Føje ressourcer til projektet

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Ressourcer er typisk personerne i din projektplan, uanset om de er tildelt til opgaver. Men en ressource kan også indeholde noget, der bruges til at udføre et projekt, herunder udstyr og andre materialer (såsom cement eller web-servere).

Du kan tilføje flere typer ressourcer til projektet.

 • Virksomhedsressourcer     En virksomhedsressource er en del af listen over ressourcer for hele organisationen. hver af disse ressourcer kan derfor deles på tværs af flere projekter. Typisk på listen over virksomhedsressourcer administreres af en administrator, og hver projektleder føjer disse ressourcer til deres projekter efter behov.

 • Ikke-virksomhedsressourcer     En ikke-virksomhedsressource eller lokal ressource er ikke en del af ressourcelisten for hele organisationen. Ingen anden projektleder kan bruge en andens ikke-virksomhedsressourcer i sit projekt.

 • Standardressourcer     Standardressourcer anvendes til at angive personalekrav til et projekt, f.eks. "tømrere" og udviklere eller en gruppe af ressourcer.

Hvad vil du foretage dig?

Føje ressourcer til projektet

Føje virksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

Føje standardvirksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

Føje ikke-standardvirksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

Føje ressourcer til projektet

 1. Vælg Ressourceark under fanen Vis i gruppen Ressourcevisninger.

  (I Project 2007 skal du vælge Vis > Ressourceark, og vælg derefter Vis > tabel > indtastning.)

 2. Skriv en titel, -materialer eller standardressource navn i feltet Ressourcenavn.

 3. Hvis du vil angive ressourcegrupper, i feltet gruppe for ressourcenavnet, skriv derefter navnet på gruppen.

 4. Angiv ressourcetypen.

  • Markér arbejde for at angive, hvor denne ressource er en arbejdsressource, i feltet Type.

  • Hvis du vil angive, hvor denne ressource er en materialeressource, i feltet Type skal du vælge materiale. Skriv navnet (for eksempel gårdspladser, toneller felterne) for ressourcen i feltet materialeetiket.

  • Markér omkostninger for at angive, hvor denne ressource er en omkostningsressource, i feltet Type.

 5. I Maks. Enheder felt til ressourcen, Skriv antallet enheder, hvor denne ressource er tilgængelig for dette projekt i alt. Maksimale antal enhedsværdien angiver, hvor meget af denne ressource er tilgængelig for dette projekt – for eksempel deltid eller Multipla.

  Hvis du har en ressource, der er tilgængelige for dit projekt to dage i ugen, kan du angive en maks værdi af 40%. Du kan bruge maksimalt antal enheder til at angive flere tilgængelighed af en ressource angive. Lad os antage, at du har en ressource med navnet teknikere, en enkelt ressource, der repræsenterer tre individuelle teknikere i dit team. Du kan angive det maksimale antal enheder til teknikere som 300%. Du kan planlægge alle tre teknikere til at arbejde på én gang uden at blive overallokeret teknikere ressourcen.

  Du kan angive det maksimale antal enheder som en procentdel (50%, 100%, 300%) eller som et decimaltal (0,5, 1, 3).

  Bemærkninger!: 

  • Oprette en budgetressource, Markér ressourcen, højreklik på ressourcenavnet, og vælg derefter oplysninger. Markér afkrydsningsfeltet Budget.

  • Du kan tilføje en arbejdsressource og tilknyttede oplysninger ved hjælp af MAPI e-mail-adressekartotek, fra Active Directory eller fra Microsoft Project Server. Vælg Tilføj ressourcer i gruppen Indsæt under fanen ressource, og vælg derefter Opret gruppe fra virksomhed (kun Project Professional), Active Directory eller Adressekartotek. (I Project 2007 skal du vælge Indsæt > Ny ressource fra, og vælg derefter Adressekartotek, Active Directory eller Project Server.)

Øverst på siden

Føje virksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

 1. Vælg Tilføj ressourcer i gruppen Indsæt under fanen ressource > Opret gruppe fra virksomhed.

  (I Project 2007 skal du vælge værktøjer > Opret gruppe fra virksomhed.)

 2. Vælg filter, du vil anvende, i dialogboksen Opret gruppe fra virksomhed i feltet eksisterende filtre. Den filtrerede liste over virksomhedsressourcer vises i kolonnen Virksomhedsressource. Alle ressourcer, der allerede er tildelt til din projektgruppe findes i kolonnen Projektressource.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Ledig til arbejde, hvis du vil søge efter ressourcer, der er tilgængelige for arbejde i et bestemt antal timer i et bestemt tidsrum. Angiv det tidsrum, en ressource skal være tilgængelig for arbejde, og vælg derefter datointervallet ved hjælp af felterne Fra og Til.

 4. Vælg den virksomhedsressource, du vil føje til dit projekt i kolonnen Virksomhedsressource, og vælg derefter Tilføj. Hvis du vil markere flere ressourcer, skal du holde CTRL nede, mens du markerer hver ressource.

  • Vælg den ressource, som du vil sammenligne under Projekter ressourcer for at finde virksomhedsressourcer, der svarer til færdigheder og andre attributter for en af gruppens eksisterende ressourcer, og vælg derefter svarer til.

  • Vælg den ressource eller standardressource, du vil erstatte for at erstatte en eksisterende ressource med en virksomhedsressource, i kolonnen Projektressource. Vælg den nye virksomhedsressource under Virksomhedsressource, og vælg derefter erstatte.

   Når du erstatter en ressource, fjernes ressourcen ikke, hvis den har afsluttet et faktisk arbejde. Erstatningsressourcen tildeles til det resterende arbejde.

 5. For at tilføje en foreslået ressource til projektteamet, i kolonnen adressekartoteket skal du vælge foreslået.

 6. For at få vist en graf over en valgt ressource tilgængelighed, Vælg grafer.

 7. Vælg OK.

Bemærkninger!: 

 • Når du tilføjer en virksomhedsressource til projektet, kan du kun tildele ressourcen til en opgave i projektet. Du kan ikke ændre attributterne for virksomhedsressourcen, f.eks. lønsatser eller tilgængelighed.

 • Hvis du vil føje ressourcer til listen med tilgængelige virksomhedsressourcer, skal du importere ressourcerne.

Øverst på siden

Føje standardvirksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

 1. Vælg Tilføj ressourcer i gruppen Indsæt under fanen ressourcer > Opret gruppe fra virksomhed.

  (I Project 2007 skal du vælge værktøjer > Opret gruppe fra virksomhed.)

  Hvis der er mere end 1.000 virksomhedsressourcer, kan du filtrere listen med ressourcer ved at bruge virksomhedsdispositionskode. Dispositionskoder er defineret ud fra organisationens behov.

 2. Vælg Knapflade at udvide Tilpas filtre i dialogboksen Opret gruppe.

 3. Vælg standard i kolonnen Feltnavn under Tilpas filtre, Vælg er lig med i kolonnen Test, og skriv derefter Ja i kolonnen værdier.

 4. Vælg Anvend filter for at anvende indstillingerne for filter til listen over virksomhedsressourcer.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Ledig til arbejde, hvis du vil søge efter ressourcer, der er tilgængelige for arbejde i et bestemt antal timer i et bestemt tidsrum. Angiv det tidsrum, en ressource skal være tilgængelig for arbejde, og vælg derefter datointervallet ved hjælp af felterne Fra og Til.

 6. Vælg den standardressource, du vil føje til dit projekt i kolonnen Virksomhedsressource, og vælg derefter Tilføj. Hvis du vil markere flere ressourcer, skal du holde CTRL nede, mens du markerer hver ressource.

Øverst på siden

Føje ikke-standardvirksomhedsressourcer til projektet (kun Project Professionel)

 1. Vælg Ressourceark under fanen Vis i gruppen Ressourcevisninger.

  (I Project 2007 skal du klikke på Ressourceark i menuen Vis ).

 2. Skriv et navn til standardressourcen i kolonnen Ressourcenavn, f.eks. "tømrer".

 3. Højreklik på ressourcenavnet, og vælg oplysninger. Vælg fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger, og derefter markere afkrydsningsfeltet generisk

 4. Angiv værdier for felter, der skal bruges til denne standardressource, under Brugerdefinerede felter under fanen Brugerdefinerede felter.

  Kontakt administratoren for svar på spørgsmål om deres brug, fordi disse brugerdefinerede felter er entydige for hver organisation.

  Bemærk!: Du kan tilføje alle standardressourcer til listen med virksomhedsressourcer. Du kan angive andre attributter for ressourcen, f.eks. kalendere og sæt af ressourceerfaringer, afhængigt af organisationens behov.

Øverst på siden

Du kan føje ressourcer til projekterne på to måder:

 • Opret gruppe     Med funktionen Opret gruppe kan du søge efter virksomhedsressourcer, som har de færdigheder, der kræves for at udføre opgaverne i projektet.

 • Ressourceplan     Under igangsættelsen af projektet, inden der er udarbejdet en detaljeret projektplan med opgaver og tildelinger, kan du bruge en ressourceplan til at repræsentere ressourcekravene for projektet på et højt niveau. Dette er nyttigt, når du skal informere ressourcelederne og afdelingslederne om kommende arbejde men ikke kender de specifikke opgaver eller ressourcer, som bliver en del af projektplanen.

  Bemærk!: Du kan oprette og få vist ressourceplaner ved hjælp af Project Web Access. Ressource-plan kan ikke ses i Project Professional, og planerne begrænser ikke ressourcetilgængelighed i Project.

Hvad vil du foretage dig?

Føje ressourcer til et projekt ved hjælp af Opret gruppe

Oprette en ressourceplan for et projektforslag

Føjer ressourcer til et projekt ved hjælp af Opret gruppe

 1. Vælg projekter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Markér rækken for det projekt, du vil oprette en gruppe til, og vælg derefter Opret gruppe.

 3. En liste over ressourcer i venstre side viser alle de ressourcer, som du har tilladelse til at se i ressource breakdown struktur koden for din organisation på siden Opret gruppe. På listen til højre viser de ressourcer, der allerede er tildelt i projektet.

 4. Vælg ressourcer i venstre side, du vil tildele til projektet, og vælg derefter Tilføj. Vælg ressourcen, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for ressourcen.

 5. Markér ressourcen til højre for at oprette en liste i venstre side, der indeholder kun de ressourcer, der har færdigheder, der svarer til en ressource til højre, og vælg derefter svarer til.

  Denne måde at finde ressourcer på er især nyttig, hvis du har standardressourcer i projektet, og du ønsker at finde rigtige ressourcer (personer) med de samme færdigheder, som kan erstatte standardressourcerne.

 6. Hvis du vil erstatte ressourcen i højre side med ressourcen i venstre side, skal du markere både ressourcen i venstre side og ressourcen i højre side og derefter vælge Erstat. Hvis ressourcen har faktiske arbejdsværdier registreret for opgaver, kan ikke ressourcen bruges i projektet.

 7. Vælg bekræftet under Reservation Type, hvis du vil bekræfte ressourcen til projektet, eller Vælg foreslået, hvis du endnu ikke har tilladelse til at bekræfte ressourcen til projektet.

  Tip!: Vælg ressourcerne, til venstre for at få vist et diagram, der viser tilgængeligheden af de valgte ressourcer, før du føjer dem til din tidsplan, og vælg derefter Graph.

 8. Vælg Save Changes til at føje de nye ressourcer til projektet.

Du kan også oprette et filter for kun at få vist et undersæt af ressourcer på siden Opret gruppe:

 1. Vælg Indstillinger for visning knapflade , og vælg derefter Filter.

 2. Vælg det filter, du vil anvende på filterlisten.

 3. Vælg et felt på listen Feltnavn og en test på listen Test. Vælg en værdi, du vil teste for, på listen Værdi, eller angiv en række værdier ved at indtaste to værdier adskilt af komma (,).

 4. Hvis filteret indeholder mere end én kriterierække, skal du vælge en operator i kolonnen Og/eller for at starte en ny række.

 5. Hvis du vil teste, om filteret returnerer gyldige resultater, før du anvender det til dine ressourcer, du Vælg Validere filtre.

 6. Vælg OK for at anvende filteret på listen over ressourcer.

Bemærk!: Projektledere kan muligvis ikke få vist og tildele alle ressourcer i deres organisation. Kontakt administrator for at få tilladelse til at oprette en gruppe.

Oprette en ressourceplan for et projektforslag

 1. Vælg forslag og aktiviteter på værktøjslinjen Hurtig start under projekter.

 2. Vælg det projekt, du vil oprette en ressourceplan, og vælg derefter Ressourceplan.

 3. Vælg Indstillinger for visning knapflade .

 4. Angiv det datoområde og de tidsenheder, der skal vises i den tidsfaseinddelte del af ressourceplantabellen, i felterne Datoområde og Enheder.

 5. Angiv i feltet Vis enheder, om værdierne i ressourcetabellen skal vise timer, dage eller enheder, som svarer til fuld tid.

 6. Du angiver, hvordan oversigtsressourcetildelinger vises i de rapporter, du genererer fra Project Web Access, i sektionen Beregn ressourceudnyttelse fra ved at vælge en af følgende:

  • Projektplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet men ikke fra projektets ressourceplan, skal du vælge denne indstilling.

  • Ressourceplan      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden ved hjælp af ressourceoplysninger i ressourceplanen, skal du vælge denne indstilling.

  • Projektplan, indtil      Hvis du vil beregne ressourcetilgængeligheden fra alle tildelinger i projektet indtil en bestemt dato, skal du vælge denne indstilling. Ressourceudnyttelsen fra ressourceplanen bruges til at bestemme ressourcetilgængeligheden efter den angivne dato.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Vis samlet arbejde for at få vist det samlede antal timer i ressourceplantabellen i stedet for tidsfaseinddelt værdier.

 8. Skriv det maksimale antal linjer, der skal vises i ressourceplantabellen, i feltet Elementer pr. side.

 9. Vælg Anvend at anvende indstillingen til ressourcegitteret uden at gemme.

 10. Vælg Publicer for at publicere planen, så den vises som et projektforslag i Projektcenter.

  Hvis du vil gemme forslaget uden at publicere den, skal du vælge Gem. Andre gruppemedlemmer vil ikke kunne se forslaget i Projektcenter.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af indstillingerne for tilladelser du brugte til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Også, hvad du ser på nogle sider kan variere fra det beskrevne, hvis din serveradministrator tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×