningssiden ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter vælge den ønskede farve på listen Tegningsside under Farveindstillinger.

 3. Du kan ændre farven på tegningsbaggrunden ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter vælge den ønskede farve på listen Baggrund til tegning under Farveindstillinger.

 4. Du kan ændre farven på et lag ved at klikke på fanen Lagindstillinger og derefter vælge det lag, der skal vises med farve, i kolonnen Farve på listen Lagfarve.

 5. Du kan skjule et lag på tegningssiden ved at klikke på fanen Lagindstillinger og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet til det lag, der skal skjules, i kolonnen Vis.

 6. Du kan skjule de enkelte markeringsoverlejringer for tegningen ved at klikke på Markeringsindstillinger og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for den markeringsoverlejring, du vil skjule, i kolonnen Vis.

 7. Du kan skjule alle markeringsoverlejringer for tegningen ved at klikke på fanen Markeringsindstillinger og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis markeringsoverlejringer.

Toppen af siden

Tilpasse Visio Viewer-miljøet

 1. Klik på værktøjslinjen i Visio Viewer på knappen Egenskaber og indstillinger Knapflade . Du kan også højreklikke på tegningen og derefter klikke på Egenskaber og indstillinger.

 2. Du kan skjule Visio Viewer-sidefaner ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sidefaner under Vis.

 3. Du kan skjule Visio Viewer-rullepaneler ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Rullepaneler under Vis.

 4. Du kan skjule Visio Viewer-værktøjslinjen ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Værktøjslinje under Vis.

 5. Du kan få vist gitteret på tegningssiden ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter markere afkrydsningsfeltet Gitter under Vis.

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Gitter er gråt, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Side er markeret. Du skal have vist tegningens sidegrænse for at få vist gitteret.

 6. Du kan få vist sidegrænsen for tegningen ved at klikke på fanen Indstillinger for visning og derefter markere afkrydsningsfeltet Side under Vis.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×