Office
Log på

Føje ressourcer til virksomhedens ressourcepulje

Virksomhedsressourcepuljen bruges til at administrere og tildele ressourcer til planer i Project Server. I Microsoft Project Professional kan du tilføje ressourcer på listen over virksomhedsressourcer, som findes i Project Server.

Bemærk!:  Du skal have de rette tilladelser for at føje ressourcer til virksomhedsressourcepuljen.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføj individuelle ressourcer i virksomhedsressourcepuljen

Tilføj flere ressourcer fra Project i virksomhedsressourcepuljen

Tilføj flere ressourcer fra virksomhedsressourcepuljen i Microsoft Project Professional

Tilføj individuelle ressourcer i virksomhedsressourcepuljen

Tilføjelse af ressourcer i Microsoft Project kræver, at Microsoft Project Professional har forbindelse til Project Server med en konto, der har tilladelse til at føje ressourcer til virksomheden.

 1. Klik på fanen Ressourcer i Microsoft Project. I gruppen Tildelinger skal du klikke på Ressourcepulje, og derefter skal du klikke på Virksomhedsressourcepulje.

  Gruppen Tildelinger

  Project Web Access vises i din webbrowser

  Bemærk!:  Webbrowseren kan være åben bag ved Project. Kontrollér Windows-proceslinjen for at se, om der er blevet åbnet en ny webbrowser.

 2. I Project Web Access skal du klikke på Ny ressource.
  Gruppen til ressourceredigering i PWA

 3. Angiv følgende elementer om den nye ressource:

  • Ressourcetype    Hvis du vil ændre ressourcetypen, skal du på listen Type vælge arbejdsressource, omkostningsressource eller materialeressource. Du kan også vælge, om ressourcen er en budgetressource eller en standardressource, ved at markere afkrydsningsfeltet Budget eller afkrydsningsfeltet Standard.

   Bemærk!:  Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcen kan logge på Project Server, hvis du ikke vil indsamle oplysninger om opgaver, som ressourcen arbejder på, eller hvis du ikke ønsker, at ressourcen kan logge på Microsoft Project Server.

  • Ressourcenavn og andre identifikationsoplysninger    Dette omfatter det faktiske navn på ressourcen, samt mailadresse og værdien for ressourceopdelingsstruktur (RBS).

   Hvis denne ressource vedligeholder et teamwebsted, skal du skrive navnet på linket og URL-adressen i henholdsvis feltet Linkets navn og Linkets URL-adresse.

  • Udjævning    Hvis du vil udelukke denne ressource fra udjævning-processen, skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Kan udjævnes.

  • Timeseddelleder og standardtildelingsejer    Hvis ressourcen har en timeseddelleder eller standardtildelingsejer, som ikke er vedkommende selv, skal lederens navn angives eller fremsøges.

   Hvis du vil angive tildelingsejeren, skal du i feltet Standardtildelingsejer skrive eller søge efter navnet på tildelingsejeren. Typisk er tildelingsejeren den arbejdsressource, der oprindeligt blev tildelt opgaven, men tildelingsejeren kan også være en chef eller en anden personer i en gruppe.

   Klik på kalenderen på listen Basiskalender for at angive den projektkalender, der skal anvendes for ressourcen.

   Du kan vælge, om ressourcen er engageret eller foreslået til at arbejde på et projekt, ved at markere afkrydsningsfeltet Standardbookingtype.

  • Gruppedetaljer    Hvis ressourcenavnet repræsenterer en gruppe af ressourcer, skal du markere feltet Gruppetildelingspulje og søge efter gruppenavnet.

   Hvis ressourcen tilhører en gruppe, skal du søge efter gruppenavnet og lad feltet være umarkeret. Du kan også lede efter navnet på gruppen ved at klikke på Gennemse Gennemse .

  • Tilgængelighed    Hvis du vil ændre en ressources tilgængelighed i felterne Tidligst tilgængelig og Senest tilgængelig, skal du klikke på Datovælger kalender og derefter klikke på datoerne i kalenderen.

  • Omkostnings- og gruppekoder    Hvis din organisation har oprettet koder til grupperings- og omkostningsformål, skal du markere disse koder i feltet Gruppe, feltet Kode, feltet Omkostningssted og feltet Omkostningstype.

 4. Din organisation kræver muligvis yderligere oplysninger om dine ressourcer. Under Brugerdefinerede ressourcefelter skal du angive de oplysninger, din organisation kræver for hver ressource. Denne sektion vises ikke, hvis din organisation ikke har defineret brugerdefinerede ressourcefelter.

 5. Klik på Gem.

Hvis du vil have en virksomhedsressource til at arbejde på en opgave i dit projekt, skal du bruge funktionen Opret gruppe fra virksomhed i projektet. Lær, hvordan du kan føje ressourcer til projektet.

Tilføj flere ressourcer fra Project i virksomhedsressourcepuljen

Før du kan tilføje flere ressourcer i virksomhedsressourcepuljen, skal du føje dem til visningen Ressourceark eller starte med en plan, der allerede har ressourcer.

 1. I Microsoft Project Professional skal du klikke på fanen Vis. I gruppen Ressourcevisninger skal du klikke på Ressourceark.

  Billede af gruppen Ressourcevisninger

  Angiv den ressource, du vil importere til virksomhedsressourcepuljen. Hvis du allerede har ressourcer i projektet, som ikke er en del af virksomhedsressourcepuljen, importeres disse eksisterende ressourcer.

 2. Klik på fanen Ressourcer.

 3. Klik på Tilføj ressourcer, og klik derefter på Importér ressourcer til virksomhed.
  Guiden Importér ressourcer vises til venstre med visningen Ressourceark til højre, som indeholder ressourcerne i det aktuelle projekt.

 4. Hvis du vil knytte eventuelle brugerdefinerede felter, du har i projektet, sammen med brugerdefinerede felter for virksomheden, som er defineret af organisationen, skal du klikke på Afbild ressourcefelter.
  Når du har tilknyttet ressourcefelter, skal du klikke på OK i dialogboksen Afbild brugerdefinerede felter.

 5. Klik på Fortsæt til trin 2 for hver ressource, du vil føje til virksomhedsressourcepuljen.

  Bemærk!: Visningen Ressourceark har en Fejl-kolonne til at give dig advarsler om eventuelle fejl, der sker i importen af ressourcer.

 6. I guiden Importér ressourcer skal du klikke på Ja i den tilsvarende Importér-kolonne. Dette trin sikrer, at der ikke oprettes nogen fejl, når der importeres ressourcer til virksomhedsressourcepuljen.
  Eventuelle fejl vises ud for navnet på ressourcen i kolonnen Fejl til højre.

 7. Klik på Gem og afslut. Ressourcerne er nu blevet importeret til virksomhedsressourcepuljen.

Hvis du vil have en virksomhedsressource til at arbejde på en opgave i dit projekt, skal du bruge funktionen Opret gruppe fra virksomhed i projektet. Lær, hvordan du kan føje ressourcer til projektet.

Bemærk!: 

 • Du kan vælge en projektplan fra en ældre version af Project til at importere ressourcer. Dette er nyttigt, hvis du har ressourcer i .mpp-filer fra tidligere ældre af Project eller ressourcelister i andre filformater.

 • Hvis du vil tilføje ressourcer, der allerede findes i en database eller en liste i Microsoft Office Excel, skal du bruge guiden Importér, som vises, når du åbner en fil, der er ikke er en Microsoft Project-plan (MPP-fil) eller Microsoft Project-skabelon (MPT-fil), eller når du klikker på ODBC i dialogboksen Åbn. Se, hvordan d kan tilføje eller opdatere virksomhedsressourcer ved hjælp af en ekstern datafil.

Tilføj flere ressourcer fra virksomhedsressourcepuljen i Microsoft Project Professional

Det er også muligt at tilføje flere ressourcer fra Project Server.

 1. 1. I Project Web App skal du klikke på Ressource for at gå til Ressourcecenter. Vælg mindst én ressource, og klik derefter på Åbn.

  Gruppen til ressourceredigering i PWA

  Bemærk!: Du skal vælge mindst én ressource for at åbne virksomhedsressourcepuljen i Project Professional.

 2. Microsoft Project åbnes.

 3. Tilføj ressourcer i visningen Ressourceark i Project.

 4. Luk og gem Project.

  Bemærk!:  Din organisation kræver muligvis yderligere oplysninger om dine ressourcer. Under Brugerdefinerede ressourcefelter skal du angive de oplysninger, din organisation kræver for hver ressource. Denne sektion vises kun, hvis din organisation har brugerdefinerede ressourcefelter.

De ressourcer, som du har føjet til projektet, føjes til virksomhedsressourcepuljen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×