Få vist dit teams arbejde ved hjælp af Teamplanlægning

Projektledere har altid kæmpet med at få vist tydligt og hurtigt, hvad deres team er i gang med på et givet tidspunkt i projektplanen. Og projektlederne kæmper også med at finde en hurtig og nem metode til at løse de problemer, de opdager.

Velkommen til Teamplanlægning, som er en ny funktion til Project 2010. Funktionen giver projektlederne bedre oversigt og styr over deres teams arbejde.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist teamarbejde

Flytte en opgave til et andet tidspunkt i tidsplanen

Finjustere tidsplanen ved hjælp af visningen Teamplanlægning

Tilpasse Teamplanlægning

Få vist teamarbejde

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

Teamplanlægning vises. Der vises en række for hver ressource i projektet. I venstre side vises ressourcenavnene. Alle de opgaver, som en ressource er tildelt, vises i højre side på den samme række. De ressourceopgaver, der ikke har en start- eller slutdato, vises i venstre side ud for ressourcenavnet.

Nederst vises de opgaver, der ikke er tildelt nogen.

Tip: Hvis du bruger fleksibel projektstyring i organisationens projektplanlægning, kan du bruge de ikke-tildelte opgaver som en log over de opgaver, der afventer at blive tildelt ressourcer.

Grafik på Teamplanlægger

1. En fuldført opgave Denne opgave er fuldført med 100 procent faktisk arbejde. Den kan ikke flyttes ved hjælp af Teamplanlægning.

2. To opgaver, som er tildelt den samme person Den øverste opgave er automatisk planlagte opgaver og delvist fuldført (angivet af farveskiftet på linjen). Den nederste opgave er manuelt planlagte opgaver. Begge er planlagt på samme tidspunkt og tildelt den samme person. Denne overallokering angives med røde streger. Begge opgaver kan flyttes til et andet tidspunkt i tidsplanen (eller tildeles en anden person) for at løse overallokeringen.

3. En ikke-planlagt opgave Denne opgave er tildelt en bestemt person, men den har ikke tilstrækkelig mange planlægningsoplysninger til at blive en planlagt opgave. Hvis en opgave skal kunne planlægges (og dermed blive flyttet til højre side i visningen), skal mindst to af planlægningsindstillingerne være angivet. Hvis varigheden og startdatoen f.eks. er angivet (men ikke slutdatoen), bliver slutdatoen automatisk angivet, og opgaven bliver ændret til en planlagt opgave. Hvis startdatoen og slutdatoen er angivet (men ikke varigheden), bliver den også en planlagt opgave. Hvis det kun er startdatoen, der er angivet, vil opgaven forblive en ikke-planlagt opgave.

4. En ikke-tildelt opgave Denne opgave er ikke blevet tildelt nogen. Du kan tildele den ved at trække den til en persons tidsplan i højre sektion. Hvis opgaven fortsat skal være ikke-planlagt, men tildelt en person, skal du trække den lodret til en persons navn i sektionen øverst til venstre.

Tip: Farven på opgaven indikerer dens planlægningsstatus. Hvis dele af linjen f.eks. er mørkeblå angiver det faktisk arbejde. Grønne opgaver er planlagt manuelt. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser linjefarverne.

Toppen af siden

Flytte en opgave til et andet tidspunkt i tidsplanen

Der kan være forskellige årsager til, at en opgave skal flyttes. En person kan f.eks. være blevet tildelt for meget arbejde. Eller du vil måske omfordele noget arbejde til en anden person. Eller du opdager måske, at der ikke er nogen, som arbejder på en vigtig opgave. Teamplanlægning håndterer disse og mange andre problemer.

Ved hjælp af Teamplanlægning kan du omplanlægge en opgave ved at trække den til en anden placering.

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

Flytte opgaver i Teamplanlægning

1. Flytte en opgave lodret for at løse en overallokering Før opgaven blev flyttet, arbejdede denne ressource på to opgaver på samme tid.

2. Flytte en opgave lodret for at tildele nyt arbejde til en person Arbejde, der ikke er tildelt en person, kan tildeles ved hjælp af træk og slip.

3. Flytte en opgave vandret

En opgave kan planlægges, så der arbejdes på den på et senere tidspunkt i en persons tidsplan.

Her kan du se forskellige måder, du kan bruge Teamplanlægning på.

Hvis du vil

Skal du udføre denne handling

Se fritid    

En persons fritid vises som grå lodrette søjler. Dobbeltklik på de lodrette søjler for at få vist flere detaljer om fritiden.

Opløfte opgaveoplysningerne for at se færre eller flere detaljer    

Hvis du vil have vist færre detaljer om opgave- og projektoplysninger, skal du opløfte oplysningerne i Teamplanlægning. Klik på fanen Format. Vælg det ønskede detaljeniveau ved at klikke på Opløft i gruppen Format, og vælg derefter et dispositionsniveau. Når opgaverne er opløftet, vises opgaven på det højeste niveau som en enkelt linje.

Markere flere elementer    

Hold Ctrl nede, mens du klikker på flere ressource- eller opgavenavne. Du kan også trække musen over flere elementer for at markere dem.

Flytte elementer ved hjælp af tastaturet

Du kan navigere mellem elementerne i Teamplanlægning ved hjælp af piletasterne. Hvis du vil flytte en fremhævet opgave, skal du trykke på Ctrl+piletast. Hvis du vil rulle i visningen, skal du trykke på Alt+piletast.

Flytte elementer uden for vinduet

Hvis du trækker en opgave til kanten af Teamplanlægning, vil det automatisk medføre, at visningen ruller. På den måde kan du trække en opgave til fremtiden (eller fortiden) uden at skulle slippe museknappen.

Få hurtige oplysninger om opgaver    

Peg på en opgave for at læse vigtige og praktiske oplysninger om, hvordan den er planlagt. Du vil se, at de velkendte værktøjstip er blevet udvidet, så de er en bedre hjælp til at foretage vigtige beslutninger omkring planlægningen.

Toppen af siden

Finjustere tidsplanen ved hjælp af visningen Teamplanlægning

Hvis du har læst andre afsnit i denne artikel, ved du allerede, hvordan du flytter opgaver i Teamplanlægning. I dette afsnit gennemgås andre ting, som du kan gøre i Teamplanlægning for at få mere fra hånden på mindre tid.

De fleste af de ting, du kan gøre i Gantt-diagrammet og i andre visninger, kan du også gøre i Teamplanlægning. I Teamplanlægning er det dog nemmere at finjustere planlægningen af dine opgaver.

Hvis du vil

Skal du udføre denne handling

Ændre, hvordan opgaver planlægges    

Hvis du vil ændre, at en opgave, der automatisk planlagte opgaver, i stedet skal manuelt planlagte opgaver, skal du højreklikke på opgaven og derefter klikke på Automatisk planlagt eller Manuelt planlagt.

Løse problemer med overarbejde automatisk    

Klik på Undgå overallokeringer under fanen Format. Hvis du flytter en opgave, og det medfører en konflikt med en anden opgave, vil den anden opgave automatisk blive flyttet for at forhindre overallokering, hvis denne indstilling er aktiveret.

Deaktivere en opgave    

Højreklik på opgavelinjen for at deaktivere en opgave. Når du deaktiverer en opgave, slettes den ikke fra projektet, selvom den ikke længere vises i Teamplanlægning. Det forhindrer blot, at der rapporteres faktiske værdier for opgaven.

Omfordele en opgave    

Den nemmeste måde at omfordele en opgave på er at trække den til en anden person. Du kan også højreklikke på en opgave og derefter klikke på Omfordel til. Dette er især praktisk, hvis du vil bevare de samme datoer.

Ændre opgaveoplysninger    

Hvis du vil ændre navnet på opgaven eller andre egenskaber, f.eks. begrænsningdispositionskode, deadline eller opgavetype, skal du dobbeltklikke på opgaven. Du kan også dobbeltklikke på ressourcenavnet for at få vist og ændre ressourceoplysninger.

Opdele visningen    

De mere erfarne projektledere, som er tilfredse med den traditionelle opdelte visning (eller kombinationsvisning), kan få vist flere detaljer i en separat rude i bunden. Klik på fanen Opgave, og vælg derefter Vis opgavedetaljer i gruppen Egenskaber. Den nederste rude vil indeholde detaljerede oplysninger om den valgte opgave og de ressourcer, der er tildelt opgaven.

Bemærk:  Du kan ikke bruge en tidsskaleret visning, f.eks. visningerne Ressourceforbrug eller Opgaveforbrug, sammen med Teamplanlægning i en kombinationsvisning. Hvis du vil have vist en tidsskaleret visning sammen med Teamplanlægning, skal du åbne et nyt vindue og derefter arrangere vinduerne vandret. Det kan du gøre ved at klikke på Nyt vindue i gruppen Vindue under fanen Visning og derefter klikke på Arranger alle.

Toppen af siden

Tilpasse Teamplanlægning

Du kan ændre den måde, som Teamplanlægning vises på, så det passer til dine behov, og så visningen bliver flottere.

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

  3. Udfør en af følgende handlinger.

Hvis du vil

Skal du udføre denne handling

Ændre farven på linjerne i Teamplanlægning    

Klik på fanen Format. Vælg den linjetype i gruppen Typografier, du vil ændre, og klik derefter på Kantfarve eller Fyldfarve.

Du kan også ændre separate linjer

Udvide højden på rækker for at få vist mere tekst    

Klik på fanen Format. Vælg det antal linjer, der skal anvendes, på listen Tekstlinjer i gruppen Format.

Få vise flere eller færre detaljer    

Brug skyderen Zoom nederst til højre i vinduet i Project til at ændre, hvor meget tid der skal vises i højre side af visningen.

Ændre udseendet af fritid    

Højreklik på et tomt område i højre side af visningen (ikke på en opgave), og klik derefter på Fritid.

Gruppér, filtrer eller sortér hurtigt    

Klik på nedpilen i kolonnen Ressourcenavn, og klik på Sortér, Gruppér, Filtrer for definerede eller brugerdefinerede filtre.

Skjule unødvendige kolonner    

Du kan skjule kolonnerne for de opgaver, der ikke er planlagt, og som ikke er tildelt nogen. Klik på fanen Format.Vælg den type kolonne, der skal skjules eller vises i visningen, i gruppen Vis/skjul.

Ændre størrelsen på sektionerne i Teamplanlægning    

Træk de lodrette og vandrette kanter mellem sektionerne for at ændre størrelsen på sektionerne.

Tip: Hvis du har lavet mange tilpasninger i Teamplanlægning, kan du gemme en version af den tilpassede visning som en separat visning. Klik på den nederst halvdel af knappen Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger, og klik derefter på Gem visning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×