Få styr på din indbakke: organisere meddelelser efter samtale

Oversigt

Oversigt over Outlook-kursus Har du også ønsket, at der var en smartere og nemmere måde til at organisere indbakken i Outlook? Her kan du se, hvordan Dato (Samtaler) kan forenkle visningen – og hvordan du kan spare både tid og klik ved at foretage handlinger på en hel samtale ad gangen i stedet for at skulle håndtere hver enkelt meddelelse separat.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Opret og besvar meddelelser mere effektivt.

 • Se, hvem der svarede hvem og hvornår.

 • Besvar altid den nyeste meddelelse i en samtale.

 • Vælg den mappestruktur, der passer bedst til den aktuelle opgave.

 • Brug handlinger på hele samtaler på en gang.

Dette kursus indeholder:

 • En lektion, du kan udføre i dit eget tempo, og en øvelsessession med praktiske øvelser. Denne øvelse kræver Microsoft Outlook 2010.

 • En kort test i slutningen af lektionen. Der gives ikke karakter.

 • Et oversigtskort, som du kan udskrive og beholde til senere brug.

Offlineversion (76 MB)

Bedre end sortering efter dato

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Introduktion til Dato (Samtaler)

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Læse samtaleoversigten

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Brug af samtaler

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skifte visninger og brug af Søg

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Prøv det selv

Outlook 2010-øvelse

Øvelse i Outlook 2010.

ol_Switch_media/ol_Switch_PpageAudio.wma

Nu er det tid til at prøve de ting, du har lært, her i denne øvelse.

Om øvelsessessionen:

Når du klikker på knappen Øvelse, åbnes et separat vindue med instruktioner til øvelsen.

Bemærk!    Outlook 2010 skal være installeret på computeren.

Inden du begynder

Kontrollér, at Outlook allerede kører.

Test dig selv

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.

Det er vigtigt at være forsigtig, når der skiftes mellem arrangementer, da nogle arrangementer automatisk ændrer eller sletter elementer i mappen uden først at give dig besked om det,.

Sandt

Nej, faktisk ikke. Husk! Arrangementerne styrer kun, hvordan indholdet af en mappe bliver vist. De påvirker ikke indholdet.

Falsk

Rigtigt. Der er ingen arrangementer, der ændrer eller sletter elementer i mapperne. De styrer kun, hvordan du får vist indholdet af mappen.

Hvilke af følgende handlinger afbryder en eksisterende samtale og starter en ny samtale?

Når der skiftes fra arrangementet Dato (Samtaler) til arrangementet Emne.

Nej, en samtale afbrydes ikke, når der skiftes arrangement. Men, du er tæt på med "emne". Prøv igen.

Når der skiftes fra arrangementet Emne til arrangementet Dato (Samtaler).

Nej, en samtale afbrydes ikke, når der skiftes arrangement. Men, du er tæt på med "emne". Prøv igen.

Når teksten på linjerne Til, Cc eller Bcc ændres manuelt.

Nej, samtalen afbrydes ikke, hvis du ændrer på disse linjer, men du har helt ret i, at det har noget at gøre med at rette en linje. Det burde være nemt at finde det rigtige svar nu.

Når teksten på linjen Emne rettes manuelt.

Præcis. Hvis du manuelt ændrer indholdet på linjen Emne, bliver samtalen afbrudt. Den meddelelse, hvor ændringen foretages, bliver den første meddelelse i en ny samtale.

Hvilke af følgende samtaler sletter ikke alle eksisterende meddelelser i en samtale, men også alle fremtidige meddelelser i den samme samtale?

Ryd op.

Nej. Der er flere grund til, at det ikke er rigtigt. Ryd op sletter ikke alle eksisterende meddelelser i en samtale, kun ældre og redundante meddelelser. Og det har ingen effekt på fremtidige meddelelser i samtalen. Hvad kunne man ellers forestille sig?

Ignorer.

Rigtigt. Ignorer fjerner ikke kun hele den eksisterende samtale, men forhindrer også, at den vender tilbage i fremtiden.

Slet.

Delvis rigtigt, men ikke helt. Hvis du markerer en samtale og klikker på Slet, slettes de eksisterende meddelelser i samtalen. Alle fremtidige meddelelser i den samme samtale vil stadig blive modtaget i indbakken. Prøv igen.

I en fuldt udvidet samtale angiver grå og kursiv tekst:

En meddelelse, der findes i en anden mappe end den, jeg får vist.

Det er rigtigt. Du kan slå indstillingen til og fra ved at klikke på Indstillinger for samtale under fanen Vis og ændre indstillingerne.

En meddelelse, der er blevet slettet, og som ikke længere er tilgængelig.

Hvis en meddelelse er blevet slettet, bliver den heller ikke vist i en fuldt udvidet samtale. Prøv igen.

En meddelelse med lav prioritet.

Grå og kursiv tekst har ikke noget med prioriteten at gøre, men med placeringen. Prøv igen.

En meddelelse, der er markeret som uønsket e-mail.

Grå og kursiv tekst har ikke noget med kvaliteten at gøre, men med placeringen. Prøv igen.

En stor, orange prik angiver, at meddelelsen er:

Den aktuelt markerede meddelelse.

Det er rigtigt, at den aktuelt markerede meddelelse har en orange prik, men den kan være enten stor eller lille. Prøv igen.

Den seneste meddelelse i sin egen forgrening i samtalen, uanset om det er den forgrening, der er valgt eller ej.

Ja, og den store, orange prik vises, hver gang samtalen markeres, uanset om samtalen er fuldt udvidet eller ej.

Den seneste meddelelse i den aktuelt markerede forgrening i samtalen.

Det kunne det være, men meddelelsen vil stadig have en stor, orange prik, selvom det er en anden meddelelse, der er markeret. Det burde gøre det nemmere at vælge det rigtige svar.

En lille prik – uanset om den er orange eller grå – angiver, at meddelelsen findes i den aktuelt markerede forgrening i samtalen.

Sandt.

Præcis. Der vises kun små prikker for meddelelserne i den aktuelt markerede forgrening.

Falsk.

Det er faktisk sandt. Der vises kun små prikker for meddelelserne i den aktuelt markerede forgrening. Små, orange prikker angiver, at den markerede meddelelse, eller den meddelelse, som den markerede meddelelse besvarede, mens grå prikker angiver ældre meddelelser i forgreningen.

Feedback

Oversigtskort

Se også

Identificere det aktuelle mappearrangement

Det aktuelle mappearrangement vises i feltet Arranger efter, som findes lige under feltet Søg.

Arrangement af samtaler i Outlook 2010

Skifte mellem simpelt Dato-arrangement og Dato (Samtaler)

Klik på Vis som samtaler i gruppen Samtaler under fanen Vis for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, og angiv derefter i dialogboksen Microsoft Outlook, om du vil anvende ændringen i alle Outlook-mapper eller kun i den aktuelle mappe.

Hvis du vil bruge arrangementet Dato (Samtaler), skal du markere afkrydsningsfeltet. Hvis du vil bruge et simpelt Dato-arrangement, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Skifte mellem Dato-arrangementer og andre typer arrangementer

Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Arrangement under fanen Vis:

 • Hvis galleriet med arrangementer allerede vises på båndet, skal du klikke på det ønskede arrangement.
  Bemærk!    Du skal muligvis åbne eller bladre i galleriet for at finde det ønskede arrangement. Det kan du gøre ved at klikke på knapperne sidst i galleriet.
  Knapper i galleriet med arrangementer

 • Hvis galleriet med arrangementer ikke allerede vises på båndet, skal du klikke på knappen Arranger efter for at åbne det og derefter klikke på det ønskede arrangement.

Få vist de meddelelser, der findes i andre mapper

Klik på Indstillinger for samtale i gruppen Samtaler under fanen Vis, og kontrollér, om Vis meddelelser fra andre mapper er markeret. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, skal du klikke på det for at markere det.

Noter

 • De meddelelser, der findes i andre mapper, vises med grå og kursiv.

 • De meddelelser, der findes i mappen Slettet post, vises ikke på listen.

 • Denne indstilling er "fastklæbende". Det betyder, at hvis du skifter til et andet arrangement og derefter skifter tilbage til Dato (Samtaler), så vil indstillingen stadig være aktiveret, indtil du deaktiverer den.

Identificere samtaler med flere meddelelser

Hvis du vil finde ud af, om en samtale indeholder flere meddelelser, skal du klikke på samtalen for at markere den.

Hvis der vises en lille trekant til venstre for samtalenavnet, indeholder samtalen flere meddelelser.

Trekant markeret i Indbakke

Bemærk!    Hvis den lille trekant vises, selvom samtalen ikke er markeret, er mindst to af meddelelserne i samtalen placeret i den aktuelle mappe.

Identificere samtaler med flere forgreninger

Hvis du vil finde ud af, om samtaler med flere meddelelser indeholder mere end én forgrening, skal du klikke på samtalen for at markere den og derefter klikke på den lille trekant for at udvide samtalen helt.

Hvis der vises mere end én stor, orange prik, indeholder samtalen flere forgreninger. Hver store, orange prik er den seneste meddelelse i hver forgrening.

Markere, udvide og skjule samtaler

Sådan markeres en samtale    Klik på samtalen på listen.

Hvis samtalen indeholder mere end én forgrening, og hvis de seneste meddelelser i mindst to af forgreningerne findes i den aktuelle mappe, er det kun den seneste meddelelse i hver forgrening, der vises, og som markeres med en stor, orange prik. På den måde kan du læse eller svare på en af de seneste meddelelser uden at skulle udvide samtalen yderligere.

Sådan kan du udvide en allerede markeret samtale helt    Klik på den lille trekant ud for samtalenavnet.

Når samtalen er helt udvidet, drejer trekanten, så den peger nedad, og den bliver mørk.

Drejet trekant, der er markeret på listen i indbakken i Outlook

Sådan skjules en helt udvidet samtale    Klik på den lille trekant igen.

Læse samtaleoversigten

 1. Markér og udvid en samtale med flere forgreninger (en med mindst to store, orange prikker) helt.
  Litware-samtaler uden forgreninger
  Hver store, orange prik angiver den seneste meddelelse i en forgrening i samtalen.
  Alle de store, orange prikker vises altid – uanset hvilken forgrening der aktuelt er markeret.

 2. Klik på en af meddelelserne med en stor, orange prik.
  Forgrening med seneste Litware-samtale
  Hver af de tidligere meddelelser i den samme forgrening i samtalen identificeres med en lille prik på linjen.
  Små orange prikker identificerer enten den markerede meddelelse eller en meddelelse, som den besvarede. Små, grå prikker identificerer ældre meddelelser. Alle de små prikker vises i den samme forgrening som den markerede meddelelse.

 3. Klik på en tidligere meddelelse i den samme forgrening for at markere den.
  Litware-e-mail-samtale
  Linjen slutter nu ved den meddelelse, du har markeret.
  Nyere meddelelser i den samme forgrening vises ikke længere med prikker – dog vil den seneste meddelelse altid have en stor, orange prik.

Brug af Ryd op til at fjerne overflødige meddelelser fra en samtale eller en mappe

 1. Klik på enten den samtale, du vil rydde op i, eller på en samtale i en mappe, du vil rydde op i.

 2. Klik på Ryd op i gruppen Slet under fanen Startside, og klik derefter på en af følgende indstillinger i rullemenuen:

  • Ryd op i samtale Rydder op i den valgte samtale.

  • Ryd op i mappe Fjerner alle samtaler i den aktuelle mappe, men ikke dem i undermapperne i den aktuelle mappe.

  • Ryd op i mappe og undermapper Fjerner alle samtaler både i den aktuelle mappe og i alle de tilhørende undermapper.

Ændre, hvor Ryd op sender meddelelser til

 1. Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen, og klik derefter på knappen Indstillinger i ruden til venstre.

 2. Klik på fanen Post i dialogboksen Indstillinger for Outlook , og rul derefter ned til afsnittet Oprydning af samtale .

 3. Søg efter og vælg den nye destinationsmappe i feltet Elementer, der er ryddet op, flyttes til denne mappe, og klik derefter på OK.

Bemærk!    Disse afkrydsningsfelter indeholder ekstra indstillinger til tilpasning af Ryd op.

Anvende regler for, hvilke meddelelser der fjernes med Ryd op

 1. Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen, og klik derefter på knappen Indstillinger i ruden til venstre.

 2. Klik på fanen Post i dialogboksen Indstillinger for Outlook , og rul derefter ned til afsnittet Oprydning af samtale .

 3. Markér afkrydsningsfelterne for de regler, du vil anvende.

Brug af Ignorer for at slette alle meddelelser i en samtale, inklusive fremtidige meddelelser

Klik på den samtale, du vil ignorere, og klik derefter på Ignorer i gruppen Slet under fanen Startside.

Stoppe med at ignorere en samtale

Hvis du ved en fejl kommer til at vælge Ignorer for en samtale, kan du benytte følgende fremgangsmåde til at fortryde og få samtalen tilbage i indbakken:

 1. Find og markér samtalen i mappen Slettet post.
  Når samtalen er markeret, vises knappen Ignorer i gruppen Slet under fanen Startside som værende valgt eller trykket ned.

 2. Klik på knappen Ignorer, og klik derefter på Stop med at ignorere samtale i dialogboksen Stop med at ignorere samtale.
  Outlook fortsætter også med at sende indgående meddelelser i samtalen til din indbakke.

Besvare den seneste meddelelse

Hvis følgende tekst vises over knappen Send, når du besvarer en meddelelse:

Du besvarer ikke den seneste meddelelse i denne samtale. Klik her for at åbne den.

Seneste meddelelser i samtale

Skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil fortsætte og besvare den markerede meddelelse    Ignorer advarslen, og fortsæt med dit svar.

 • Hvis du vil besvare den seneste meddelelse i samtalen Klik på advarslen, og klik derefter på kommandoen Åbn den seneste meddelelse i denne samtale, som vises.

Bemærk!    "Den seneste" meddelelse, der åbnes, er den seneste meddelelse i hele samtalen. Den behøver ikke at være i den samme forgrening som den meddelelse, du oprindeligt markerede.

Flytte, kopiere, slette, markere med flag eller inddele en hel samtale i kategorier på én gang

De følgende beskrivelser er kun relevante for de handlinger, du foretager, når det kun er hele samtalen, der er markeret, og de relaterer ikke til de handlinger, du foretager, når du har markeret en forgrening eller en meddelelse.

 • Flyt, Kopiér eller Slet Handlingen påvirker kun de meddelelser, der aktuelt findes i den aktuelle mappe. Den påvirker ikke meddelelser i andre mapper (dem der vises med grå og kursiv).

 • Kategoriser Kategorien anvendes på alle de meddelelser, der vises i samtalen, uanset hvilken mappe en meddelelse er placeret i, og den anvendes også på alle fremtidige meddelelser i samtalen.

 • Flag Flaget anvendes kun på de seneste meddelelser i samtalen, som er placeret i den aktuelle mappe.

Bemærk!    De nye meddelelser, der modtages i samtalen, medfører ikke, at flaget fjernes fra den meddelelse, hvor det oprindeligt blev anvendt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×