Føje et felt til en formular eller en rapport

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hurtigt føje felter til en formular eller rapport ved hjælp af ruden Feltliste. Hvis du dobbeltklikker på et felt i ruden Feltliste (eller hvis du trækker et felt fra listen til en formular eller rapport), opretter Microsoft Office Access 2007 automatisk et kontrolelement, der bruges til at vise feltet – f.eks. en tekstboks eller et afkrydsningsfelt – og binder derefter kontrolelementet til feltet.

Hvis du ikke har en eksisterende formular eller rapport for at tilføje et felt til, kan du se oprette en formular ved hjælp af værktøjet formular eller oprette en enkel rapport for at hjælpe dig med at komme i gang.

Tip!: I Access 2010 har rapporter instrumentbræt, som til at holde ting, der er justeret og flotte!

Hvad vil du foretage dig?

Føje et felt til en formular eller rapport ved hjælp af ruden Feltliste

Føje et felt til en formular eller rapport i designvisning

Lær mere om ruden Feltliste

Føje et felt til en formular eller rapport ved hjælp af ruden Feltliste

 1. Åbn rapporten i layout- eller designvisning.

  Hvis ruden Feltliste ikke vises, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj eksisterende felter Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

  • Tryk på ALT+F8.

 2. Find tabellen med det felt, der skal tilføjes, i ruden Feltliste. Hvis du vil vise eller skjule listen over felter i en tabel, skal du klikke på plustegnet (+) eller minustegnet (-) ud for tabelnavnet.

  Bemærk!: Hvis databasen ikke indeholder nogen tabeller, er ruden Feltliste tom.

 3. Når du har fundet det felt, der skal tilføjes, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at føje det til formularen eller rapporten:

  • Dobbeltklik på feltet.

  • Træk feltet fra ruden Feltliste til rapporten eller formularen.

  • Hold CTRL nede, og klik på flere felter. Træk derefter alle felterne til formularen eller rapporten på en gang.

   Bemærk!: Disse teknikker kan kun bruges i forbindelse med felter i afsnittet Tilgængelige felter til denne visning i ruden Feltliste.

  • Føj et feltområde fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

  • Klik på det første felt i området.

  • Tryk på SKIFT-tasten, og hold den nede. Klik derefter på det sidste felt i området.

   Access markerer de felter, du har klikket på, og de mellemliggende felter.

  • Træk alle de markerede felter til formularen eller rapporten.

   Bemærk!: Disse teknikker kan kun bruges i forbindelse med felter i afsnittet Tilgængelige felter til denne visning i ruden Feltliste.

 4. Office Access 2007 opretter det kontrolelement, der skal bruges til at vise hvert felt, og binder kontrolelementet til feltet. Desuden oprettes der en vedhæftet etiket til kontrolelementet. Hvis du vil redigere etiketten, skal du klikke på den én gang og derefter klikke igen for at placere indsætningspunktet i etiketten. Herefter kan du redigere etiketten på samme måde, som du redigerer tekst i et dokument.

 5. Hvis du vil have vist et af felterne i en anden type kontrolelement, kan du ændre det kontrolelement, der oprettes automatisk i Access. Du kan dog kun ændre det til en type, der passer til det pågældende felt. Du kan f.eks. ændre en kombinationsboks til en tekstboks eller en liste, men du kan ikke ændre en kombinationsboks til en kommandoknap.

  Ændre et kontrolelement til en anden type

  1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade .

  2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Skift til.

   Hvis menupunktet Skift til ikke er tilgængeligt, findes der ikke andre kontrolelementer, som passer til feltet. Ellers vises der en liste over kontrolelementtyper.

  3. Klik på en af de tilgængelige kontrolelementtyper for at ændre kontrolelementet til denne type.

   Kontrolelementet forbliver bundet til feltet, men du skal angive nogle egenskaber for at få den nye kontrolelementtype til at fungere på den ønskede måde. Hvis du vil have vist egenskabsarket for et kontrolelement, skal du markere det pågældende kontrolelement og derefter trykke på F4.

Toppen af siden

Føje et felt til en formular eller rapport i designvisning

Det er generelt nemmest at bruge ruden Feltliste, når du skal føje et felt til en formular eller en rapport. Du kan imidlertid også tilføje et felt ved at oprette et kontrolelement og derefter binde det til et felt. I så fald skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

  Kontrolelementguider    Du kan bruge kontrolelementguiderne til at få hjælp til at oprette kommandoknapper, lister, underformularer, kombinationsbokse og gruppebokse. Når du starter en kontrolelementguide, skal du først angive, hvordan kontrolelementet skal se ud og fungere. Derefter opretter guiden kontrolelementet og angiver dets egenskaber baseret på dine angivelser. Hvis indstillingen Brug kontrolelementguider ikke er markeret i gruppen Kontrolelementer under fanen Design, skal du klikke på den for at fremhæve den.

  Knapflade

  Hvis du foretrækker at oprette kontrolelementer uden hjælp fra guiderne, skal du klikke på Brug kontrolelementguider for at fjerne markeringen.

  Knapflade

 2. Klik på værktøjet for den type kontrolelement, du vil tilføje, i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Billede af Access-båndet

  Hvis du vil have vist navnet på et værktøj, skal du pege med markøren på værktøjet. Access viser herefter navnet på værktøjet.

 3. Klik på det sted i formular- eller rapportdesigngitteret, hvor du vil placere kontrolelementets øverste venstre hjørne. Klik én gang for at oprette et kontrolelement med standardstørrelse, eller klik på værktøjet, og træk derefter i formulardesigngitteret for at oprette et kontrolelement med den ønskede størrelse.

 4. Hvis du har valgt Brug kontrolelementguider, og du placerer et kontrolelement, der er tilknyttet en guide, startes guiden, og du får hjælp til at foretage kontrolelementindstillingerne.

 5. Hvis du ikke får placeret kontrolelementet helt rigtigt i første forsøg, kan du flytte det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på kontrolelementet for at markere det.

  2. Placer markøren over kontrolelementet, indtil markøren bliver til en flyttemarkør Flyttemarkør .

  3. Klik på kontrolelementet, og træk det til den ønskede placering.

Kontrolelementguiden indeholder muligvis trin, hvor du kan binde kontrolelementet til et felt. Hvis guiden ikke binder kontrolelementet til et felt, og kontrolelementet er af en type, der kan vise data (f.eks. en tekstboks eller en kombinationsboks), skal du angive et feltnavn eller et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde for det pågældende kontrolelement, før det kan vise data. Benyt følgende fremgangsmåde til at binde et kontrolelement til et felt.

 1. Åbn egenskabsarket for kontrolelementet ved at klikke på kontrolelementet og derefter trykke på F4.

 2. Klik på rullepilen ud for egenskaben Kontrolelementkilde under fanen Data, og vælg det felt, der skal vises i kontrolelementet. Du kan også skrive et udtryk i boksen Kontrolelementkilde.

  Du kan finde flere oplysninger om udtryk i artiklen oprette et udtryk.

Toppen af siden

Lær mere om ruden Feltliste

Listen nedenfor indeholder en række gode råd om brugen af ruden Feltliste. Disse råd kan være en hjælp, når du skal føje felter til en formular eller rapport. Hvis du vil have vist ruden Feltliste, skal du åbne en formular eller en rapport i layoutvisning eller designvisning og derefter trykke på ALT+F8.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er tom, og du rækker et felt fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten, udfylder Access automatisk egenskaben Postkilde.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er en SELECT-sætning eller et tabelnavn, kan du skifte mellem følgende to tilstande for visningen af ruden Feltliste:

  • Alle databasefelter    Viser afsnittet Tilgængelige felter til denne visning, afsnittet Tilgængelige felter i relaterede tabeller (hvis sådanne tabeller findes) og afsnittet Tilgængelige felter i andre tabeller (hvis sådanne tabeller findes).

  • Kun postkildefelter    Viser sektionen Tilgængelige felter til denne visning.

   Hvis du vil skifte mellem de to tilstande, skal du klikke på enten Vis kun felter i den aktuelle postkilde eller Vis alle tabeller nederst i ruden Feltliste.

   Bemærk!: Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er angivet til en gemt forespørgsel, viser ruden Feltliste kun afsnittet Tilgængelige felter til denne visning (indstillingen Vis alle tabeller findes ikke nederst i ruden Feltliste). Hvis du vil redigere postkilden, skal du højreklikke på et af felterne og derefter klikke på Rediger postkilde.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er angivet til en tabel, og du derefter trækker et felt fra afsnittet Tilgængelige felter i relaterede tabeller i ruden Feltliste til formularen eller rapporten, ændrer Access indstillingen Postkilde for formularen eller rapporten til en SELECT-sætning, der omfatter det felt, du tilføjer. Hvis Access ikke kan relatere tabellerne, vises dialogboksen Vælg relation, hvor du kan vælge den korrekte relation.

 • Hvis du trækker et felt fra afsnittet Tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste til formularen eller rapporten, viser Access dialogboksen Angiv relation. I denne dialogboks skal du angive en relation mellem den anden tabel og formularen eller rapportens postkilde. Hvis du ikke er sikker på, hvilke felter der skal angives i dialogboksen, kan du eventuelt klikke på Annuller og derefter undersøge tabelrelationerne.

  Du kan finde flere oplysninger om relationer, skal du se vejledning i tabelrelationer eller oprette, redigere eller slette en relation.

  Et felt i afsnittet Tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste kan være indirekte relateret til formularens eller rapportens postkilde via en af tabellerne i afsnittet Tilgængelige felter i relaterede tabeller. Hvis det er tilfældet, bliver en eller flere tabeller muligvis flyttet fra afsnittet Tilgængelige felter i andre tabeller til afsnittet Tilgængelige felter i relaterede tabeller, når du trækker et felt fra en af de relaterede tabeller til formularen eller rapporten.

 • Hvis formularens eller rapportens postkilde er en SELECT-sætning eller en gemt forespørgsel, kan du få vist og redigere postkilden i forespørgselsgeneratoren ved at højreklikke på et felt i ruden Feltliste og derefter klikke på Rediger postkilde. Hvis postkilden er en tabel, starter denne kommando forespørgselsgeneratoren for tabellen. Access spørger, om du vil oprette en forespørgsel, der er baseret på en tabel. Klik på Ja for at ændre postkilden til en forespørgsel, eller klik på Nej, hvis du ikke vil ændre postkilden.

 • Du kan åbne en tabel i dataarkvisning ved at klikke på Rediger tabel ud for tabelnavnet eller ved at højreklikke på tabelnavnet i ruden Feltliste og derefter klikke på Åbn tabel i dataarkvisning.

 • Du kan bruge ruden Feltliste til at føje et Opslagsfelt til en tabel ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Rediger tabel ud for den tabel, som opslagsfeltet skal føjes til.

   Tabellen åbnes i dataarkvisning.

  2. Træk et felt fra ruden Feltliste til dataarket.

  3. Guiden Opslag startes. Følg instruktionerne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

 • Du kan Ophæv forankring ruden Feltliste fra højre side af adgangsarbejdsområdet ved at placere markøren i titellinjen i ruden Feltliste, indtil den omdannes til en Flyt markøren Flyttemarkør og derefter trække i ruden Feltliste til venstre. Du kan placere listen et vilkårligt sted i arbejdsområdet, eller du kan fastgøre den til venstre side af arbejdsområdet ved at trække det helt til venstre.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×