Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Hvis du vil have vist datatendenser eller glidende gennemsnit i et diagram, du har oprettet, kan du tilføje en tendenslinje. Du kan også udvide en tendenslinje ud over dine aktuelle data for at kunne forudsige fremtidige værdier. Følgende lineære tendenslinje prognosticerer f.eks. to kvartaler fremad og viser tydeligt en opadgående tendens, der lover godt for kommende salg.

Diagram med tendenslinje

Du kan tilføje en tendenslinje til et 2D-diagram, der ikke er stablet, herunder område-, liggende, kolonne-, linje-, aktie-, punkt- og boblediagrammer.

Du kan ikke føje en tendenslinje tilet stablet, 3D-, radar-, cirkel-, grundflade- eller kransediagram.

Tilføje en tendenslinje

 1. Klik på den dataserie i dit diagram, du vil tilføje en tendenslinje eller et glidende gennemsnit.

  Tendenslinjen starter på det første datapunkt i dataserien, du vælger.

 2. Klik på knappen Diagramelementer Knappen Diagramelementer ud for diagrammets øverste højre hjørne.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tendenslinje.

 4. Du kan vælge en anden type tendenslinje ved at klikke på pilen ud for Tendenslinje og derefter klikke på Eksponentiel, Lineær prognosetendenslinje eller Glidende gennemsnit for to perioder. Klik på Flere indstillinger for at få vist flere tendenslinjer.

 5. Hvis du vælger Flere indstillinger, skal du klikke på den ønskede indstilling i ruden Formatér tendenslinje under Indstillinger for tendenslinje.

  Ruden Formatér tendenslinje

  • Hvis du markerer Polynomisk, skal du angive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet Rækkefølge.

  • Hvis du markerer Glidende gennemsnit, skal du angive det antal perioder, der skal benyttes ved beregningen af det glidende gennemsnit, i feltet Periode.

Tip: En tendensline er mest nøjagtig, når den R-kvadrerede værdi (et tal fra 0 til 1, der viser, hvor nært de anslåede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data) er på eller i nærheden af 1. Når du føjer en tendenslinje til dine data, beregner Excel automatisk dens R-kvadrerede værdi. Du kan få vist denne værdi i dit diagram ved at markere feltet Vis R-kvadreret værdi i diagram (ruden Formatér tendenslinje, Indstillinger for tendenslinje).

Du kan få mere at vide om alle mulighederne for tendenslinjer i nedenstående afsnit.

Brug denne type tendenslinje til at oprette en ret linje til enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter ser ud som en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

En lineær tendenslinje bruger denne ligning til at beregne tilpasningen af de mindste kvadrater for en linje:

ligning

hvor m er hældningen, og b er skæringen.

Den følgende lineære tendenslinje viser, at salget af køleskabe er steget konsekvent over en periode på 8 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi (et tal fra 0 til 1, som viser, hvor nært de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data) er 0,979, hvilket viser, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med en lineær tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser den bedst tilpassede kurve, er nyttig, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller reduceres hurtigt og derefter udjævnes. I en logaritmisk tendenslinje kan der bruges negative og positive værdier.

En lineær tendenslinje anvender denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

Følgende logaritmiske tendenslinje viser en forventet vækst i bestanden af dyr med en bestemt mængde plads, hvor bestanden udjævnede sig, efterhånden som pladsen til dyrene blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,933, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Punktdiagram med logaritmisk tendenslinje

Denne tendenslinje er nyttig, når der er udsving i dataene, f.eks. når du analyserer gevinster og tab på grundlag af en stor mængde data. Den polynomiske rækkefølge kan fastlægges ud fra antallet af udsving i dataene eller ud fra, hvor mange buer (top og dal) der forekommer i kurven. Normalt har en 2. ordens polynomisk tendenslinje kun en top eller en dal, en 3. ordens polynomisk tendenslinje har en eller to toppe eller dale, og en 4. ordens polynomisk tendenslinje kan have op til tre toppe eller dale.

En polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Følgende polynomiske tendenslinje af 2. orden (én top) viser forholdet mellem fart og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,979, hvilket er tæt på 1, og hvilket betyder, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med polynomisk tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser en kurvet linje, er nyttig til datasæt, der sammenligner de målinger, der forøges med et bestemt interval, f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

En potenstendenslinje bruger denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Bemærk: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Følgende afstandsmålingsdiagram viser afstand i meter gange sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,986, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Punktdiagram med potenstendenslinje

Denne tendenslinje viser en kurve, der er meget praktisk, når dataværdier stiger eller falder i konstant større intervaller. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

En eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og e er logaritmens grundtal.

Den følgende eksponentielle tendenslinje viser den faldende mængde af kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,990, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Denne tendenslinje udjævner svingninger i data, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (fastlægges i indstillingen Periode), beregner gennemsnittet for dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. fastlægges til 2, bruges gennemsnittet for de to første datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet for det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit og så videre.

En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger følgende ligning:

ligning

Antallet af punkter i en tendenslinje for et bevægeligt gennemsnit er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det antal, du angiver for perioden.

I et punktdiagram er tendenslinjen baseret på rækkefølgen af x-værdier i diagrammet. Du kan opnå et bedre resultat ved at sortere x-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit.

Følgende glidende gennemsnitstendenslinje viser et mønster for antallet af boliger solgt over en periode på 26 uger.

Punktdiagram med tendenslinje med glidende gennemsnit

Se også

Opret et diagram fra start til slut

Oprette et kombinationsdiagram med en sekundær akse

Vælge data til et diagram

Formatere dit diagram

Føj datanavne til et diagram

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×