Føje et hyperlink til en datavisning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Vigtigt: 

 • Dette emne beskrives ved hjælp af den fjernede SharePoint Designer 2007.

 • Du kan finde oplysninger om SharePoint Designer 2013 eller SharePoint Designer 2010, i:

Opdaterede februar 28, 2017

En af de enkleste og alligevel mest effektive funktionaliteter i et webprogram er muligheden for at ændre et vilkårligt stykke information til et hyperlink. Hyperlinks bruges ikke kun til sammenkæde websider, men kan også være meget praktiske til at levere en brugergrænseflade til et datastyret webprogram.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du nemt ændre et felt i en datavisning til et hyperlink. Hyperlinket kan være enkelt eller komplekst, afhængigt af kravene til webprogrammet.

Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders er ved at opbygge et intranetwebprogram til visning og administration af sine produkter. Følgende afsnit illustrerer nogle få forskellige måder, som du kan bruge hyperlinks på som en del af dette webprogram.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et link til en formular

Oprette et link til en side, der er baseret på flere feltværdier

Forbedre et link med XSL

Oprette et hyperlink til en formular

Hyperlinks er en enkelt og effektiv mekanisme, som dine kunder kan benytte til at navigere i de forskellige datavisninger og formularer, som du bruger i dit webprogram. En typisk model er at navigere fra en datavisning med flere elementer til en formular med et element.

Oprette et hyperlink til en indbygget SharePoint-listeformular

Hver SharePoint-liste er knyttet til tre bestemte formularer, der bruges til at arbejde med listeelementer: en formular til at oprette et element (NewForm.aspx), en formular til at redigere et element (EditForm.aspx) og en formular til at vise et element (DispForm.aspx). Der oprettes en kæde til disse formularer fra de forskellige listevisninger, som er knyttet til listen. Hvis datakilden til datavisningen er en SharePoint-liste eller -bibliotek, kan du oprette en kæde til enhver af disse formularer fra din datavisning.

 1. Opret eller åbn en SharePoint-liste eller -biblioteks datavisning, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker en feltværdi i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og højreklik derefter på den.

 3. Peg på Formater element som, peg på Hyperlink til, og klik derefter på en af de tre formularer: Ny elementformular, Rediger formular eller Vis formular.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

Oprette et hyperlink til en datavisningsformular

Du kan sammenkæde fra datavisningen flere elementer med din egen brugerdefinerede datavisning formular. Datakilden kan være en SharePoint-liste eller en anden type skrivbart datakilde som databaseforbindelse eller XML-fil. Se i artiklen oprette en datavisning et eksempel, oprette en datavisning af en XML-fil.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker feltværdien i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og klik derefter på pilen i øverste højre hjørne for at åbne listen Almindelige xsl:value-of-opgaver.

 3. Klik på Hyperlink på rullelisten Formater som.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

 5. Indtast URL-adressen i boksen Adresse i dialogboksen Rediger hyperlink.

  Hvis datakilden f.eks. er en SharePoint-liste, er det en god ide at oprette en kæde til datavisningsformularen for det aktuelle listeelement, og du skal derfor føje en parameter for listeelement-id'et til URL-adressens forespørgselsstreng.

http://northwindtraders/editproduct.aspx?ID={@ID}

 1. Klik på OK.

Lad kunden vende tilbage til datavisningen

Når kunden links til og derefter sender formularen, bliver de omdirigeret til listen standardvisningen af SharePoint-listen. For de fleste scenarier giver det mere mening at er kunden vende tilbage til datavisningen, de kom fra. Hvis dette sker, skal URL-adressen, som du hoppe til må indeholde kilden = URL-navn/værdi-par. Du kan gøre systemet tilføje denne navn/værdi-par for dig automatisk ved tilføjelse af to attributter til dit link.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 2. Gå til den < xsl: template name="dvt_1.rowview" > underordnet node < WebPartPages:DataFormWebPart > koden.

 3. Find det < > mærket, formaterer værdien i feltet. Eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name"/>
  </a>
  </td>
 4. Føje attributter til < en > mærket, der aktiverer linket for at vende tilbage kunden til denne datavisning. Eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
  onclick="GoToLink(this);return false;"
  target="_self">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Meddelelse i eksemplet ovenfor VedKlik og mål attributter, der er føjet til < en > mærket.

 5. Føje formularhandling Naviger til kilde til en eller flere knapper på formularen mål. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer denne formularhandling i formularen, i artiklen føje en indbygget formularhandling til en datavisning.

Toppen af siden

Oprette et hyperlink til en side baseret på flere feltværdier

En typisk brug af et hyperlink i en datavisning er at formatere værdien i én kolonne som et hyperlink og trække på et eller flere andre felter, som består af hyperlinkets URL-adresse og andre attributter.

Northwind Traders tilbyder f.eks. sit katalog på et websted. URL-adressen til hvert element i kataloget bestemmes af de to værdier Kategori og Produktkode. URL-adressen til siden Karrysovs er f.eks.:

http://www.northwindtraders.com/catalog/Sauces/NWTS-8

Du skal ændre en datavisning i dit intranetwebprogram for at oprette en kæde til kataloget.

 1. Opret eller åbn en datavisning af en SharePoint-liste, og skift derefter til designvisning.

 2. Marker feltværdien i den kolonne, hyperlinket skal vises i, og klik derefter på pilen i øverste højre hjørne for at åbne listen Almindelige xsl:value-of-opgaver.

 3. Klik på Hyperlink på rullelisten Formater som.

 4. Klik på Ja, hvis dialogboksen Bekræft åbnes.

 5. Indtast URL-adressen. For eksempel:

http://northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Product_x0020_Code}

Tip: Hvis du ikke er sikker på, hvordan du kan referere til et felt, du har brug for, kan du klikke på fx knappen Knapflade , Vælg det felt, du vil tilføje og klik derefter på OK.

 1. Klik på OK.

Toppen af siden

Udvide et hyperlink med XSL

Der er mange måder at bruge XSL på for at udvide både funktionaliteten i og præsentationen af et hyperlink i en datavisning. Der følger to eksempler.

Vise yderligere data ved at bruge titelattributten

Du bestemmer dig for, at du vil ændre kataloghyperlinket til at vise værdien i feltet Beskrivelse, når kunden i webprogrammet bevæger musen over hyperlinket.

 1. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 2. Gå til den < xsl: template name="dvt_1.rowview" > underordnet node < WebPartPages:DataFormWebPart > koden.

 3. Gå til den XSL-kode, som gengiver hyperlinket. For eksempel:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>
 4. Lige før mærket < /a > Skriv < xsl: attribute navn = "Titel" > og derefter trykke på ENTER.

 5. En ny linje efter den forrige linje, Skriv < xsl:value-for Vælg = ".

 6. Når du har skrevet startanførselstegnet, viser IntelliSense en liste over de tilgængelige felter. Dobbeltklik på det felt, der skal levere dataene. I dette eksempel skal du klikke på @Description.

 7. Skriv "/ > og derefter trykke på ENTER.

 8. Skriv < / xsl: attribute > og derefter trykke på ENTER.

Det endelige resultat af ovenstående eksempel følger:

<td class="ms-vb">
<a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
<xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@Description"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Oprette et hyperlink med betingede attributter

I arbejdet på Northwind Traders intranetsted beder dine kunder dig om at gøre hyperlinkene til kataloget lidt smartere. Nogle produkter er udgået og har derfor ikke katalogsider. Du bestemmer dig for at ændre datavisningen og gøre hyperlinket betinget baseret på, om produktet er udgået.

 1. Design betingelseslogikken. Du kan f.eks. få siden til at gøre tre forskellige ting baseret på værdien Udgået:

  • Hvis Udgået er lig med 0, vises hyperlinket til kataloget.

  • Hvis Disfortsat er lig med 1, derefter Vis link til en side på intranet (en datavisning), der indeholder oplysninger om udgåede produktet. Du kan også vise ordet "Udgået" efter navnet på produktet.

  • Hvis ingen af ovenstående er sand, kan værdien mangle eller være indstillet forkert. I dette tilfælde vises hyperlinket til intranetsiden.

 2. Opret eller åbn en datavisning, og skift derefter til opdelt visning eller kodevisning.

 3. Gå til den < xsl: template name="dvt_1.rowview" > underordnet node < WebPartPages:DataFormWebPart > koden.

 4. Føj betingelseslogikken til XSL. Koden kan f.eks. se ud som følger, inden denne ændring foretages.

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:attribute name="title">
  <xsl:value-of select="@Description"/>
  </xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Du opdaterer koden som følger:

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a>
  <xsl:choose>
  <!-- Discontinued is False, so this product should have a catalog page for us to link to. -->
  <xsl:when test="Discontinued = 0">
  <xsl:attribute name="href">http://northwindtraders/displayproduct.aspx?id={@ID}</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  </xsl:when>
  <!-- Discontinued is not False, so we should not assume this product has a catalog page. -->
  <xsl:otherwise>
  <xsl:attribute name="href">http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="onclick">GoToLink(this);return false;</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="target">_self</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  <!-- Discontinued is True, so we append this information after the name of the product -->
  <xsl:if test="Discontinued=1">
  <xsl:text> (Discontinued)</xsl:text>
  </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </a>
  </td>

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×