Få mere at vide om syntaks for nøgleord

Du kan bruge Venteposition og eDiscovery til at finde og fritage poster fra udløbspolitiker for alle de websteder, hvor Venteposition og eDiscovery er aktiveret. Du vil typisk bruge disse funktioner til de poster, der er underlagt begivenheder, f.eks. procesførelse, revision eller undersøgelser. Organisationer kan bruge ventepositioner til at forhindre, at de poster, som kan være relevante for igangværende procesførelser eller undersøgelser, udløber eller slettes, før den begivenhed, som de har relevans for, er afsluttet.

Du kan bruge søgefunktionen til at finde og tilføje flere dataposter i en venteposition på én gang. Du kan søge efter dataposter på tværs af flere websteder, hvis funktionen Venteposition og eDiscovery er aktiveret for de forskellige websteder. Hvis du vil søge efter dataposter på tværs af flere websteder, skal du aktivere funktionen Venteposition og eDiscovery for webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder.

Denne artikel indeholder

Søge efter indhold ved hjælp af søgekriterier

Sådan skrives forespørgsler til at søge efter indhold

Søge efter indhold ved hjælp af søgekriterier

Brug følgende fremgangsmåde til at angive det websted, du vil søge på, og de søgeord, der er relateret til ventepositionen. Du kan medtage de ord, citater og begreber, som bruger nøgleord og egenskaber, i de søgeord, du angiver.

Bemærk:  Funktionen Venteposition og eDiscovery skal være aktiveret for de websteder, hvor elementerne er placeret, for at funktionen Venteposition kan bruges. Hvis du ikke kan se indstillingerne Venteposition og eDiscovery på siden Indstillinger for websted, er Hold og eDiscovery ikke aktiveret for webstedet.

 1. Klik på Webstedshandlinger, og klik derefter på Indstillinger for websted på det websted, der indeholder de poster, du vil søge efter.

 2. Klik på Find og sæt indhold i venteposition i sektionen Venteposition og eDiscovery på siden Indstillinger for websted.

 3. Klik på Vælg websted i sektionen Søgekriterier på siden Søg efter og føj til venteposition.

 4. Klik på navnet på det websted, hvor du vil søge efter de poster, der skal føjes til en venteposition, i dialogboksen Vælg websted, og klik derefter på OK.

 5. Skriv de nøgleord, du vil bruge som hjælp til at finde relevante poster i søgefeltet, og klik derefter på Vis resultater.

Bemærk:  Hvis du vil vide mere om nøgleord og syntaks for nøgleord, skal du se afsnittet Sådan skrives forespørgsler til at søge efter indhold i denne artikel.

 1. Når listen med resultater vises, skal du vælge den venteposition, du vil anvende på posterne på listen, i sektionen Relevante ventepositioner.

 2. Klik på OK.

Toppen af siden

Sådan skrives forespørgsler til at søge efter indhold

Du kan skrive søgeord på siden Søg efter og føj til venteposition i sektionen Søgekriterier. Når du tilføjer søgeord, kan du bruge følgende grundlæggende regler:

 • En indholdsforespørgsel kan indeholde ord, citater og begreber, som bruger nøgleord og egenskaber. Adskil ord med mellemrum.

 • Tekstfeltet til søgeord på siden Søg efter og føj til venteposition tillader maksimalt 256 tegn. Hyppigt forekommende ord, f.eks. det, den og at samt tal med ét ciffer, ignoreres.

 • Når du angiver en sætning i anførselstegn, returnerer din søgning indhold, der indeholder præcist den sætning, du har angivet, inden for de valgte rammer.

 • Når du angiver ord adskilt af mellemrum, returnerer din søgning indhold, der indeholder alle de angivne ord, i en vilkårlig rækkefølge. Hvis du vil finde f.eks. både "Tip og trick" og "Trick og tip", skal du skrive tip trick.

 • Angiv egenskaber med matchende værdier i formularen egenskab:værdi. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i værdier.

 • Anbring anførselstegn om en egenskabsværdi for at søge efter et nøjagtigt match, eller undlad at bruge anførselstegn for at søge efter delvise match, der begynder med de angivne bogstaver. Hvis du f.eks. søger på filnavn:"Budget" (med anførselstegn), returnerer din søgning en fil med navnet "Budget.xlsx", mens en søgning på filnavn:budget (uden anførselstegn) også returnerer filerne "Budget_Indeværende.xlsx" og "Budget_Næste.xlsx".

 • Forespørgsler kan ikke bruge jokertegn som stjerne (*) og spørgsmålstegn (?) eller booleske operatorer som OG og ELLER.

 • Søgetjenesten fortolker mellemrummet mellem de ord, der bruger forskellige egenskaber, som et "OG". Hvis egenskaber for emne og filtype f.eks. er tilgængelige, og du søger efter emne:budget kvartal:"Forår 2007" filtype:xlsx, returnerer din søgning de Excel 2007-projektmapper, der er markeret for det pågældende emne.

 • Søgetjenesten fortolker mellemrummet mellem de ord, der bruger den samme egenskab, som et "ELLER". Hvis en forfatteregenskab f.eks. er tilgængelig, og du søger efter forfatter:"Jeff Price" forfatter:"Ann Beebe", returnerer din søgning alle de elementer, der er oprettet af en af disse personer.

 • Hvis du vil udelukke indhold, der er markeret med en bestemt egenskabsværdi fra dine søgeresultater, skal du sætte et minustegn (‑) før navnet på egenskaben. Hvis en teknologiegenskab f.eks. er tilgængelig, og du føjer ‑teknologi:mobil til din forespørgsel, udelukkes indhold om mobilteknologier fra dine søgeresultater.

Bemærk:  En forespørgsel skal indeholde mindst ét ord, der skal findes. Hvis en forespørgsel kun består af ord, der skal udelukkes, vil det give en fejlmeddelelse.

 • Når du søger på et ord, der er defineret af din administrator som et nøgleord eller et af dets synonymer, vises det pågældende nøgleords definition og evt. links til guldkorn i starten af søgeresultaterne.

 • Vedhæftede filer på lister medtages ikke i søgeresultaterne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×